Avocatoo UE

Proprietate intelectuală. Prejudiciu. Dublul redeventelor.

2 minute • Ana-Maria Udriste • 27 ianuarie 2017


În cauza C‑367/15Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” împotriva Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Curtea Supremă din Polonia se intreaba urmatoarele:

Articolul 13 din Directiva 2004/48 poate fi interpretat în sensul că titularul drepturilor patrimoniale de autor cărora li s‑a adus atingere are posibilitatea să solicite repararea prejudiciului care i‑a fost cauzat pe baza principiilor generale în materie sau, fără a fi necesar să se demonstreze prejudiciul și legătura de cauzalitate dintre fapta aflată la originea atingerii aduse dreptului de autor și prejudiciul suferit, să solicite plata unei sume corespunzătoare dublului ori, în cazul unei atingeri aduse în mod culpabil dreptului de autor, triplului valorii remunerației adecvate, în condițiile în care articolul 13 din Directiva 2004/48 prevede că instanța stabilește daunele interese luând în considerare aspectele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) și, numai cu titlu alternativ, aceasta poate hotărî, dacă este cazul, să stabilească o valoare forfetară pentru daunele interese pe baza elementelor menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din această directivă? Este posibil, în temeiul articolului 13 din Directiva 2004/48, să se acorde, la cererea părții interesate, daune interese forfetare al căror cuantum este stabilit în prealabil și constituie dublul sau triplul remunerației adecvate, având în vedere că considerentul (26) din preambul precizează că scopul directivei nu este acela de a introduce daune interese punitive?

Analizand, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a raspuns urmatoarele:

Articolul 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia titularul unui drept de proprietate intelectuală prejudiciat poate solicita persoanei care a adus atingere acestui drept fie repararea prejudiciului pe care la suferit, ținând seama de toate aspectele pertinente ale cauzei, fie, fără ca acest titular să trebuiască să dovedească prejudiciul efectiv, plata unei sume corespunzătoare dublului valorii remunerației adecvate care ar fi fost datorată în temeiul unei autorizații de utilizare a operei în cauză.

Legislatie nationala incidenta: Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *