Template avocatoo

Ordinul nr. 1072/2016 privind acordarea titlurilor de “Maestru emerit al sportului”, “Maestru al sportului”, respectiv de “Antrenor emerit”

5 minute • Mihaela Ene • 09 decembrie 2016


1.

Titlul documentului Ordinul nr. 1072/2016 privind acordarea titlurilor de “Maestru emerit al sportului”, “Maestru al sportului”, respectiv de “Antrenor emerit”
2. Organul emitent Ministrul tineretului şi sportului
3. Actul normativ modificat  Orice prevedere contrară
4. Data publicarii 17 noiembrie 2016
5. Intrarea în vigoare 17 noiembrie 2016
6. Aspecte modificate Art. 1. –
(1) Pentru rezultate deosebite obţinute de sportivii români în competiţiile naţionale şi internaţionale oficiale, Ministerul Tineretului şi Sportului acordă acestora, precum şi antrenorilor care i-au pregătit titlurile de “Maestru emerit al sportului”, “Maestru al sportului”, respectiv de “Antrenor emerit”.
(2) Aceste titluri se acordă la propunerea federaţiilor sportive naţionale.
Art. 2. –
Titlul de “Maestru emerit al sportului” se acordă sportivilor români care au obţinut unul din următoarele rezultate în competiţiile oficiale de seniori:
2.1. La ramurile de sport cuprinse în programul olimpic/paralimpic, sporturi individuale:
 locul I-III la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
 locul I-III la campionatele mondiale;
 locul I la campionatele europene;
 2 locuri II-III la campionatele europene;
 record olimpic/paralimpic, mondial sau european, omologat de forul internaţional de profil.
2.2. La sporturile individuale care nu sunt cuprinse în programul olimpic/paralimpic:
 locul I la campionatele mondiale;
 2 locuri II-III la campionatele mondiale;
 1 loc I la campionatele europene şi 1 loc II-III la campionatele mondiale;
 1 loc I şi 1 loc II la campionatele europene;
 3 locuri II-III la campionatele europene;
 2 recorduri mondiale sau europene, omologate de forul internaţional de profil.
2.3. La jocurile sportive:
 locul I-VI la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
 locul I-VI la campionatele mondiale;
 locul I-IV la campionatele europene;
 locul I-II la cupele mondiale sau europene intercluburi.
Art. 3. –
Titlul de “Antrenor emerit” se acordă antrenorilor care au selecţionat, pregătit şi promovat în loturile reprezentative sau care au pregătit direct în cadrul cluburilor sau loturilor reprezentative sportivi care au obţinut unul dintre următoarele rezultate:
3.1. La ramurile de sport cuprinse în programul olimpic/paralimpic, sporturi individuale:
 locul I-III la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
 locul I-III la campionatele mondiale de seniori;
 locul I la campionatele europene de seniori;
 2 locuri II-III la campionatele europene de seniori;
 3 locuri I-III la campionatele mondiale sau europene de tineret;
 record olimpic, mondial sau european de seniori, omologat de forul internaţional de profil;
 2 recorduri mondiale sau europene de tineret, omologate de forul internaţional de profil.
3.2. La sporturile individuale care nu sunt cuprinse în programul olimpic/paralimpic:
 3 locuri I-III la campionatele mondiale;
 4 locuri I-III la campionatele europene de seniori;
 2 recorduri mondiale de seniori, omologate de forul internaţional de profil;
 3 recorduri europene de seniori, omologate de forul internaţional de profil.
3.3. La jocurile sportive:
 locul I-VI la Jocurile Olimpice/Paralimpice;
 locul I-VI la campionatele mondiale de seniori;
 locul I-IV la campionatele europene de seniori;
 2 locuri I-III la campionatele mondiale sau europene de tineret sau juniori;
 locul I-II la cupele mondiale sau europene intercluburi.
Art. 4. –
Titlul de “Antrenor emerit” poate fi acordat, prin excepţie, după pensionare, la propunerea federaţiei de specialitate, antrenorilor care au desfăşurat o îndelungată activitate practică în specialitate, au promovat în eşaloanele superioare de performanţă sportivi cu rezultate de excepţie pe plan internaţional (jocuri olimpice, paralimpice, campionate mondiale, campionate europene) şi/sau au contribuit la promovarea pe plan naţional a ramurii de sport.
Art. 5. –
Titlul de “Maestru al sportului” se acordă sportivilor care au obţinut în competiţii naţionale sau internaţionale oficiale performanţele reglementate de regulamentele de clasificare sportivă ale federaţiilor sportive naţionale şi ale Comitetului Naţional Paralimpic.
Art. 6. –
Titlurile de “Maestru emerit al sportului”, “Antrenor emerit” şi “Maestru al sportului” se acordă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
Art. 7. –
Titlurile de “Maestru emerit al sportului”, “Maestru al sportului” sau, după caz, “Antrenor emerit” se revocă de drept de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul anulării de către organismul internaţional competent, din orice cauză, a rezultatului sau rezultatelor în considerarea căruia/cărora sportivului i s-a acordat titlul.
Art. 8. –
Titlurile de “Maestru emerit al sportului”, “Antrenor emerit” şi “Maestru al sportului” se pot retrage, la sesizarea federaţiilor sportive naţionale, de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în cazul în care persoanele care le deţin se află în una dintre următoarele situaţii:
 au fost sancţionate cu excludere din viaţa sportivă;
 au săvârşit, cu vinovăţie, abateri grave de la normele de etică sportivă sau a altor fapte prevăzute în statutele şi regulamentele acestora.
Art. 9. –
Pentru acordarea titlurilor de “Maestru emerit al sportului”, “Antrenor emerit” şi “Maestru al sportului” federaţiile sportive naţionale sau, după caz, Comitetul Naţional Paralimpic trebuie să depună la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:
 solicitare din partea federaţiei/Comitetului Naţional Paralimpic cu menţionarea performanţelor sportive;
 hotărârea Biroului Federal/Comitetului director/etc. sau copie după procesul-verbal al şedinţei în care s-au validat performanţele şi a fost aprobat acordarea titlului;
 regulamentul de clasificare sportivă, după caz;
 poză.
Art. 10. –
Începând cu data prezentului ordin, orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
 
7. Link http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184258

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *