piron guillaume y5hQCIn1c6o unsplash scaled 1

Organizarea examenului de rezidențiat, mutată de la Ministerul Sănătății la Ministerul Educației

6 minute • Diana Albu • 13 decembrie 2021


Recent, a fost propus un proiect de lege prin care organizarea examenului de rezidențiat trece din sarcina Ministerului Sănătății în cea a Ministerului Educației. Această schimbare nu afectează doar organizarea efectivă a acestui examen, ci și întreaga pregătire din rezidențiat și implicit statutul medicilor rezidenți. În cele ce urmează vom analiza ce își propune acest proiect de lege, care au fost raționamentele din spatele acestei inițiative și care ar putea fi efectele adoptării legii.

Ce ne spune proiectul de lege?

8 parlamentari, dintre care 6 sunt medici și predau la Universități de Medicină și Farmacie, au inițiat acest proiect de lege, prin care propun aducerea unor completări la art. 174 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Astfel, ar fi introduse noi alineate care stabilesc următoarele:

  • Ministerul Educației va organiza admiterea în rezidențiat și va aproba prin ordin tematica și bibliografia concursului de admitere (la propunerea Universităților de Medicină și Farmacie);
  • Specialitățile și durata rezidențiatului se vor stabili prin ordin comun de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății (cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Colegiului Farmaciștilor din România, după caz);
  • La propunerea Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, se vor stabili prin hotărâre de Guvern organizarea și finanțarea rezidențiatului și dobândirea dreptului de liberă practică;
  • Pregătirea în rezidențiat va fi coordonată de departamentele cu acest scop din cadrul instituțiilor de învățământ, care vor organiza de altfel programele de pregătire;
  • Pregătirea în rezidențiat se va realiza în unitățile sanitare publice sau private, atestate de către universitățile de medicină și farmacie acreditate, după metodologia proprie;

Această lege, odată intrată în vigoare, ar abroga Ordonanța Guvernului nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, întrucât dispozițiile dintre cele două acte ar fi contradictorii. Ce se stabilea prin această ordonanță? Că Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiat, a căror tematică și bibliografie sunt acceptate în baza unei metodologii adoptate prin ordin al său. Totodată, întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, însă Ministerul Sănătății este cel care are rolul de a gestiona la nivel național această activitate.

În ce stadiu se află proiectul de lege?

Inițial, propunerea legislativă cu caracter organic a fost prezentată Biroului Permanent al Camerei Deputaților pe 9 mai 2021, fiind solicitate avize din partea Consiliului Economic și Social și din partea Consiliului Legislativ, precum și punct de vedere, informare și fișă financiară de la Guvern. Ulterior primirii acestor avize, propunerea fiind prezentată din nou în Biroul Permanent al aceleiași camere, au fost solicitate atât avize, cât și rapoarte din partea Comisiilor de specialitate competente în ceea ce privește domeniile prevăzute de proiectul de lege. Cu o modificare a termenului de adoptare de la 45 la 60 de zile, propunerea legislativă a primit avizele și rapoartele necesare, fiind apoi dezbătută și adoptată de Camera Deputaților. În data de 16 noiembrie, proiectul a fost înaintat Senatului, acesta fiind stadiul în care se află în prezent – adică nu a fost pe deplin aprobat, nu a intrat în vigoare și nu a început să produc efecte juridice, fiind încă în „dezbateri”. Legea ar intra în vigoare în prima zi a anului școlar/universitar următor celui în care a fost adoptată.

De ce s-a dorit această schimbare?

În expunerea de motive, inițiatorii acestui proiect de lege au subliniat că există contradicții între Legea educației naționale nr. 1/2011 și Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, sesizate anterior și de Universitățile de Medicină și Farmacie, care susțin această modificare. În prezent, concursul de admitere în rezidențiat e organizat de universitățile de medicină și farmacie acreditate, iar cadrele didactice din cadrul acestora se ocupă de pregătirea în rezidențiat, astfel că parcursul de formare al unui medic se desfășoară sub coordonarea instituțiilor de învățământ superior. Ceea ce ar rămâne în atribuția Ministerului Sănătății este stabilirea numărului de locuri necesar fiecărei specializări, în funcție de politica națională de resurse umane.


Vrei să știi tot ce mișcă în domeniul juridic și să-ți explice cineva pe înțelesul tău? Abonează-te la newsletterul nostru, gratis.

Care ar fi efectele acestei schimbări?

După cum stabilesc posibilele viitoare completări ale Legii educației naționale, atât concursul de admitere, cât și întreaga pregătire în rezidențiat se vor muta sub sarcina Ministerului Educației, ocupându-se de acestea instituțiile de învățământ superior acreditate și cadrele didactice ale acestora. Susținătorii acestei schimbări au argumentat prin eliminarea dezacordurilor dintre dispozițiile celor două acte normative sus-numite, dorită de altfel și de universitățile de medicină și farmacie.

Însă ce au spus opiniile contrare? De cealaltă partă, miza acestei schimbări a fost privită drept fiind preluarea controlului asupra rezidențiatului de către universitățile de medicină și farmacie. Ca urmare, medicii rezidenți vor rămâne aflați sub coordonarea instituțiilor de învățământ superior, în loc de angajați ai Ministerului Sănătății. Un risc major care s-ar putea ivi în situația adoptării propunerii legislative este legat de numărul de locuri și distribuția pe specialități. Întrucât Ministerul Sănătății nu ar mai avea un cuvânt de spus în această privință, Ministerul Educației, respectiv universitățile de medicină și farmacie, vor calibra oferta de locuri în rezidențiat în funcție de ceea ce ar putea pregăti acestea, și nu de necesarul României.

Concluzie

În concluzie, ceea ce se va întâmpla exact cu admiterea și pregătirea în rezidențiat nu este cert până în momentul în care această lege va primi votul pozitiv și din partea Senatului, va fi promulgată de Președintele României și ulterior publicată în Monitorul Oficial. Propunerea legislativă a stârnit deja numeroase reacții, iar ceea ce este sigur însă este că, odată intrată în vigoare, aceasta va produce schimbări considerabile atât în ceea ce privește rezidențiatul, cât și statutul medicilor rezidenți.

Fotografie de Piron Guillaume pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *