P028239000102 517611 1

Piața unică digitală pentru Europa

9 minute • Luana GI • 11 august 2017


Strategia privind piața unică digitală este un proiect demarat în anul 2015, prin care UE iși propune să creeze un spațiu pentru comerțul electronic transfrontalier, în cadrul căruia oamenii să poată face cumpărături online în străinătate, iar întreprinderile să poată vinde în întreaga UE, indiferent de locul unde își au sediul pe teritoriul acesteia.
Comisia va colabora cu Parlamentul European și cu Consiliul și își va consolida cooperarea cu ambele instituții. Comisia se va implica într-un dialog permanent cu părțile interesate cu scopul de a le informa privind procesul de elaborare a politicilor și de a asigura implementarea eficace a strategiei.
Obiectivul realizării unei pieţe digitale unice la nivelul Uniunii Europene, a reprezentat o prioritate pentru Comisia Europeană.
Președintele Comisiei Europene,  Jean-Claude Juncker, prin intermediul unei comunicări  adresate către Parlamentul  European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor la data de 6 mai 2015, anunță care sunt beneficiile realizării unui astfel de spațiu : „Dacă acționăm astfel, putem asigura faptul că cetățenii europeni vor putea în curând să își utilizeze telefoanele mobile în întreaga Europă fără să fie nevoiți să plătească tarife de roaming. Putem asigura faptul că toți consumatorii sunt în măsură să acceseze servicii, muzică, filme și evenimente sportive pe dispozitivele lor electronice oriunde s-ar afla în Europa și fără a ține seama de frontiere. Putem crea condiții de concurență echitabile, prin care toate întreprinderile care își oferă bunurile sau serviciile în Uniunea Europeană să facă obiectul acelorași norme privind protecția datelor și protecția consumatorilor, indiferent de locul în care se află serverul lor”.
Implementarea unei astfel de piețe a fost necesară, deoarece s-a sesisat faptul că piețele digitale nu-și  exindeau aria de desfacere, rămânând deseori naționale, iar acest lucru încetinea creșterea economică a întreprinderilor.
Potrivit Comisiei, o piața unică care să funcționeze la nivel maxim va realiza o creștere suplimentară în valoare de de 415 miliarde EUR la PIB-ul european, iar ca urmare vor fi create noi locuri de muncă, în special pentru persoanele mai tinere aflate în căutarea unui loc de muncă și se vor promova servicii de mai bună calitate la prețuri mai avantajoase.
Strategia are la bază trei piloni:

I. Acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă

Într-un astfel de spațiu, persoanele fizice și inteprinderile, indiferent de cetățenie, reședință sau zonă geografică pot beneficia de acces la activități online și pot exercita astfel de activități în condiții de concurență loială.

  • Consumatorii din UE ar putea economisi 11,7 miliarde EUR anual dacă ar putea alege din întreaga gamă de bunuri și servicii oferite în UE atunci când fac cumpărături online.
  • 61 % dintre consumatorii din UE au încredere în cumpărăturile efectuate prin internet de la un comerciant cu amănuntul situat în statul lor membru de origine, însă numai 38 % au încredere în cumpărăturile efectuate într-un alt stat membru al UE.
  • Numai 7 % dintre IMM-urile din UE efectuează vânzări transfrontaliere.

Totodată, se vor lua măsuri menite să îmbunătățească transparența prețurilor pentru livrările europene, inclusiv pentru prețurile aferente coletelor de mici dimensiuni care figurau ca fiind excesiv de scumpe.

  • 62 % dintre întreprinderile care în prezent nu vând online, dar încearcă să facă acest lucru, declară că nivelul prea ridicat al costurilor de livrare reprezintă o problemă.

Un alt obiectiv al pietei unice îl reprezintă prevenirea blocării geografice nejustificate.
Aceasta se referă la faptul că, consumatorii pot avea acces la site, dar nu pot încă să achiziționeze produse sau servicii de pe site-ul respectiv.  În schimb, consumatorii sunt redirecționați pe un site național care furnizează aceleași produse la prețuri diferite, sau chiar produse sau servicii diferite.
Există și situații în care se folosesc tactici de geolocalizare, ceea ce inseamnă că sunt aplicate automat prețuri diferite pe baza localizării geografice.  Această practică va fi desfințată, întrucât atât cumpărătorii cât și înteprinderile au dreptul de a opta pentru prețuri convenabile fară a fi limitați în ceea ce privește numărule de variante posibil de urmat.

  • 74 % din plângerile primite de Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor cu privire la diferențele de preț sau alte discriminări geografice.

În ceea ce privește, drepturile de autor UE iși fondează strategiile pe creativitate pentru a fi competitivă pe plan global și un lider mondial în anumite sectoare, cum ar fi exportul de produse agroalimentare, anumite sectoare de industrie, sectorul bunurilor cât și al serviciilor în care se utilizează drepturile de autor.  Consumatorii se asteaptă să aibă acces la conținutul paginilor de internet de oriunde și indiferent de locul în care se află.
În legătură cu portabilitatea, atunci când consumatorii traversează o frontieră din interiorul UE sunt adesea împiedicați, pe motive legate de drepturile de autor, să utilizeze serviciile de conținut (de exemplu, serviciile video) pe care le-au obținut în țara lor de origine.
Astfel, Comisia va propune măsuri prin care să se asigure că serviciile de conținut, cum ar fi serviciile video, pot fi utilizate la nivel transfrontalier și totodată va intensifica măsurile prin care se asigura respectării normelor în privința încălcărilor dreptului de proprietate intelectuală.
Reducerea obstacolelor legate de TVA este necesară pentru ca înteprinderile să poată efectua tranzacții transfrontaliere atât online, cât și offline.  Se vor demara măsuri în ceea ce privește introducerea unui nivel comun de TVA pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate să pătrundă în mediul online și de a oferi acestora condiții de concurență echitabilă. Totodată, a fost pus în aplicare un sistem electronic de înregistrare și plată în vederea reducerii costurilor și a sarcinilor administrative pentru întreprinderile în cauză. Astfel  declararea și plata TVA-ului se va realiza în propriul stat membru, fără ca înteprinderile să fie nevoite să îndeplinească aceste operațiuni pentru fiecare stat membru în care se alfă clientul său.

II. Îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale

Comisia va realiza o revizurie minuțioasă în legătură cu domeniul telecomunicațiilor.  Așadar, vor fi aduse noi schimbări cum ar fi, de exemplu, crearea de stimulente pentru investiții în infrastructura de bandă largă de mare viteză; asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață etc.
Cadrul mediatic audiovizual este afectat de schimbările tehnologice rapide și de dezvoltarea unor noi modele de afaceri pentru distribuirea conținutului.
Comisia va revizui Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale, care va facilita difuzarea de programe audiovizuale și de servicii mass-media în întreaga UE, precum și normele privind protecția minorilor și normele în materie de publicitate.
Platformele online au un rol important în viața economică și socială, întrucât ajută întreprinderile mai mici să se mute online și să aibă acces la piețe noi, iar consumatorii pot găsi informațiile necesare pe internet. Comisia va evalua lipsa de transparență a rezultatelor căutării, utilizarea de către platformele online a informațiilor pe care le colectează, practicile de stabilire a prețurilor,  modul în care sunt folosite informațiile obținute, relațiile dintre platforme și furnizori și promovarea serviciilor proprii în dezavantajul concurenților.
Cyberbullyingul, adică hărțuirea unei persoane pe internet, reprezintă o problemă fără frontiere și are un efect negativ asupra economiei, asupra drepturlor și libertăților cetățenești. Aceasta problema are ca efect pierderea încrederii oamenilor în mediul online. Una dintre prioritățile importate ale Straegiei este dezvoltarea tehnologiei în materie de securitate cibernetică.
În ceea ce privește datele cu caracter personal și viața privată, UE s-a angajat să respecte criteriile de protecție cele mai stricte, garantate de articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale. Astfel, prin revizuirea Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice se va pune accentul pe asigurarea unui nivel ridicat de protecție a persoanelor și pe condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață.

 III. Stimularea creșterii economiei digitale

Comisia va propune o inițiativă în ceea ce privește libera circulație a datelor  care să combată restircțiile asupra liberei circulație a datelor din alte motive decât protecția datelor cu caracter personal în cadrul UE, precum și restricțiile nejustificate privind locul în care se află datele în scopuri de stocare sau de prelucrare.
Comisia anunță faptul că „Orice restricție inutilă în ceea ce privește locul în care se află datele pe teritoriul UE ar trebui eliminată și prevenită”.
Stimularea competitivității se va concentra pe domenii considerate ca fiind esențiale pentru piața unică digitală, cum ar fi e-justiție, e-sănătate, e-energie sau e-transport.
Crearea unei piețe unice digitale favorabile incluziunii este un element-cheie al strategiei UE , în care cetățenii să aibă competențele potrivite pentru a profita de oportunitățile oferite de internet și a­-și spori șansele de a obține un loc de muncă.
Aceasta va include, de asemenea, un nou plan de acțiune privind guvernarea electronică extins până in 2020. Se va garanta faptul că întreprinderile și cetățenii trebuie să își comunice datele numai o singură dată administrațiilor publice. Astfel, administrațiile nu vor mai solicita de mai multe ori același informații atunci când pot să le utilizeze pe cele de care dispun deja.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *