Incepand de astazi politistii vor pute emite ordin de protectie provizoriu in cazurile de violenta domestica 1

Ordin de protecție provizoriu în cazurile de violență domestică începând de astăzi!

6 minute • Bianca Vîlsănescu • 28 decembrie 2018


Cadru legislativ:

Prevederile art. 22^10 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte esențiale:

Articolul 1  reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, stabilind următoarele: procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile de violență domestică și de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice; metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;  procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu; procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu.
Articolul 2 stabilește că intervențiile polițiștilor la cazurile de violență domestică se realizează ca urmare a sesizărilor: prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență;
formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităților de poliție de către persoanele implicate în actele de violență domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență domestică sau de către alte persoan și  din oficiu.
În cazul formularului, polițistul care preia sesizarea va gestiona intervenția și emiterea ordinului de protecție provizoriu, indiferent dacă victima reclamă sau nu săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, aplicând în mod corespunzător prevederile prezentului ordin.
Articolul 3 stabilește că prevederile prezentului ordin se aplică după caz  de către polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică; sau de către polițiștii care sunt sesizați direct sau se sesizează din oficiu, indiferent de structura din care fac parte.
Articolul 4
(1) Pe parcursul intervenției, polițiștii desfășoară, după caz, următoarele activități:
a) iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate;
b) observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale;
c) informează atât victima, cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție provizoriu;
d) sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, cu ocazia verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora;
e) procedează la obținerea de probe, potrivit art. 22^2 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(2) Polițiștii solicită sprijin din partea altor efective din dispozitivele de ordine și siguranță publică în situațiile în care, în funcție de evoluția stării conflictuale, nu se poate asigura desfășurarea în condiții de siguranță a procedurii de evaluare a riscului și de emitere a ordinului de protecție provizoriu.
(3) În cazul în care la eveniment intervine o patrulă formată exclusiv din alte structuri decât cele ale Poliției Române, membrii acesteia vor lua măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și vor solicita, prin dispecerat, prezența polițiștilor competenți să emită ordinul de protecție provizoriu potrivit prezentului ordin.
Articolul 5 –  Cu ocazia intervenției, în vederea stabilirii existenței unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, polițiștii evaluează situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului.
Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoștința victimei, care semnează de luare la cunoștință.
În situația în care victima refuză să semneze, se menționează acest fapt în formularul de evaluare a riscului, la secțiunea dedicată semnăturii acesteia.
Articolul 7- esența acestului ordin subliniază că:
În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, polițistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecție provizoriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
Ordinul de protecție provizoriu poate fi emis și în situația în care victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor din cap. I al formularului de către polițist.
În cazul în care armele și munițiile sunt deținute de agresor în alt loc decât cel în care a fost realizată intervenția, polițistul care a emis ordinul de protecție informează, de îndată, structura de arme, explozivi și substanțe periculoase competentă despre măsura de protecție dispusă.
Structura competentă de arme, explozivi și substanțe periculoase adoptă măsurile necesare în vederea ridicării, cu celeritate, a armelor și munițiilor și demarează procedurile de verificare a îndeplinirii de către agresor a condițiilor prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă ordinul de protecție provizoriu vizează minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, polițiștii pun la dispoziția echipei mobile prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, date necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri de protecție urgente și specifice sau, după caz, pentru sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente cu punerea în aplicare a acestor măsuri.
Prevederile ordinului se aplică și de către polițiștii ce au calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare sesizați cu privire la existența unui act de violență domestică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *