pexels rodnae productions 7841451 scaled 1

Pot să antedatez un contract?

8 minute • Oana Trifan • 02 noiembrie 2021


Nu de puține ori te-ai aflat în situația în care ai semnat un contract la o anumită dată (în fapt), dar pe hârtie, acolo sus la data semnării, este o dată anterioară. Asta se numește antedatare. În acest articol o să înțelegi ce înseamnă antedatarea unui contract, dacă sunt riscuri la care te expui, care sunt sancțiunile și ce poți face.

1.Ce reprezintă datarea contractului?

Data contractului este de fapt acel moment în care părțile au căzut de comun acord asupra tuturor termenilor și clauzelor contractului și decid să îl încheie ca atare.

Exemplu: Dacă azi, 17 mai închei un contract, data contractului va fi 17 mai.

2. Data contractului este data la care părțile semnează actul sau data la care acestea convin ca actul să producă efecte?

⛔Atenție! A nu se confunda următoarele două date:

a) Data încheierii contractului – data semnării efective a acestuia

b) Data la care contractul produce efecte – părțile pot stabili ca actul juridic să producă efecte doar la un termen ulterior.

3.Ce data avem în vedere atunci când analizăm un contract?

Ne vom raporta la data semnării actului, data la care contractul se încheie efectiv, situațiile în care părțile convin ca efectele actului juridic să se producă începând cu o dată ulterioară fiind excepții.

Așadar, atunci când analizăm un contract, e posibil să avem următorii termeni specifici:

  • Data Semnării
  • Data Intrării în Vigoare

Care, după cum am văzut, pot fi diferite.

4.Ce rol are data într-un contract?

  • Stabilește legea aplicabilă

După cum știm, în România legile se pot schimba chiar și peste noapte :), motiv pentru care e important să știm ce lege se aplică contractului nostru.

Astfel, dacă închei un contract de închiriere în 17 mai, moment în care legea îmi permite să subînchiriez apartamentul altei persoane, iar prin absurd în 18 mai legea se schimbă și nu mai am dreptul să subînchiriez, această nouă prevedere nu îmi va fi aplicabilă pentru că contractul meu e încheiat în 17 mai, atunci când legea nouă nu era încă aplicabilă.

Art.6 alin. (2) Cod civil: Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.

  • Stabilește punctul de la și până la care contractul produce efecte

Să luam ca exemplu un contract de închiriere a unui apartament – perioada de plată a chiriei se va calcula începând cu data semnării contractului (dacă nu cumva părțile prevăd o altă dată).

Totodată dacă părțile stabilesc ca contractul să fie încheiat pe un termen de 3 luni, acest termen se va calcula de la momentul încheierii contractului – de la data semnării.

  • Stabilește momentul curgerii termenelor de prescripție [în drept, spre deosebire de viața reală, sfertul academic nu există, dacă nu mi-am dat în judecată vecinul în termen de 3 ani de când mi-a stricat gardul viu, nu mai pot să îi cer să mi-l repare – cu alte cuvinte, a trecut baba cu colacii]

Dacă spre exemplu un bișnițar de mașini vinde un autoturism unui tânăr, la un preț mult mai mare decât valoarea mașinii, profitând de lipsa de experiență și de cunoștințe a tânărului, contractul va putea fi anulat pentru viciul de consimțământ al leziunii. Pentru a anula contractul pe acest temei, cel prejudiciat are la dispoziție un termen de 1 an, care se calculează din momentul încheierii contractului.

5.Ce e antedatarea ?

Antedatarea reprezintă operațiunea prin care părțile consemnează în cuprinsul contractului o altă dată decât cea la care semnează contractul (părțile încheie contractul la data de 1 mai, dar pe contract apare data de 1 februarie)

6. De ce am antedata un contract?

Răspuns: Cel mai probabil pentru că avem un scop precis: să îl punem pe partenerul contractual să plătească începând cu o dată anterioară, de când probabil a testat bunurile, să ocolim legea aplicabilă contractului, să evităm niște taxe sau impozite etc.

De exemplu, în firmele IT se utilizează programe software cu licență, cu un termen limitat, spre exemplu 1 an, după care acestea expiră – contractul propriu-zis expiră. Să presupunem că expiră o astfel de licență, dar programul software continuă să ruleze, cu acordul producătorului, întrucât firma de IT este un client fidel, astfel că are certitudinea că va reînnoi licență. Firma IT dorește însă să negocieze cu producătorul, astfel că trece o perioadă de 2 luni în care programul rulează fără ca licența să fie reînnoită. În aceste condiții, după terminarea negocierilor, producătorul are interesul de a antedata contractul privind furnizarea serviciilor IT, pentru a putea solicita plățile aferente lunilor anterioare în care programul a fost folosit. În această speță, dacă contractul nu s-ar antedata, producătorul nu ar avea niciun mijloc legal de a solicita plata retroactiv, pentru lunile în care firma IT a folosit serviciile sale.

Depinde

Dacă ai trecut prin Facultatea de Drept sau dacă ai prieteni care au făcut-o, atunci ști că singurul răspuns corect la orice întrebare juridică e depinde.

La întrebarea anterioară am dat un exemplu în care antedatarea contractului este pe cât de necesară și eficientă raporturilor contractuale dintre cele două părți, pe atât de legală. În general în raporturile comerciale, antedatarea contractelor poate fi o măsură de protecție și garanție pentru ambele părți.

Răspunsul juridic: dacă există un scop licit (legal), concret, iar ambele părți sunt de acord cu consemnarea unei date anterioare celei la care semnează efectiv contractul, antedatarea e legală.

Exemplu: În cunoscutul dosar Valiza, Gigi Becali a afirmat că a antedatat un antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un teren, asta pentru a ascunde destinația adevărată a banilor: darea de mită – cumpărarea fotbaliștilor pentru ca echipa sa să câștige meciul.

În mod evident, dacă consemnez o dată falsă pe act, pentru a ascunde o infracțiune de dare de mită, antedatarea va fi ilegală.

9. În ce condiții e ilegal?

În drept există principiul potrivit căruia mereu trebuie să căutăm să salvăm actele juridice încheiate de părți, să le considerăm valabile și eficace, să permitem ca ele să producă efecte, tocmai pentru că sunt rodul voinței părților.

Totuși, deși să trecem pe galben la semafor poate fi trecut cu vederea, să trecem pe roșu poate produce consecințe destul de grave…

Răspund: în măsura în care scopul pentru care antedatăm contractul nu este unul legal, permis de lege, antedatarea devine ilegală.

Practic dacă trec o dată ilegală pe contractul meu, mint.

Minciuna are picioare scurte chiar și în drept…

Codul penal a transformat-o astfel în infracțiune:

Art. 322: Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (1)Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 [prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice] sau art. 321 [prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări], dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2)Tentativa se pedepseşte.

Răspuns: Dacă trec în contract o dată anterioară celei la care îl semnez efectiv, pot fi acuzat de infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în modalitatea atestării unor fapte/împrejurări necorespunzătoare adevărului.


Ca să fii sigur în toate aspectele afacerii tale, consultă-te de fiecare dată cu un specialist în domeniu. Tot ce trebuie să faci este să ne scrii.

Fotografie creată de RODNAE Productions, de la Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *