INFIINTAREA PARCHETULUI EUROPEAN

Parchetul European – instituția pentru investigarea fraudelor

4 minute • CristinaLD • 26 noiembrie 2017


 
Parchetul European ( European Public Prosecutor’s Office – EPPO) este o instituție înființată pe baza articolului 86 din Tratatul de la Lisabona.
Conform acestuia: „(1) Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. (2) Parchetul are competența de a cerceta, de a urmări și de a trimite în judecată, după caz în colaborare cu Europol, autorii și coautorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). Parchetul European exercită în fața instanțelor competente ale statelor membre acțiunea publică în legătură cu aceste infracțiuni.”

ISTORIC

Prima dată în istorie, ideea de Parchet European a fost susținută de Franco Frattini, comisar pentru Justiție, Libertate și Securitate. În anul 2007, în cadrul planurilor de consolidare a Eurojust, Frattini spunea: „ sunt convins că Europa va avea propriul său procuror general, în viitor.”
În 2010, chiar Eurojust a citat Procuratura Europeană drept o potențială soluție pentru problema criminalității transfrontaliere din Uniunea Europeană. Astfel, în ciudata opoziției manifestată de unele state membre care considerau că le va fi afectată suveranitatea națională, Eurojust a înființat o comisie pentru a studia această idee.
Pentru a continua această idee, în septembrie 2010 Eurojust în cooperare cu Președinția belgiană a Consiliului Uniunii Europene a organizat un seminar denumit „Eurojust și Tratatul de la Lisabona: către o acțiune mai eficientă”. Scopul seminarului a fost reprezentat de posibilitatea înființării Parchetului European pe baza articolului 86 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
2013 a reprezentat, însă, momentul cheie pentru acest nou organism european. În iulie 2013 Comisia Europeană a propus un regulament de înființare a Parchetului European.  De asemenea, în noiembrie 2013 Comisia și-a manifestat intenția de continua ideea propusă anterior, în ciuda opoziției a 14 parlamente naționale ale Uniunii Europene. În schimb, Parlamentul European a votat în favoarea propunerii Comisiei de a înființa funcția de procuror european
 

SCOPUL EPPO

Parchetul va avea rolul de a investiga și a urmări în justiție fraudele împotriva bugetului Uniunii Europene și altor infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii, incluzând fraudele privind fondurile UE de peste 10.000 Euro și a cazurilor de fraudă transfrontalieră în materie de TVA, care implică daune mai mari de 10 milioane de Euro.

STRUCTURĂ

Acesta va avea o structură descentralizată.
Procurorul șef european va fi sprijinit de 20 de procurori europeni delegați, personal tehnic și de investigație. Procurorii delegați vor continua să își execute și atribuțiile de procurori naționali.

LEGEA APLICABILĂ

Se vor aplica, în principal, normele naționale și procedurale, în afara cazurilor în care Regulamentul prevede alte dispoziții.
De asemenea, Regulamentul enumeră competențele de investigare ale Parchetului și prevede condițiile generale de aplicare a acestora. Acesta conține dispozițiile ce definesc drepturile procedurale omogene ale persoanelor suspectate.
Regulamentul conține prevederi referitoare la probele de admisibilitate. Dovezile adunate în mod legal într-un stat membru sunt admisibile în fața instanțelor de judecată din toate statele membre, cu condiția ca admiterea să nu afecteze în mod negativ caracterul echitabil al procedurii sau al dreptului de apărare, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale.

STATE SEMNATARE

Pentru înființarea Parchetului European au semnat: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Spania.

SEDIU

Luxemburg va fi orașul ce va găzdui sediul procurorului european
 
 

PENTRU MAI MULTE DETALII:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Public_Prosecutor
  2. http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/public-prosecutor/index_en.htm
  3. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/12/eppo-20-ms-confirms/

 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *