avocat civil

Obligația de întreținere

6 minute • Laura Diaconescu • 30 septembrie 2017


Obligația de întreținere este îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educării și pregătirii profesionale.

 
Obligația de întreținere este reglementată de art. 513- 534 Noul Cod Civil.
 
 1. Caractere juridice
 
► caracter legal
Obligația de întreținere există numai între persoanele prezăvute de lege.
 
► caracter personal
Obligația de întreținere există numai între anumite categorii de persoane determinate de lege.
 
► caracter reciproc
Depinde de starea în care se află fiecare persoană. De exemplu, părinții sunt obligați să-și întrețină copiii minori, după care, aceștia din urmă sunt obligați a-și întreține părinții.
 
► caracter succesiv
Executarea se face, de regulă, prin prestații periodice
 
► caracter variabil
Existența cuantumului și modalitățile de executare a acestuia diferă de la caz la caz.
 
► caracter divizibil
De întreținere pot beneficia mai mulți debitori și poate fi prestată de mai mulți creditori.
 
 
  2. Persoanele între care există obligația de întreținere
Obligația de întreținere există între:
între părinți și copii;
Conform art. 499 NCC:

Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

Dacă minorul are un venit propriu care nu este îndestulător, părinții au obligația de a-i asigura condițiile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea profesională.
Părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.
Părintele căruia nu i-a fost încredințat minorul în urma divorțului va fi obligat la plata unei pensii de întreținere.
În cazul în care cel obligat în primul rând la întreținere nu are mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile cerui care o cere, instanța de tutelă le poate obliga pe celelalte persoane îndatorate la întreținere să o completeze, în ordinea stabilită la art. 519  NCC.
În cazul adopției, debitorul obligației este adoptatorul; în caz de încetare, adoptatul poate cere întreținere numai de la rudele sale firești sau, după caz, de la soțul său.
 
între soți și foștii soți;
Obligația de întreținere între soți este o îndatorire reciprocă a soților izvorâtă din instituția căsătoriei, de a-și asigura la nevoie, unu altuia cele necesare traiului. Refuzul unuia dintre aceștia, de a acorda înreținere, intră sub incidența legii penale, fiind calificat ca infracțiune de abandon de familie.
 
Mama aflată în nevoie ca urmare a imposibilității de a munci, imposibilitate determinatp de preocuparea permanentă de a îngriji copiii ori alte rude aflate în stare de nevoie, va beneficia de pensie de întreținere numai dacă îngrijirea copiilor reclamă prezența obligatorie a acesteia.
În cazul fostului soț, pentru a exista obligația de întreținere trebuie îndeplinite mai multe condiții:
▪ fosta soție este în timpul gravidității;
▪ fostul soț, care necesită sprijin material, devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei sau înainte sau după 1 an de la încheierea acesteia;
▪ fostul soț din vina căruia s-a desfăcut căsătoria are dreptul la întreținere numai timp de un an de la data desfacerii căsătoriei;
▪ fostul soț să nu fie recăsătorit.
 
între frați și surori
Frații și surorile minore au dreptul la întreținere din partea fraților sau surorilor apte de muncă până când acestea nu ating vârsta majoratului, numai în condiția în care se constată că părinții acestora se află în imposibilitate de a-i întreține.
 
nepoți și bunici
Nepoții au dreptul de întreținere din partea bunicilor, dacă se constată că părinții acestora nu au posibilitatea de a-i întreține.
 
   
3. Condițiile obligației de întreținere
 
a). Condiții cu privire la creditorul întreținerii.
 
× starea de nevoie trebuie să fie reală, creditorul întreținerii neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale;
× incapacitatea de a munci;
× creditorul care s-a făcut vinovat față de cel obligat la întreținere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.
 
b). Condiții cu privire la debitorul întreținerii
 
× debitorul trebuie să aibă mijloace pentru a o plăti sau să aibă posibilitatea de a dobândi aceste mijloace.
 
 
 4. Stabilirea obligației de întreținere
 
Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti.
⁎ Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru trei sau mai mulți copii.
Cuantumul întreținerii daorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat.
 
 
 5. Executarea obligației de întreținere
Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.
Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani.
Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere.
Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenel convenite de părți sau, în lispa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.
 
 6. Stingerea obligației de întreținere
 
Dispariția împrejurărilor care au determinat acordarea pensiei de întreținere are ca efect stingerea obligațieide întreținere. Unele dintre aceste împrejurări duc la încetarea definitivă a obligației de întreținere, iar altele determină doar suspendarea acesteia ( lispa temporara a mijloacelor materiale).
 
Sunt împrejurări care determină stingerea obligației de întreținere:

 •  desființarea, desfacerea și încetarea căsătoriei;
 • recăsătoria fostului soț îndreptățit la întreținere;
 •  nulitatea și desfacerea adopției;
 •  dispariția stării de nevoie a celui îndreptățit;
 •  expirarea termenului pentru care obligația de întreținere a fost prevăzută de lege;
 •  executarea obligației, ca modalitate de stingere a obligațiilor în general.

 

Un răspuns

 1. Un copil poate face un contract cu drept de uzufruct viager cu parintele sau?
  De mentionat faptul ca: parintele are venituri mult mai mari decit copilul, iar copilul are pensie de handicap?
  Acest act fiind facut pentru a putea inlatura de la succesiune doi nepoti – copii ai fratilor decedati.
  Multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *