deposition california

Perimarea cererii

3 minute • Laura Diaconescu • 21 septembrie 2017


 
Perimarea reprezintă sancțiunea prevăzută de Noul Cod de procedură civilă în cazul în care cererea de chemare în judecată, contestația, apelul, recursul sau orice altă cerere adresată instanței de judecată, a rămas în nelucrare din motive imputabile părții care a formulat-o, timp de 6 luni.

» Reglementare

Perimarea cererilor în fața instanței se regăsește reglementată în art. 416- 423 Noul Cod de procedură civilă.
Orice cerere de chemare în judecată, contestație, apel, recurs, revizuire etc, se va perima de drept, dacă a rămas în nelucrare timp de 6 luni. Se vor perima de drept și cererile împotriva celor lipsiți de capacitate.
Perimarea implică prezumția de renunțare tacită a părții la judecată.
 
Așadar perimarea nu va opera în cazurile în care:
▪ actul de procedură trebuia efectuat din oficiu;
▪ când, din motive care nu sunt imputabile părții, cererea n-a ajuns la instanța competentă;
▪ când nu se poate fixa termen de judecată.
 
Art. 416 alin. 2:

Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit de părți sau de instanță.

 

» Întreruperea cursului perimării

Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes.
 

» Suspendarea cursului perimării

Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecății, pronunțată de instanță în cazurile prevăzute la art. 413, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lispa de stăruință a părților în judecată.
Perimarea se suspendă, de asemenea, pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.
 

» Efectele cererii asupra coparticipanților

În cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau pârâți împreună, cererea de perimare ori actul de procedură întrerupător de perimare al unuia folosește și celorlalți.
 

» Procedura perimării

Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părții interesate.
Judecătorul va cita de urgență părțile și va dispune grefierului să întocmească un referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.
Aceasta poate fi invocată și pe cale de excepție în camera de consiliu sau în ședință publică.
Perimarea cererii de chemare în judecată nu poate fi invocată pentru prima oara în instanța de apel.
 

» Hotărârea de perimare

Conform art. 421 alin. 1:

Dacă instanța constată că perimarea nu a intervenit, pronunță o încheiere care poate fi atacată odată cu fondul procesului.

Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, înn termen de 5 zile de la pronunțare. Când perimarea se constată de o secție a Înaltei Curți de Casație și Justiție, recursul se judecă de Completul de 5 judecători.
 

» Efectele perimării

Perimarea lipsește de efect toate actele de procedură făcute în acea instanță.
Când însă se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile pot folosi dovezile administrate în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socotește că nu este necesară refacerea lor.
 
Orice cerere adresată unei instanţe şi care a rămas în nelucrare timp de 10 ani se perima de drept, chiar în lipsa unor motive imputabile părţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *