02023d027468ab9c8ace18ff80cbdab7

Obligația angajatorilor de a iniția negocieri colective până în data de 20 decembrie 2018

4 minute • Firescu Marinela Raluca • 03 decembrie 2017


        Angajatorii, obligaţi să negocieze până pe 20 decembrie actele adiţionale pentru transferul contribuţiilor sociale la angajat

 
       Angajatorii sunt obligați să inițieze negocieri colective.  Așadar, inițiativa negocierii colective apartine, în primă fază, exclusiv angajatorului.
         Executivul stabilește prin  OUG nr. 82/2017 că, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, este obligatorie negocierea colectivă privind modificarea contractelor de muncă prin acte adiţionale, în contextul transferului contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.
Subliniez faptul că, și în unitățile în care există contact colectiv de muncă în vigoare, angajatorul are obligația de a negocia colectiv actele adiționale la contractele colective de muncă în vigoare, în perioada menționată anterior, chiar daca Legea dialogului social nr.62/2011 prevede în mod normal un termen mai extins, de 60 de zile calendaristice, care poate fi prelungit prin acordul părților.

        Astfel, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1), alin.(3) si alin.(5) din Legea dialogului social nr.62/2011, în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, în unitățile în care nu există încheiat contract colectiv de munca dar și în unitățile în care există contract colectiv de muncă în vigoare, inițierea negocierii colective, respectiv negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele colective de munca in vigoare este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariat, de la 1 ianuarie 2018.

 

Modificări obligatorii introduse prin OUG nr. 79/2017

 

        În contextul modificările introduse de OUG nr. 79/2017 privind transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat, ce urmează a se aplica de la 1 ianuarie 2018, legiuitorul a venit cu o serie de reguli privind negocierile pentru modficarea contractelor de muncă prin acte adiţionale.

      Astfel, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017, este obligatorie:

  • iniţierea negocierii colective, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, prin derogare de la art. 129 alin. (1);
  • negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare prin derogare de la art. 129 alin. (3) şi (5)).

 

Procedură aplicabilă

 

     Art.129 alin.(3) si (5) din Legea dialogului social prevede:
(3)Angajatorul sau organiziția patronală inițiază negocierea colectivă cu cel putin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă.
(5)Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.

       Prin excelență, în aplicarea acestor prevederi, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale (după caz) pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

      În unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale (după caz) pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative în sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

 

Sancțiuni

 

      În perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 toţi angajatorii, indiferent de numărul de salariaţi, trebuie să iniţieze negocierile colective. Potrivit Legii dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 lei (art.217 alin.(1) lit.b) din Legea dialogului social nr.62/2011).

      Daca angajatorii nu inițiază negocierea, inspectorii de la ITM, în cazul unui control au dreptul să dispuă angajatorului măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităților constatate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către unitatea/entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, potrivit art.19 lit.i și art. 23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii.

       Nu în ultimul rând, în cazul în care angajatorul nu inițiază negocierea, aceasta poate începe la cererea scrisă a organizației sindicale reprezentative sau a reprezentanților angajaților, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării, conform art.129 alin.(4) din Legea dialogului social nr.62/2011.

      Conchizând, angajatorii au obligația ca în cel mai scurt timp, să demareze negocieriile colective privind punerea în aplicare a noilor prevederi.

Bibliografie

 

  1. OUG nr. 82/2017;
  2. OUG nr. 79/2017;
  3. Legea dialogului social nr.62/2011;
  4. Legea nr.108/1999.

 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *