extradare

Pedepsele complementare. Feluri. Conținut. Explicații.

6 minute • Bianca Gabriela Hadarag • 25 martie 2017


Pedepsele complementare → sunt:

 1. interzicerea exercitării unor drepturi;
 2. degradarea militară;
 3. publicarea hotărârii de condamnare [art. 55 C. pen.].

I. Interzicerea exercitării unor drepturi → constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la 1 la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi [art. 66 alin. (1) C. pen.]:

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

b) dreptul de a ocupa o funcție publică care implică exercițiul autorității de stat;

! Precizări:

 • interzicerea dreptului a) și interzicerea dreptului b) se dispune cumulativ [art.   66 alin. (3) C. pen.];
 • când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, instanța dispune interzicerea dreptului a) și a dreptului b) [art. 66 alin. (2) C. pen.].

c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României → nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viața persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată [art. 66 alin. (4) C. pen.];

d) dreptul de a alege;

e) drepturile părintești;

f) dreptul de a fi tutore sau curator;

g) dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii;

h) dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme;

i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță;

j) dreptul de a părăsi teritoriul României;

k) dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;

l) dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță;

m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță;

n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea → instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei [art. 66 alin. (5) C. pen.];

o) dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată → instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei [art. 66 alin. (5) C. pen.].

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi → se face:

 • obligatoriu → când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită [art. 67 alin. (2) C. pen.];

        → în unele cazuri legea prevede și categoriile de drepturi a căror exercitare va fi         interzisă obligatoriu.

 • facultativ → dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară [art. 67 alin. (1) C. pen.].

În toate cazurile, instanța va stabili și perioada de timp pe parcursul căreia va fi interzis exercițiul unuia sau unora dintre drepturile respective (1 – 5 ani).

Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere [art. 67 alin. (3) C. pen.].

Nu va putea fi aplicată pe lângă o pedeapsă rezultantă, în caz de pluralitate de infracțiuni, dacă nu a fost mai întâi aplicată pe lângă o pedeapsă stabilită pentru infracțiunile ce au format pluralitatea.

Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi → începe:

 • de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
 • de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere;
 • după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate [art. 68 alin. (1) C. pen.].

În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României se execută de la data liberării [art. 68 alin. (2) C. pen.].

Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât săvârșirea unei infracțiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei închisorii [art. 68 alin. (3) C. pen.].

Nerespectarea de către condamnat a interdicțiilor dispuse prin aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi va conduce la săvârșirea infracțiunii de neexecutare a sancțiunilor penale [art. 288 alin. (1) C. pen.].

II. Degradarea militară → constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare [art. 69 alin. (1) C. pen.].

Aplicarea degradării militare → se face:

 • obligatoriu → condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață [art. 69 alin. (2) C. pen.];
 • facultativ → condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani [art. 69 alin. (3) C. pen.].

Executarea degradării militare → începe cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și este perpetuă. Redarea gradului militar pierdut nu este posibilă ca efect al reabilitării [art. 169 alin. (2) teza finală C. pen.].

III. Publicarea hotărârii de condamnare → se poate dispune, când, ținând seama de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana condamnatului, instanța apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni [art. 70 alin. (1) C. pen.] => aplicarea ei este facultativă.

! Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanță, într-un cotidian local sau național, o singură dată [art. 70 alin. (2) C. pen.].

! Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui identitatea altor persoane [art. 70 alin. (3) C. pen.].

Nu pot fi publicate hotărârile prin care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei, deoarece acestea nu sunt hotărâri de condamnare [art. 396 alin. (1) C. pr. pen.].

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *