image

Pot fi datele personale folosite drept plata pentru serviciile online gratuite?

4 minute • Redactia • 24 martie 2017


Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a emis, la data de 14 martie 2017, Avizul nr. 4  cu privire la protecția datelor cu caracter personal atunci când datele personale se oferă în loc de plată pentru serviciile online gratuite. AEPD este un organism independent al UE, responsabil de consilierea instituțiilor europene în domeniul protecției datelor.

Avizul a fost dat la solicitarea Consiliului UE cu privire la un pachet de propuneri legislative asupra contractelor de furnizare de servicii digitale (ca de exemplu, platforme de social media si servicii de cloud computing) și vânzarea online de produse digitale (precum filme, programe de calculator, aplicatii mobile etc.) Printre obiectivele Directivelor propuse se numără și acela de a oferi o protecție consumatorilor care au obligația de a dezvălui date cu caracter personal drept condiție pentru a beneficia de serviciile online gratuite. 

AEPD consideră bine-venită intenția legiuitorului european de a proteja inclusiv consumatorul care beneficiază de servicii online gratuite, însă atrage atenția că datele cu caracter personal nu pot fi echivalate în bani și acestora nu le poate fi atribuit un preț. Informațiile personale sunt strâns legate de drepturile fundamentale ale omului și nu pot fi considerate o marfă. AEPD recomandă evitarea utilizării noțiunii de date ca și „plată” pentru serviciile online gratuite.

Avizul AEPD avertizează că noțiunea de „date drept contraprestație” în situația contractelor digitale, noțiune prevăzută în Directivele propuse, pot aduce confuzie și pot modifica echilibrul stabilit de Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) care se va aplica direct în toate statele membre începând cu 25 mai 2018. AEDP consideră că noțiunea de „contraprestație” trebuie pusă în acord cu Regulamentul General, care stabilește noi condiții pentru a evalua dacă consimțământul a fost dat în mod liber în situația trazancțiilor digitale.

AEPD consideră bine-venită intenția legiuitorului european de a proteja inclusiv consumatorul care beneficiază de servicii online gratuite, însă atrage atenția că datele cu caracter personal nu pot fi echivalate în bani și acestora nu le poat fi atribuit un preț. Informațiile personale sunt strâns legate de drepturile fundamentale ale omului și nu pot fi considerate o marfă.

Avizul constată că „echilibrul intereselor” operatorului și consumatorului trebuie apreciat de la caz la caz. Ca regulă generală, cu toate acestea, utilizările de date într-un mediu digital necesită un consimțământ liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate și nu ar trebui să se bazeze pe interesele operatorului.

Făcând referire la jurisprudența Curții, Avizul precizează că datele cu caracter personal nu pot fi tratate ca un activ economic, ci ele se află, mai degrabă, sub protecția Convențitie Europene a Drepturilor Omului. AEDP este de părere că „ar putea să existe o piață de date cu caracter personal, așa cum există, în mod tragic, o piață de organe umane, însă acest lucru nu înseamnă că putem sau ar trebui să dăm unei astfel de piețe de date personale binecuvântarea legislației.”

Avizul de încheie cu recomandarea, pe lângă altele, că ar trebui să se evite noțiunea de „date drept contraprestație”, astfel încât Directivele să nu fie interpretate ca limitând protecția datelor personale ale consumatorilor persoane fizice, atunci când aceste date sunt furnizate în schimbul unui serviciu online gratuit. AEPT recomandă, de asemenea, ca Directivele să se ridice la exigențele impuse de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal.

Surse:

LEXOLOGY

OPINION 4/2017

Regulamentul general privind protectia datelor

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *