timthumb 1

Persoanele nerezidente – cum se înregistrează acestea fiscal?

4 minute • Elena Buzea • 26 septembrie 2017


Există situații în care și persoanele străine realizează venituri pe teritoriul României cum poate fi cazul, spre exemplu, al unui cetățean străin care obține venituri în urma închirierii unui imobil. În conformitate cu legislația fiscală, acestea au obligația de se înregistra fiscal. Mai jos vom prezenta câteva noțiuni legate de condițiile ce trebuie îndeplinite și procedura înregistrării fiscale.

Reglementarea cadru în materia înregistrării fiscale o reprezintă articolele 81 și 82 din Codul de procedură fiscală.

Conform articolului 82 din Legea nr. 207/2015 ,,Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.”

Așadar, orice persoană sau entitate care face parte dintr-un raport juridic fiscal trebuie să se înregistreze fiscal în România, iar ca urmare a finalizării procedurii de înregistrare, aceasta va primi un CIF (Certificat de înregistrare fiscală).

! Observăm astfel că obligația de înregistrare fiscală aparține atât persoanelor fizice/juridice rezidente, cât și celor nerezidente. De menționat este că pentru nerezidenții care obțin venituri impozabile din Romania, plătitorul de venit are obligația de a calcula, reține,declara și plăti bugetului de stat impozit pe venit sau impozit pe profit, după caz.

În privința persoanelor nerezidente, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevede o procedură simplificată de înregistrare fiscală, conform căreia pentru persoanele juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.

Așadar, pentru a fi atribuit codul de identificare fiscală de către organul fiscal (art. 82 alin.(3)) trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Solicitantul să fie persoană nerezidentă (fizică sau juridică);
  • Să realizeze numai venituri supuse regulilor reținerii la sursă;
  • Impozitul reținut să fie final;

În acest sens, plătitorul de venit depune după caz, formularul 015 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România”, sau formularul 030 – “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal”, al căror model și conținut a fost aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3698/2015, cu modificările si completarile ulterioare.

Potrivit instrucțiunilor de completare a formularelor menționate, plătitorul de venit va prezenta organului fiscal, cu ocazia solicitării înregistrării fiscale a persoanelor nerezidente, actele doveditoare ale calității de plătitor de venit cu regim de reținere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit (exemplu: un contract de muncă).

Înregistrarea fiscală a devenit necesară din anul 2017, ca urmare a ultimelor modificări aduse declarației informative privind impozitul reținut la sursă (declarația D207). Această declarație trebuie completată și depusă anual, până la sfârșitul anului următor celui obținerii veniturilor supuse impozitării, de către plătitorii de venituri supuse impozitului cu reținere la sursă și începând cu anul 2017 aceasta nu mai poate fi validată în vederea depunerii la autoritățile fiscal decât prin completarea CIF-urilor beneficiarilor acestor venituri.

Procedura privind înregistrarea fiscală pentru fiecare persoană juridică nerezidentă nu a fost pusă în aplicare de autoritățile fiscale din România până la momentul depunerii declarației informative privind impozitul reținut la sursă (D207) aferentă anului 2016 (8 februarie 2017). Ca urmare a faptului că această procedură nu a fost pusă în aplicare, dar și a faptului că depunerea declarațiilor 207 nu era condiționată de completarea CIF-urilor beneficiarilor de venit, aceste declarații informative privind impozitul reținut la sursă pentru anul 2016 au putut fi depuse de către plătitorii veniturilor supuse impozitului cu reținere la sursă fără completarea CIF-ului românesc pentru fiecare persoană juridică nerezidentă.

Pe cale de consecință, având în vedere situația prezentată anterior, până la data de 28 februarie 2018 (data scadentă pentru depunerea declarației informative privind impozitul reținut la sursă aferentă anului 2017), nerezidenții care obțin din România venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă vor trebui să se înregistreze fiscal în România, pentru a beneficia de CIF românesc, necesar la completarea acestei declarații.

Sancțiunea în cazul nerespectării aceste prevederi legale constă în amendă cuprinsă între 500 RON-1000 RON, potrivit dispozițiilor art. 336, Cod procedură fiscală.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *