Template avocatoo

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal

2 minute • Cosmin Cojocariu • 07 ianuarie 2017


In Monitorul Oficial nr. 6/2017, a fost publicata OUG nr. 3/2017 privind  modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Principalele modificări aduse sunt:

  1. Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare pentru primii 10 ani de activitate;
  2. Se schimbă pragul valoric sub care o persoană juridică este considerată microîntreprindere de la 100.000 euro la 500.00 euro; – cursul EURO/RON avut in vedere se va calcula la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  3. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins

“(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv unul sau mai mulţi salariaţi;
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.”;

  1. Vor fi scutiţi de la plata impozitului pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii şi asmilate salariilor ca urmare  a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere;
  2. Se modifică art. 111 alin. 1: La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia contribuabilii vor datora un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabilește prin deducerea din valoarea tranzacției a sumei neimpozabile de 450.000 lei;
  3. Se abrogă dispoziţia conform căreia dacă totalul veniturilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului;
  4. Salariatii, PFA si pensionarii care au SI venituri din dividende, dobanzi, drepturi de autor, dar si din chirii, vor fi scutiti de CASS pentru acestea din urma;
  5. Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoana juridica sau venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

Documentul, asa cum a fost publicat in Monitorul Oficial, poate fi consultat AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *