coins currency investment insurance 128867

Proiectul Legii Preventiei. Avertisment la prima abatere si posibilitate de redresare, in privinta sanctiunilor aplicate de ANAF sau Inspectia Muncii

3 minute • Roxana Andronicescu • 23 mai 2017


Proiectul legii preventiei a facut obiectul punctelor de pe ordinea de zi a sedintei executivului din data de 18 mai 2017, fiind adoptat. Actul normativ urmeaza a fi trimis spre dezbatere si adoptare in Parlament, ulterior fiind promulgat de presedintele Romaniei si culminand cu publicarea acestuia in Monitorul Oficial.

Ce prevede ?

Actul normativ ofera o supapa operatorilor economici, prin constituirea unui cadru de remediere a unei abateri constatate la un prim control, intr-un interval temporar de conformare, care nu poate fi mai mic de 7 zile lucratoare si nici mai mare de 9 0 de zile calendaristice de la data la care agentul intcomeste procesul-verbal de constatare a neregulilor si redacteaza planul de redresare, schitand aspectele ce necesita indreptare.

”La finalul planului de control, organul de control revine şi dacă respectivul agent economic nu s-a pus în legalitate este sancţionat potrivit legii în vigoare. Aceasta este o prima masura de emancipare a actului de control și un prim pas de restabilizare a unui cadru de incredere, element esential pentru un business stabil și sanatos. Legea prevenției va aduce efectul cerut de antreprenor de mult timp, o normalizare a relațiilor mediu de afaceri — autoritați de control bazata pe incredere, informare și educare, conformare colaborativa, astfel incat, impreuna, sa contribuim la predictibilitatea și stabilitatea cadrului general de business”, a explicat Alexandru Petrescu, Ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Cui se aplica?

Proiectul vizeaza operatorii economici, antreprenorii, managerii precum si alti responsabili din cadrul unor entitati juridice.

Pentru ce se aplica?

Corectarea neregulilor constatate si remedierea acestora vor putea fi efectuate pentru situatiile prevazute de o serie de acte normative, printre care:

 • Codul fiscal
 • Codul de procedura fiscala
 • Legea securitatii si sanatatii in munca
 • Codul muncii
 • Legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
 • Legea contabilitatii
 • Legea dialogului social
 • Legea privind infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor
 • Legea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
 • Legea privind ucenicia la locul de munca
 • Hotararea de Guvern privind registrul general de evidenta a salariatilor
 • Ordonanta Guvernului privind protectia consumatorului

 Ipoteze concrete de aplicabilitate:

 • nerespectarea prevederior legale privind inregistrarea demisiei unui salariat
 • refuzul de a elibera, la solicitarea salariatului sau a fostului salariat, un document care sa ateste activitatea desfasurata, durata, vechimea si salariul.

Ipoteze de inaplicabilitate:

 • Legea prevenției nu se aplica, de exemplu, pentru sancțiunile prevăzute pentru munca la negru, respectiv pentru primirea la munca a pană la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, pentru ipoteza in care un salariat este angajat sub nivelul salariului minim garantat.

Cum se aplica?

Mecanismul de functionare consta in urmatoarele etape: 

Agentul constatator nu va putea aplica sancțiunea contravenționala la prima sesizare a unei fapte care constituie contravenție. Acesta va incheia un proces-verbal de constatare a neregulilor și va redacta planul de conformare, care va cuprinde aspecte ce trebuie remediate, precum și termenul de conformare.

Termenul de conformare nu va putea fi mai scurt de 7 zile lucratoare, dar nici nu va putea depasi 90 de zile calendaristice.

Dupa expirarea termenului de conformare, organul de control are dreptul sa reia controlul. In situația in care se constata ca nu au fost respectate obligațiile stabilite în planul de conformare, in termenul acordat, organul de control aplica direct sancțiunile prevazute de actele normative.

Contribuabilul beneficiaza de masurile de prevenție o singura data pentru fiecare fapta, intr-un termen de trei ani.

SURSE:  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *