ftf

Nulitatea actului juridic civil (2): cauzele de nulitate

2 minute • Bianca Gabriela Hadarag • 18 mai 2017


Cauza generică a nulităţiinerespectarea la încheierea actului juridic a tuturor dispoziţiilor legale care reglementează condiţiile sale de valabilitate.

Într-o exprimare globală, sunt cauze de nulitate:

  • încălcarea dispoziţiilor legale privind capacitatea civilă;
  • lipsa ori nevalabilitatea consimţământului;
  • nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;
  • nevalabilitatea cauzei actului juridic civil;
  • nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem;
  • nesocotirea limitelor autonomiei de voinţă;
  • nerespectarea altor condiţii, speciale, cerute pentru încheierea valabilă a anumitor acte juridice.

Pentru ipoteza în care se invocă mai multe cauze de nulitate, nu există o ordine în care instanţa trebuie să analizeze aceste motive, având în vedere că motivele de nulitate sunt concomitente şi produc aceleaşi efecte => este suficient ca instanţa să găsească un motiv de nulitate întemeiat.

! Toate cauzele de nulitate sunt legale prin acordul părţilor nu pot fi instituite şi nici suprimate cauze de nulitate; orice convenţie sau clauză contrară este considerată nescrisă [art. 1246 alin. (4) C. civ.].

! Cauzele de nulitate sunt întotdeauna anterioare sau, cel mult, concomitente cu încheierea actului juridic civil.

Cauzele de nulitate absolută → contractul este lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când rezultă neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general [art. 1250 C. civ.].

Cauzele de nulitate relativă → contractul este anulabil când au fost nesocotite dispoziţiile legale privitoare la capacitatea de exerciţiu, când consimţământul uneia dintre părţi a fost viciat, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege [art. 1251 C. civ.].

! Prezumţie de nulitate relativăîn cazurile în care natura nulităţii nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul este anulabil [art. 1252 C. civ.].


*Surse bibliografice:

1. CODUL CIVIL: art. 1246-1265.

2. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.
3. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012.
4. Mădălina Afrăsinei, Mona-Lisa Belu-Magdo ș.a., Noul Cod civil. Comentarii, doctrină, jurisprudență, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2012.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *