kam idris nylcMEgK8EQ unsplash

Noutăți în dreptul muncii: psihologilor care își desfășoară activitatea în cabinete individuale li se va recunoaște vechimea în muncă

3 minute • Stinga Raluca • 12 iulie 2023


Parlamentarii au votat proiectul pentru completarea Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care aduce vești bune pentru psihologii care lucrează în cabinete proprii. Activitatea psihologilor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cabinete individuale, cabinete asociate sau în societăți civile profesionale va fi recunoscută ca vechime în muncă și în specialitate. În acest articol vom analiza efectul modificărilor în ceea ce privește recunoașterea muncii independente.

Potrivit legislației anterioare, psihologilor care își desfășurau activitatea independent nu le era recunoscută vechimea în muncă. 

Mai precis, Codul muncii prevede la art. 16: „Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.” Recunoașterea vechimii în muncă este legată, deci, de încheierea unui contract de muncă. 

Deși aceste persoane au plătit contribuțiile sociale, legea nu le-a recunoscut și vechimea în muncă în vederea ocupării unei funcții publice sau a unui post corespunzător unei funcții contractuale în sistemul public. 

Pe scurt, în România psihologii desfășoară, potrivit Legii nr. 213/2004 următoarele tipuri de activități:

  • studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;
  • investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor psihologice;
  • elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;
  • testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor emoţionale şi de personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare la mediul social şi profesional;
  • interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor pe care le consideră necesare. 

Ce se schimbă?

Desfășurarea activităților specifice profesiei, așa cum sunt ele prevăzute în lege, în mod independent, va fi recunoscută ca vechime în muncă. 

Propunerea legislativă votată în Parlament vizează completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 cu două alineate. Potrivit textului propunerii

(3) Perioada în care psihologul cu drept de liberă practică își exercită profesia într-una dintre formele de organizare prevăzute la alin. (1) și furnizează servicii psihologice prin desfășurarea activităților prevăzute la art. 5, constituie vechime în muncă și în specialitate, cu excepția perioadei în care acesta a avut suspendată calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România”.

Așadar, legea votată de Parlament le va facilita psihologilor care își desfășoară activitatea individual participarea la concursurile organizate de instituțiile publice.

Ce condiții trebuie îndeplinite?

Pentru recunoașterea vechimii în muncă, așa cum prevede textul propunerii, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. serviciile psihologice furnizate au produs, în anul supus asimilării vechimii în muncă, venituri nete a căror valoare este cel puțin egală cu de 12 ori cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit, potrivit legii, pentru anul respectiv;
  2. psihologul a achitat contribuțiile datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, aferente perioadei prevăzute la punctul 1). 

De ce documente ai nevoie?

Ca să poți face dovada că îndeplinești condițiile de mai sus vei avea nevoie de următoarele documente:

  • declarațiile cu privire la obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
  • declarațiile nominale sau individuale de asigurare în sistemul public de pensii.

Fotografie de Kam Idris pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *