Avocatoo RO

Proiect de lege. Modificari Legea societatilor – asociat unic, sediu social

3 minute • Cosmin Cojocariu • 10 mai 2017


Numărul proiectului

B170/2017

 

Numele proiectului

Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990

 

Scopul (ce se urmareste prin proiect)

Creşterea numărului societăţilor şi iniţiativelor antreprenoriale fără efort suplimentar din partea statului

 

Camera sesizată

Senat

 

Camera decizională

Camera Deputaţilor

 

Stadiu

03.05.2017 – înregistrat la Senat pentru dezbatere

 

Iniţiator

Senatori şi deputaţi

 

Termen adoptare tacită (unde există)

 
 

Cuvinte-cheie

Legea societatilor, asociat unic, srl, sediu social

 

Modificări/ce se aduce nou

  1. Se abrogă art. 14

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită.

(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată.

Prin urmare, o persoană va putea fi asociat unic la mai multe SRL-uri.

2. Se modifică art. 17 alin. 3

La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).”

Va fi suficientă prezentarea documentului menţionat la lit. a), ca urmare a următoarei modificări.

3. Se abrogă art. 17 alin. 4

La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Pe scurt, numărul societăţilor cu sediul social în acelaşi imobil nu va mai fi limitat de numărul încăperilor.

4. Se introduce un nou alineat la art. 17

Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediu social nu se desfăşoară activitate.”

 

Link

Proiectul: CDEP

Expunerea de motive: CDEP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *