vaccin

Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în România

5 minute • Elena Buzea • 24 august 2017


Invocând caracterul fundamental al sănătății populației, necesitatea de protecție a acesteia, cumulată cu respectarea prevederilor Constituției (art.34,(2) ), precum și respectarea prevederilor Convenției ONU privind drepturile copilului, la care România este parte, a fost elaborată prezenta propunere legislativă, care vizează o nouă lege a vaccinării persoanelor în România.

 Numărul proiectului: B363/2017

Numele proiectului:  Proiect de lege privind vaccinarea persoanelor în România

Scopul( ce se urmărește prin proiect):   Prin acest proiect de lege statul Român urmărește să ducă la îndeplinire o serie de obigații prevăzute atât de Constituție, cât și de Convenția ONU, cu privire la asiguraraea sănătății populației, ca valoare fundamentală a societății, prin vaccinări eficiente, care să asigure prevenirea și limitarea răspândirii bolilor transmisibile.

Camera sesizată: Senat

Camera decizională: Camera Deputaților

 Stadiu: înregistrat la Senat pentru dezbatere

 Inițiator : Senator

 Cuvinte- cheie: vaccinare, vaccin obligatoriu, calendar

 

Modificări (ce se aduce nou):

Acest proiect legislativ prevede că:

 • Serviciul medical cuprinde elemente precum: evaluarea contextului epidemiologic, examenul obiectiv pe aparate și sisteme, consilierea părinților/reprezentanților legali cu privire la reactiile postvaccinale și la modul lor de abordare. De asemenea trebuie menționat că toate componentele serviciului medical  amintit anterior, nu fac obiectul contractelor de asigurări de sănătate încheiate de furnizorii de servicii medicale.(art. 12)
 • Vor exista două categorii de vaccinuri: obligatorii și recomandate
  • Exemple de vaccinuri obligatorii: cele stabilite prin Calendarul Național de vaccinare pentru copii; vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unitățile medicale publice și private
  • Exemple de vaccinuri recomandate: cele stabilite prin Calendarul Național de vaccinare a adultului; vaccinarea femeilor gravide(art. 13 și art.14)
 • Persoanele care răspund în cazul în care copilul nu este supus vaccinării sunt părinții sau după caz, reprezentanții legali. Aceștia vor fi informați în timp util cu privire la Calendarul Național de Vaccinare. În cazul vaccinurilor obligatorii, consimțământul acestora se consideră dat, dacă nu se specifică în scris retragerea lui. Sunt exonerați de răspundere părinții în acest caz, dacă dovedesc printr-un docment faptul că minorul prezintă o contraindicație la tipul respectiv de vaccin.(art.21)
 • Situații speciale apar la intrarea în colectiviate a minorului, când este necesară prezentarea unei adeverințe de la medicul de familie, care să ateste după caz, efectuarea sau neefectuarea vaccinurilor obligatorii. În cazul în care nu au fost efectuate vaccinurile obligatorii, reprezentantul legal trebuie să prezinte un calendar de recuperare a acestor vaccinuri sau documentul din care să reiasă contraindicațiile cu privire la vaccin. Schema de vaccinare se va completa în termen de un an de la intrarea în colectivitate. (art.23, art.24, art.25)
 • Vaccinurile obligatorii la intrarea în colectivitate sunt: împotriva difteriei, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei,tetanosului,oreionului, hepatitei B.(art.26)
 • Sancțiunea care apare în cazul neprezentării calendarului de recuperarea a vaccinurilor sau a documentului care să ateste contraindicațiile este reprezentată de sesizarea de către reprezentantul legal al colectivității a Comisiei Județene de vaccinare sau a Municipiului București în cel mutl 30 de zile de la intrarea în colectivitate. Se observă așadar că sancțiunea nu este reprezentată de respingerea copilului din colectivitate.(art.24)
 • Comisia Județeană de Vaccinare precum și Comisia de Vaccinare a Municipiului București se creează pe lângă fiecare Direcție de Sănătate Publică Județeană sau cea din Municipiul București și are atribuții precum: analizează evoluția programului de vaccinare, observînd disfuncționalitățile acestuia; convoacă reprezentanții legali ai copiilor, care refuză să-și dea consimțământul pentru vaccinare, în scpul consilierii acestora spre a descoperi cauzele unei asemena decizii. Comisia este sesizată de conducătorul legal al coectivității în acest sens.(art. 40)
 • Comisia înregistrează în evidențele proprii părinții sau reprezentanții care refuză vaccinarea copiilor și îi consiliază cel puțin o data la trei luni, până la acceptarea planului de recuperare. (art.40)
 • De asemenea, se înființează un Grup Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare(GTCAV), sub forma unei comisii consultative a Ministerului Sănătății, cu atribuții precum: elaborarea și implementarea strategiilor de vaccinare, oferă consultanță Ministerului Sănătății cu privire la Calendarul Național de vaccinare, precum și vaccinurile recomandate pentru grupele populaționale de risc. (art. 37)
 • Personalul medical al furnizorilor acestor vaccinuri va fi obligat să efectueze cursurile de vaccinologie organizate de INSP(art.51)
 • Printre sancțiunile enumerate începând cu art.71 se numără:
  • Avertisment/amendă de la 1000 lei la 2500 lei – daca reprezentantul legal nu a mers cu copilul la medicul de familie si la Comisia de Vaccinare în vederea informării [art 71 alin. 3 lit a) si c) coroborat cu art. 68 lit. a) si c)]
  • Amendă de la 5000 lei la 10000 lei dacă reprezentantul nu a mers la informare la medicul de familie sau la Comisie, dar si dacă nu s-au prezentat cu copilul în vederea vaccinării. Aplicarea amenzii este conditionată și de stabilirea unui plan de vaccinare de către Comisie, implicit și de convocarea părinților în vederea consilierii [art. 71 alin. 3 lit. e) pct. 2].
Documentele proiectului

Proiect Lege vaccinare by Avocatoo on Scribd

Expunere motive proiect lege vaccinare by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *