pexels sora shimazaki 5668517

Pe ce perioadă încheiem de fapt un contract? Scurt ghid despre clauzele de încetare contractuală.

10 minute • Antonia Miculeac • 29 mai 2021


Orice contract se încheie pentru o anumită perioadă, iar la prima vedere lucrurile par relativ simple. Închei un contract pentru câteva zile, luni, ani (sau inclusiv pentru o perioadă nedeterminată), în funcție de tipul contractului, iar atunci când s-a împlinit perioada respectivă, acesta încetează. Există, totuși, situații în care lucrurile nu merg conform planului. De asemenea, se poate întâmpla ca tu să consideri că un contract a încetat, când de fapt acesta încă există, iar tu ești nevoit să scoți bani din buzunar. Cum gestionăm aceste situații? Cum ne asigurăm că nu vom întâmpina astfel de probleme?

Prima ipoteză: încheierea contractului pe o perioadă determinată

Situația cea mai clară este aceea în care încheiem contractul pe o perioadă determinată. Se stabilește un termen fix, iar încetarea contractului va avea loc la împlinirea acelui termen. De exemplu, închei un contract de servicii de mentenanță IT cu domnul X pentru un termen de 3 ani de zile. Dacă îl închei la data de 24 aprilie 2020, acesta va înceta la data de 24 aprilie 2023.

Pare destul de simplu, nu-i așa? Din păcate, lucrurile nu sunt tot timpul atât de roz. Începuturile sunt frumoase, de cele mai multe ori, și e foarte ușor să ne lăsăm păcăliți de speranța că orice contract încheiat se va sfârși la fel de frumos și amiabil precum a început. Totuși, pentru că realitatea ne dovedește contrariul, suntem nevoiți să apelăm la anumite măsuri de siguranță, care să ne ajute să nu rămânem „blocați” într-un contract pe care nu ni-l mai dorim sau care nu ne conferă beneficiile la care visam.

Recomandarea Avocatoo: dacă prestezi servicii punctuale, spune că Contractul se va încheia pe o durată determinată, până la prestarea respectivelor Servicii și neapărat să ai un proces-verbal de predare primire prin care atești că livrarea și, respectiv, încetarea au avut loc.

Ce fac atunci când doresc încetarea contractului?

Există o multitudine de cauze pentru care cineva își poate dori încetarea contractului: nu și-l mai dorește, cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile contractuale din diferite motive, a fost găsit un furnizor mai bun, iar lista poate continua. Chiar dacă ai încheiat un contract pentru o perioadă determinată, acesta poate înceta „prematur”, înaintea împlinirii termenului, atât timp cât asiguri acest lucru introducând o clauză de reziliere. Aceasta poate lua naștere sub diferite forme, în funcție de cauza pentru care are loc rezilierea. Mai jos vei regăsi o listă cu diferitele forme de clauze de reziliere.

Rezilierea din motive de comoditate

Aceasta poate să aibă loc în momentul în care o parte decide că dorește încetarea contractului, fără ca cealaltă parte să se facă vinovată de un anumit lucru. De exemplu, o parte poate avea dificultăți financiare sau pur și simplu se poate răzgândi cu privire la contractul încheiat. În acest context, va fi obligată să notifice cealaltă parte (partea inocentă) cu un anumit număr de zile înainte (30,60,90 etc) de faptul că dorește rezilierea contractului. Dacă această reziliere are loc, partea care o dorește trebuie să asigure eventualele despăgubiri existente, iar partea inocentă nu ar trebui să sufere nicio pierdere financiară.

Exemplu de clauză: fiecare Parte poate înceta acest Contract cu un notificare scrisă adresată celeilalte Părți cu 30 de zile înainte de expirarea Duratei.

Bineînțeles, o asemenea clauză poate fi acordată doar uneia dintre Părți, spre exemplu doar Prestatorului sau doar Beneficiarului.

Ai nevoie de ajutor să-ți faci contracte bullet proof pe care chiar să le înțelegi? Scrie-ne acum și povestește-ne despre proiectul tău.

Rezilierea cu cauză (sau rezilierea la încălcarea clauzelor contractului)

Astfel cum putem deduce și din denumire, spre deosebire de clauza anterioară, această clauză de reziliere intervine atunci când una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile stabilite în contract, nu este capabilă să o facă sau nu le îndeplinește corespunzător. De exemplu, o parte încheie un contract cu o firmă care îi pune la dispoziție piese auto pentru o perioada de 5 ani de zile. Timp de două luni partea delegată cu furnizarea de piese auto trimite produse necorespunzătoare comenzilor, așa că cealaltă parte dorește să rezilieze contractul, conform clauzei existente. Astfel, partea lezată nu este obligată prin nicio forma să rămână în contractul respectiv până la împlinirea termenului de 5 ani, iar încetarea contractului va avea loc printr-un mod mult mai facil datorită clauzei de reziliere.

Bune practici de care să ții cont:

  • este indicat să spui ce obligații ale părților din contract atrag acea reziliere (neîndeplinirea la timp, depășirea timpului cu X zile, obligația de confidențialitate, imposibilitatea de accesare a serviciului etc.)
  • trebuie să prevezi că dacă reziliezi contractul nu înseamnă că nu mai poți obține alte beneficii ca urmare a altor remedii. Spre exemplu, îți rezervi dreptul de a da în judecată cealaltă parte dacă nu și-a îndeplinit obligațiile la timp ca să-ți recuperezi prejudiciile, chiar dacă tu ai reziliat contractul.

Rezilierea prin consimțământ reciproc

Rezilierea prin consimțământ reciproc se deosebește de clauzele anterioare prin faptul că decizia aparține ambelor părți. În timp ce clauzele anterioare depind de decizia unilaterală a uneia dintre părți, această încetare a contractului are loc de comun acord mai devreme decât perioada stabilită inițial. Astfel, nu exista nicio obligație a parților de a rămâne în contract până la sfârșitul perioadei contractuale care a fost determinată în primă fază.

Exemplu de clauză: Părțile pot conveni încetarea Contractului de acord, înainte de încetarea Duratei, printr-un act adițional la acest Contract.

A doua ipoteză: încheierea unui contract pe o perioadă nedeterminată

Deși există posibilitatea să închei contractul pentru o perioadă determinată, poți opta și pentru încheierea acestuia pentru o perioadă nedeterminată, din diferite motive. De exemplu, o parte încheie un contract cu un furnizor la data de 1 martie 2022, însă nu se menționează niciun termen de încetare, ci faptul că acest contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. Încetarea acestuia depinde de voința părților.

Contractul pe durată nedeterminată este reglementat de Codul Civil, în cadrul articolului 1277: „Contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunțat unilateral de oricare dintre părţi cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Orice clauză contrară sau stipularea unei prestații în schimbul denunțării contractului se consideră nescrisă.”

Ce este denunțarea unilaterală a contractului? Aceasta reprezintă posibilitatea uneia dintre părți de a-și retrage manifestarea de voință exprimată pentru încheierea contractului, rezultatul acestei acțiuni fiind încetarea efectelor sale. Oricare dintre părți poate face acest lucru, inclusiv în lipsa unei clauze referitoare la denunțarea unilaterală. O condiție importantă este respectarea unui termen rezonabil de preaviz. Pe scurt, orice parte poate pune punct oricând unui contract după încheierea acestuia, atât timp cât notifică cealaltă parte din timp.

Așa cum menționează și articolul citat, părțile nu au voie să includă o clauză contrară, care să nu mai permită denunțarea unilaterală sau să o permită doar în schimbul unei prestații, deoarece va fi considerată nescrisă. În acest caz, contractul își păstrează restul efectelor, iar fiecare parte poate denunța unilateral contractul după bunul plac.

Exemplu de clauză: Contractul se încheie pe durată nedeterminată sau Contractul se încheie până la prestarea serviciilor de către Prestator.

Hai să analizăm ultima ipoteză! Ce te faci dacă tu ca Prestator consideri că ai terminat de livrat Serviciile (un site web), dar Clientul vine peste 2 ani și te dă în judecată că nu i-ai livrat și ultimul update de WordPress? Ca-ching. De aceea e bine să nu lași o asemenea clauză să treacă neobservată.

Atenție la contractele a căror reînnoire are loc automat!

La sfârșitul perioadei contractuale, există contracte a căror reînnoire are loc automat, atât pentru cele încheiate pe o perioada determinată, cât și pentru cele pe o perioadă nedeterminată, în special în cazul contractelor de servicii de telefonie mobilă. Astfel, poți fi obligat să plătești în continuare anumite servicii dintr-un contract pe care îl considerai că fiind încheiat. De cele mai multe ori, în această situație, contractele trebuie să aibă o clauză care să permită un preaviz de reziliere cu un anumit număr de zile (30, 60, 90 etc.) înainte de reînnoirea automată a contractului.

Exemplu de clauză:

(1) Contractul este încheiat pentru o durată de 12 luni. Dacă niciuna din Părți nu notifică celeilalte Părți intenția de reziliere cu 30 de zile anterior încetării Duratei, atunci Contractul se va reînnoi automat.

Ok, dar …. pe ce durată? O clauză mai bună ar fi următoarea:

(2) Contractul este încheiat pentru o durată de 12 luni. Dacă niciuna din Părți nu notifică celeilalte Părți intenția de reziliere cu 30 de zile anterior încetării Duratei, atunci Contractul se va reînnoi automat, cu o perioadă egală cu cea inițială [cu 30/60/90 de zile], Părțile având aceleași drepturi și obligații ca cele asumate prin Durata inițială.

Problema clauzelor care se reînnoiesc automat este interesantă atunci când încheiem contracte pe 5 ani de zile, să zicem de închiriere, unde avem o anumită chirie și ne trezim peste 5 ani că nu am notificat încetarea, dar nici nu am negociat și avem aceeași chirie pentru următorii 5 ani, în condițiile în care piața este mai jos cu 50% (dacă suntem chiriași) sau mai sus cu 50% (dacă suntem proprietari). Bașca nici nu putem să ieșim din contract pentru încă 5 ani.

O variantă mai atenuată ar fi să scriem o clauză de genul:

(3) Contractul este încheiat pentru o durată de 12 luni. Dacă niciuna din Părți nu notifică celeilalte Părți intenția de reziliere cu 30 de zile anterior încetării Duratei, atunci Contractul se va reînnoi automat, cu o perioadă egală cu cea inițială, iar fiecare Parte are dreptul de a rezilia Contractul oricând, cu un preaviz de 30 de zile comunicat în scris celeilalte Părți.

Clauze care supraviețuiesc rezilierii

Există cazuri în care, deși contractul a încetat, anumite clauze continuă pentru o anumită perioadă, determinată sau nedeterminată. Astfel de clauze pot face referire la informații confidențiale privind afacerea, clienții sau diverse date ale unei părți, neincluderea clientului în diferite materiale sau orice este menționat în contract de către părți că nu trebuie dezvăluit sau înfăptuit chiar și după încetarea contractului.

Concluzie

Deși răspunsul inițial la întrebarea „Pe ce perioada încheiem un contract” poate fi unul foarte simplu: îl încheiem pe o perioadă determinată sau nedeterminată, în funcție de preferințe, trebuie să luăm mai multe elemente în calcul, după cum am expus mai sus. Astfel, înainte să semnezi sau să închei un contract, asigură-te că există sau că incluzi și anumite clauze care să îți permită să renunți la contract în orice moment, nu doar conform perioadei menționate în contract.

Poză de Sora Shimazaki pe Pexels

Un răspuns

  1. Lucrez ca și ingrijitoare de bătrâni în Germania am încheiat un contract pe o durata de 3luni însă au apărut niște probleme familiale neprevazute și a trebuit sa reziliez contractul mai devreme de data convenita.As dori sa știu dacă ma afectează în vreun fel?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *