Procedura persoanelor vizate

Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale – neconstituționalitate

2 minute • Alexandra Enachescu • 27 aprilie 2018


În ziua de 26 aprilie 2018, Plenul Curții Constituționale s-a pronunțat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.155 alin.(1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Autorul sesizării

Curții de Apel Oradea  – Secția penală și pentru cauze cu minori.

Obiectul excepției

ART 155. (1)„Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.”

Decizia Curții

Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal, este neconstituțională.

Motivarea sesizării

În motivarea soluţiei de admitere pronunţate, Curtea a constatat că dispoziţiile art.155 alin.(1) din Codul penal încalcă prevederile art.21 alin.(3) din Constituție și ale art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Curtea a reținut, de principiu, că întreruperea cursului termenului de prescripție a răspunderii penale devine eficientă, producându-și efectele, într-o manieră completă, doar în condițiile existenței unor pârghii legale de încunoștințare a persoanei în cauză cu privire la debutul unui nou termen de prescripție.
În acest sens, Curtea a reținut că se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal asupra persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, inclusiv prin asigurarea posibilității acesteia de a cunoaște aspectul intervenirii întreruperii cursului prescripției răspunderii penale și al începerii cursului unui nou termen de prescripție. Totodată, s-a arătat că, a accepta soluția contrară înseamnă a crea, cu ocazia efectuării unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului sau inculpatului și care au ca efect întreruperea cursului prescripției răspunderii penale, pentru persoana în cauză o stare de incertitudine perpetuă, dată de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp în care poate fi trasă la răspundere penală pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura până la împlinirea termenului prescripției speciale, prevăzut la art.155 alin.(4) din Codul penal.
Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *