pexels anete lusina 4792285

Demisia – ce înseamnă juridic vorbind, ce condiții sunt & poate angajatorul să spună că mi-am dat demisia deși eu n-am făcut-o?

11 minute • Alina Sturza • 23 noiembrie 2022


Când locul de muncă nu îți mai aduce satisfacție, ai primit o oferta de muncă mai bună sau poate doar ai nevoie de o pauză, gândul că trebuie să îți dai demisia devine o piedică. Demisia nu e unbau-bau’’ 👻. Odată ce știi ce implică demisia, decizia este mult mai ușoară.

🤔 Ce este demisia?

Într-o definiție mai simplă demisia este actul prin care se solicită încetarea contractului de către angajat.

Definiția juridică se regăsește în Codul Muncii la art. 81 care prezintă demisia ca:

actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

Actul unilateral este actul juridic care presupune numai manifestarea de voință a autorului său. Acest fapt înseamnă că nu ai nevoie de acordul angajatorului pentru a demisiona, din contră, el este obligat să îți înregistreze demisia. Refuzul acestuia de a înregistra demisia îți dă dreptul de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

Demisia este un drept pe care îl ai, chiar un drept potestativ.

Drept potestativ?🤨 Adică puterea conferită unei persoane de a modifica sau de a stinge o situație juridică preexistentă ori de a recrea o situație juridică printr-un act juridic unilateral. Presupune o legătură de supunere între titularul dreptului potestativ și subiectul pasiv.

Dacă aplicăm această definiție la ipoteza noastră, titularul dreptului potestativ-salariatul, prin actul unilateral-demisia dorește să stingă o situație juridică-contractul individual de muncă, iar subiectul pasiv-angajatorul, nu poate să îl împiedice pe salariat să își dea demisia, ci este nevoit „să se supună’’ deciziei acestuia, chiar dacă nu este de acord.

Ce condiții trebuie să îndeplinească demisia pentru a fi validă?

Dacă îți faci griji cu privire la faptul că trebuie să îi prezinți angajatorului motivele pentru care demisionezi, NU-ți mai face!🤭

Motivarea demisiei nu reprezintă o condiție, spune clar art. 18 la alin. (2), care prezintă motivarea ca fiind un drept, o facultate a ta, salariatul.

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Un alt aspect la care te-ai fi putut gândi că ar intra în categoria condițiilor, dar care nu intră, este tipul contractului de muncă. Adică poți să-ți dai demisia indiferent dacă contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată, determinată, temporar sau cu timp parțial? Răspunsul este DA!, nu contează tipul contractului.

Forma scrisă, comunicarea, preavizul sunt condițiile care trebuie avute în vedere pentru ca demisia să fie făcută „ca la carte’’.

📄 Forma scrisă

Demisia trebuie comunicată angajatorului printr-o notificare scrisă.

Ce înseamnă notificare scrisă? E obligatoriu să ia forma unui înscris clasic, pe suport de hârtie? Pot să-mi dau demisia printr-un email sau mesaj pe WhatsApp?

Legiuitorul a prevăzut expres că demisia trebuie făcută în scris.

Demisia făcută doar verbal, fără să se concretizeze într-un înscris sau demisia tacită, nu produc efecte.

Tribunalul Vrancea, în sentința nr. 117/2020 având ca obiect contestarea unei decizii de concediere:

Tribunalul reţine că chiar în ipoteza în care reclamanta şi-ar fi exprimat verbal voinţa de a demisiona, o astfel de conduită nu era de natură a antrena obligaţia pârâtei de a dispune încetarea contractului de muncă ca efect al demisiei.

Demisia este un act important întrucât stinge un raport de muncă prin încetarea contractului individual de muncă și aduce astfel atingere și drepturilor destinatarului. De aceea legiuitorul a considerat necesitatea unui act formal, un înscris sub semnătură privată.

Înscrisul sub semnătură privată este, potrivit Codului de procedură civilă, acela care poartă semnătura părților, indiferent de suportul său material.

Prin urmare, notificarea demisiei trebuie să se facă în scris și să fie semnată. În scris NU înseamnă că e obligatoriu să se materializeze pe un suport de hârtie. La fel de ușor îți poți da demisia și printr-un înscris pe suport informatic cum ar fi documentele Word sau chiar PDF transmis angajatorului prin mijloace moderne de comunicare.

Cea mai sigură metodă de comunicare a demisiei este prin poștă, printr-o scrisoare, cu confirmare de primire și conținut declarat. În acest mod poți face mai ușor dovada, iar angajatorul nu poate spune că nu a primit demisia ta.

Deși nu sunt cele mai recomandate metode, poți să îți dai demisia și prin email sau WhatsApp, însă nu printr-un simplu mesaj. Chiar și în această situație actul demisiei trebuie să fie un înscris sub semnătură privată.

Nu îți poți da demisia printr-un mesaj vocal pe WhatsApp!

În schimb, poți să atașezi documentul prin care îi aduci la cunoștința angajatorului demisia într-un email sau să îl trimiți pe WhatsApp.

În cazul acestor două modalități de comunicare, întrucât intervine un înscris pe suport informatic, lucrurile devin puțin mai sensibile datorită art. 282 din Noul Cod de Procedură Civilă:

(1)Când datele unui act juridic sunt redate pe un suport informatic, documentul care reproduce aceste date constituie instrumentul probator al actului, dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei de la care acesta emană.

(2)Pentru a aprecia calitatea documentului, instanţa trebuie să ţină seama de circumstanţele în care datele au fost înscrise şi documentul care le-a reprodus.

În Decizia nr. 169/2022 privind o contestație a unei decizii de concediere, Curtea de Apel Craiova a reținut următoarele aspecte:

Semnarea înscrisului sub semnătură privată, ca singură condiţie de valabilitate a înscrisului sub semnătură privată nu se confundă cu comunicarea actului către angajator. Aşa cum corect a reţinut prima instanţă faptul că demisia a fost trimisă prin mijloace moderne de comunicare la distanţă, prin whatsapp nu înlătură obligaţia semnării acesteia, pentru că demisia este un act juridic care trebuie să aibă forma înscrisului sub semnătură privată în acord cu dispoziţiile art. 81 alin.1 Codul Muncii. De asemenea, aşa cum corect a reţinut prima instanţă angajatorul nu putea să ia act de demisie nici din mesajul trimis de contestatoare pe whatsapp, mesaj la care a fost ataşat documentul word ce reprezenta demisia- fila 27, deoarece nu sunt îndeplinite cerinţele art. 282 Codul de Procedură Civilă pentru că mesajul pe whatsapp nu prezintă garanţii suficient de serioase asupra conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei care l-a scris.

De ce nu folosim document editabil

Dacă alegi să comunici demisia pe WhatsApp e de preferat să nu folosești un document Word editabil. Atunci ar putea exista dubii cu privire la conținutul acestuia și la identitatea ta. Un document word care poate fi ușor editat de către oricine intră în contact cu el dă posibilitatea angajatorului să se îndoiască de conținutul și identitatea salariatului care îi prezintă o astfel de notificare.

Mai mult, îi oferă posibilitatea să invoce neînregistrarea demisiei tocmai pe baza acestor garanții nesatisfăcătoare, deși documentul prezintă semnătura angajatului. Un document PDF oferă garanții satisfăcătoare, mai ales atunci când este format chiar din înscrisul pe suport de hârtie scanat.

Alte decizii

Codul de Procedură Civilă instituie o prezumție de validitate a înscrisurilor pe suport informatic în art. 283: Înscrierea datelor unui act juridic pe suport informatic este prezumată a prezenta garanţii suficient de serioase pentru a face deplină credinţă în cazul în care ea este făcută în mod sistematic şi fără lacune şi când datele înscrise sunt protejate contra alterărilor şi contrafacerilor astfel încât integritatea documentului este deplin asigurată.

Documentul Word, tocmai din perspectiva caracterului editabil nu poate fi considerat că îndeplinește exigențele cerute de lege cu privire la asigurarea deplină a integrității conținutului documentului, astfel că nu beneficiază de prezumția de validitate.

Într-o altă decizie Curtea de Apel Alba Iulia a recunoscut email-ul ca fiind o modalitate de comunicare:

Referitor la comunicarea cererii de încetare a raporturilor de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 81 din Codul Muncii, din moment ce în Legea nr. 53/ 2003 nu se precizează clar forma de comunicare, notificarea prin email reprezintă o formă de notificare.

Faptul că demisia poate fi comunicată prin intermediul poştei electronice (email) nu conduce la lipsirea acesteia de caracterul său neechivoc, explicit. Pe lângă caracterul neechivoc, demisia trebuie să îndeplinească și celelalte condiții impuse de lege.

📬 Notificarea demisiei angajatorului

Codul civil prevede că actele unilaterale sunt supuse comunicării atunci când constituie, modifică sau sting un drept al destinatarului și ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului.

Demisia se încadrează în această categorie a actelor juridice, și este supusă, prin lege, comunicării angajatorului.

🗓️ Preavizul

Preavizul este un win-win pentru ambele parți ale contractului ce urmează să înceteze. Prin preaviz este asigurată o protecție atât angajatului, care are la dispoziție timp în care își poate găsi un nou loc de muncă, dar și pentru angajator, care va căuta un înlocuitor.

Condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia trebuie să se regăsească în contractul individual de muncă ce urmează a fi încheiat, fiind calificat de lege ca o clauză esențială.

Cum adică clauză esențială? Adică un element obligatoriu care trebuie să se regăsească în conținutul contractului și cu privire la care angajatorul este obligat să-l informeze pe viitorul angajat.

Termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă și nu poate fi mai mare de:

  • 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție;
  • 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să își producă toate efectele. Asta înseamnă că vei avea aceleași drepturi și obligații pe care le-ai avut și înainte de a notifica demisia angajatorului.

Dacă pe parcursul preavizului contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

Concediul, fie el medical sau de odihnă, atrage suspendarea termenului de preaviz până la întoarcerea din concediu.

Există o situație în care poți demisiona fără preaviz și anume când angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

Preavizul este un reper și pentru încetarea contractului, deoarece contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv.

Când pot demisiona?

🤯 Când vrei!

Legea nu prevede un moment în desfășurare unui contract când ar trebui să-ți dai demisia.

Demisionarea fără un motiv temeinic nu este recomandată. Motiv temeinic nu reprezintă un standard general, legea nu prevede motivele care ar putea sta în spatele demisiei. Fiecare dintre noi își face alegerile prin prisma propriilor convingeri. Ceea ce pentru tine poate fi un motiv temeinic pentru celălalt poate să nu fie. E recomandat ca decizia de a demisiona să nu fie luată sub influenta primului impuls, ci să fie o decizie chibzuită. Însă, indiferent de motivul din spatele demisiei, aceasta nu trebuie motivată.

Printre motivele temeinice s-ar putea regăsi: salariul, o altă oportunitate mai bună, epuizarea fizică sau psihică.

Poate angajatorul să spună că mi-am dat demisia deși nu am făcut-o?

Nu, NU poate!

Demisia este un drept al angajatului și presupune o manifestare de voință în acest sens din partea sa. Cât timp nu ai notificat angajatorului intenția ta expresă de a demisiona încorporată într-un înscris, el nu poate afirma că ți-ai dat demisia.

Decizia de a-ți da demisia îți aparține în totalitate.

Angajatorul nu poate nici să te oblige să îți dai demisia, iar dacă face asta demisia este nelegală.

Concluzie

Demisia e „aliatul” tău. Acest drept îți este oferit în virtutea libertății muncii recunoscută la nivel constituțional. Demisia nu e un proces complicat. Trebuie să iei o hotărârea și să o transpui în scris pe un suport material sau informatic. Apoi, o notifici angajatorului printr-un mijloc de comunicare modern (WhatsApp, email) sau clasic (poștă😄). Nu e nevoie să o motivezi, DAR trebuie să o semnezi!

Un mic sfat!

Citește cu atenție prevederile contractului individual de muncă, a actelor adiționale și a regulamentului de ordine interioară înainte de a încheia contractul. Și mai citește-le o dată și înainte de a demisiona.


Fotografie de la Anete Lusina, pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *