6e6edc8a

Ocrotirea interzisului judecătoresc

4 minute • Laura Diaconescu • 23 decembrie 2017


 
Interdicția judecătorească este o măsură care se ia de instanța de judecată cu privire la persoana lipsită de discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale din cauza alienației sau debilității mintale și care constă în lipsirea de capacitate de exercițiu și instituirea tutelei.
Ocrotirea interzisului judecătoresc este reglemnatată în Codul Civil în articolele 164-177.
Art. 164:

Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației sau debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească.

× Persoanele care pot cere punerea sub interdicție sunt:

  • Persoanele apropiate acestuia, precum și administratorii și locatarii casei în care acesta locuiește;
  • Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;
  • Instanțele judecătorești;
  • Organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană.

Orice persoană care are capacitatea deplină de exercițiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească.

În caz de nevoie și până la soluționarea cererii de punere sub interdicție judecătorească, instanța de tutelă poate numi un curator special pentru îngrijirea și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru administrarea bunurilor acestuia.

× Procedura punerii sub interdicție.

Are două etape:

  1. O fază necontradictorie, care constă în omunicarea procurorului a cererii de punere sub interdicție, efectuarea de către organele polițienești și medicale a cercetărilor privind starea de sănătate a celui cerut punerii sub interdicție. Pe baza concluziilor procurorului, instanța poate dispune internarea provizorie, pentru cel mult 6 săptămâni.
  2. Faza contradictorie, care se desfășoară ca un proces obișnuit, cu următoarele particularități: judecarea se face cu ascultarea obligatorie a concluziilor procurorului; interogarea pârâtului este obligatorie și administrarea tuturor probelor care pun în evidență debilitatea persoanei.

Această fază se încheie cu rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii și comunicarea acestei hotărâri la instanța de tutelă pentru desemnarea tutorelui și la autoritatea de sănătate pentru instituirea supravegherii medicale.

× Opozabilitatea interdicției.

Interdicția își produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă unei terțe persoane decât de la data îndeplinirii formalităților de publicitate.
Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție judecătorească, altele decât actele de conservare și de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor, sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor aceasta ar fi avut discernământ.

Tutorele celui pus sub interdicție judecătorească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire. Dar pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa și înaintea împlinirii termenului de 3 ani.

× Obligațiile tutorelui

Tutorele este dator să îngrijească de cel pus sub interdicție judecătorească, spre a-i grăbi vindecarea și a-i îmbunătăți condițiile de viață.

× Ridicarea interdicției judecătorești

Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, instanța judecătorească va pronunța ridicarea ei.
Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicție judecătorească, de tutore, precum și de alte persoane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *