test COVID munca

Poate angajatorul să mă oblige să fac un test de COVID când mă întorc la muncă dacă nu vreau?

8 minute • Maria Tatiana Radu • 17 noiembrie 2020


În ultima perioadă a fost intens pusă întrebarea “sunt obligat să fac un test Covid odată cu întoarcerea la locul de muncă după o boală sau carantină/izolare”?

La aceste întrebări vom răspunde în cele ce urmează.

Consider că un angajator poate să ceară efectuarea testului COVID-19 odată cu întoarcerea unui angajat la locul de muncă. Având în vedere că acest test ar fi cerut de angajator, tot acesta trebuie să suporte sau deconteze cheltuiala cu efectuarea lui. Art. 68, alin. 4, indice 2 din Codul fiscal ne spune așa: „Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARCoV 2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii”.

După cum putem observa, textul de lege vine să încurajeze angajatorii să efectueze testarea angajaților, fără să spună în mod concret ce înseamnă „depistare și prevenirea răspândirii”. Așadar, angajatorul are interesul ca personalul să nu fie infectat și să prevină o eventuală infectare cu COVID-19, iar asta se poate face preventiv sau când o persoană care a stat în carantină sau izolare se întoarce la muncă sau atunci când un angajat este contact direct.

Din textul de lege de mai sus se înțeleg următoarele aspecte esențiale:

1) dacă testul este cerut pentru a se asigura angajatorul că depistează și încearcă să prevină o răspândire a virusului printre ceilalți angajați aflați la muncă, atunci aceasta este o cheltuială deductibilă, adică angajatorul este obligat de lege să deconteze contravaloarea testului COVID-19 angajatului care l-a efectuat;

2) dacă angajatorul cere testul spunând că este necesar pentru a continua activitatea salariatului, iar fără de test nu îl mai primește la muncă (indiferent dacă felul muncii este unul individual, adică lucru dintr-un birou separat, sau unul colectiv, adică prin felul muncii angajatul respectiv ia contact cu mulți oameni), atunci angajatul trebuie să ceară contravaloarea cheltuielii efectuate, angajatorul fiind obligat să deducă această cheltuială.

Pe de altă parte, avem și opinia emisă de Avocatul Poporului care ne spune că angajatul întors după o perioadă de boală sau după ce a ieșit din carantină căruia i se cere să se prezinte cu un test negativ de COVID-19 este o măsură excesivă ce se află în afara legii. Acesta a solicitat Ministerului Muncii și Protecției Sociale să informeze angajatorii prin intermediul ITM-urilor.

Totodată, angajatorul, dacă cere testarea unui angajat, trebuie să respecte normele de aplicare referitoare la datele cu caracter personal.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ne spune că acestea sunt orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Datele referitoare la sănătatea angajatului sunt date cu caracter personal și trebuie prelucrate în mod transparent, legal și echitabil față de acesta, iar informațiile ce rezultă din testare trebuie păstrate confidențiale față de ceilalți angajați ai companiei. Deci, în această situație angajatorul trebuie, pe lângă decontarea cheltuielilor, să aibă mare grijă și la cum prelucrează aceste date. Adică nu se poate duce în firmă să spună „X are COVID”.

Dacă dorește să facă o informare, acesta ar trebui să sune cam așa: „Unul dintre colegii noștri a fost testat pozitiv în urma efectuării testului COVID. Toate persoanele care au luat contact cu acesta în perioada când acesta a fost la birou, din data X până în data Y, vor fi căutate în vederea testării și protejării lor”.

Pe de altă parte, avem legea nr. 309/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă ce ne spune că angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. Totodată, acesta trebuie să se asigure că previne orice risc profesional, deci poate să ceară efectuarea unui test COVID pentru a reveni la muncă, însă și în această situație , acesta trebuie să deconteze contravaloarea, fiindcă se încadrează la categoria specificată de Codul fiscal, anume prevenirea riscurilor.

Dar ce se întâmplă dacă angajatorul dorește să îi deconteze contravaloarea testului, dar salariatul nu vrea să facă testul?

În această situație, dacă angajatul respectiv refuză efectuarea unui test COVID la muncă dacă prezintă simptome, este persoană contact sau revine după ce a stat în carantină sau izolare ori prezintă suspiciuni rezonabile că ar fi bolnav sau periculos pentru ceilalți colegi, atunci art. 11, alin. 1, litera a ne spune că angajatorul are următoarele obligații:

1) să informeze, cât mai curând posibil, toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecția lor și să ia măsuri; și 

2) să furnize instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent.

Împotriva salariatului care a pus în pericol viața celorlalți se poate deschide o cercetare disciplinară în vederea stabilirii vinovăției și, eventual, se pot sesiza organele competente în vederea cercetării penale a salariatului conform legii penale. Mai mult, respectivul salariat ar putea fi cercetat inclusiv pentru infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.

Art. 22 din legea securității și sănătății în muncă impune ca obligație a lucrătorilor faptul că trebuie să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

Deci, dacă asupra unui angajat plutește suspiciunea că poate fi infectat cu COVID, atunci angajatorul dispune pe cheltuiala sa efectuarea unui test, iar dacă angajatul refuză, poate fi sancționat disciplinar conform Regulamentului de ordine interioară sau a prevederilor legale în vigoare.

Printre obligațiile pe care le mai are angajatul se numără și:

  1. utilizarea corectă a echipamentului individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

prin aceasta se înțelege purtarea măștii și a altor echipamente de protecție în mod corespunzător.

  1. comunicarea imediată angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

adică la momentul la care apar primele simptome sau suspiciuni, angajatul trebuie să meargă să informeze persoanele responsabile pentru a se lua cele mai bune măsuri de protecție și prevenire.

Din cele de mai sus putem trage trei concluzii:

  1. dacă angajatorul te obligă să faci test COVID ca să te întorci la muncă și nu dorește să acopere cheltuiala cu efectuarea acestuia, poți foarte frumos să te întorci la muncă, deoarece nu există nici o sancțiune pe care ți-o poate aplica, dacă tu ți-ai respectat toate obligațiile de securitate și sănătate în muncă.
  1. dacă angajatorul te obligă să faci test COVID ca să te întorci la muncă și dorește să deducă plata acestuia, iar tu refuzi, iar asupra ta se află o suspiciune rezonabilă că porți virusul și îți poți îmbolnăvi colegii, atunci angajatorul poate să te cerceteze disciplinar și, eventual, să informeze organele de cercetare penală cu privire la infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor (art. 352 din Codul penal).
  1. poți să faci un test COVID ca angajat, angajatorul să îți deconteze banii, dar să nu aibă grijă de datele tale personale. Atunci poți să-i spui că datele cu privire la sănătate sunt informații cu caracter privat și că trebuie să le țină secrete, altfel îl vei da în judecată pentru că ți-a făcut publice aceste aspecte.

Poză de Michelangelo Buonarroti pe Pexels

Un răspuns

  1. Buna ziua. Va rog sa-mi spuneti cum pot sa ma apar impotriva abuzurilor din partea conduceri.Ex.Lucrez in birou singur si sunt obligat să fac test cu care am fost de acord cu condiția ca si colegi mei din celălalt birou unde sunt 4 persoane si unde nu sunt obligati deoarece acolo este concubina dului Director.Va rog sa-mi spuneti cum sa procedez.Va multumesc anticipat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *