mihaela 001 2

Protectia martorilor in cadrul procesului penal

8 minute • MihaelaP • 09 martie 2018


Persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau împrejurare de fapt de natură să servească la aflarea adevarului în procesul penal poate fi ascultată în calitate de martor.
Astfel, pentru a răspunde cerințelor legate de buna desfășurare a procesului penal și a ocroti, totodata, interesele unor persoane chemate să contribuie la aflarea adevarului în cauzele penale, în Codul de procedura penală au fost introduse dispoziții privind ascultarea martorilor aflați în situații speciale. În acest sens, legiuitorul a avut în vedere doua categorii de martori, dupa cum urmează:

  1. martorii amenintati
  2. martorii vulnerabili

Potrivit art.125 din Codul de procedura penală, martorul amenințat este cel cu privire la care există o suspiciune rezobabilă că viața, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea profesională a sa ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le funizează organelor judiciare sau a declarațiilor sale.
Acordarea statului de martor amenințat reprezintă un act de dispoziție al procurorului, judecătorului de camera preliminară sau al instanței de judecată, prin urmare, statutul de martor amenințaț se particularizează prin luarea de către organul judiciar competent a unor măsuri de protecție, diferențiate în funcție de faza în care se afla procesul penal.
Așadar, dacă acordarea statului de martor amenințaț unei anumite persoane devine oportună în cursul fazei de urmărire penală, procurorul va dispune, prin ordonanță motivată, din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintre părți sau subiect procesual principal, aplicarea, potrivit art. 126 din Codul de procedură penală, uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

a) supravegherea și paza locuinței martorului sau asigurarea unei locuințe temporare; această măsură de protecție se comunică autorităților statului care pot aduce la executare conținutul măsurii;
b) însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor de către autorități desemnate în acest sens;
c) protecția datelor de identitate, prin acordarea unui pseudonim cu care martorul va semna declarația sa;
d) audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.

Pentru ipoteza aplicării uneia dintre ultimele doua măsuri, declarația martorului nu va cuprinde adresa reală sau datele sale de identitate, acestea fiind consemnate într-un registru special. La acest registru vor avea acces doar organul de urmărire penală, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța, în condiții de confidențialitate.
În ceea ce privește durata măsurilor de protecție, acestea se pot menține pe tot parcursul procesului penal,  dacă starea de pericol nu a încetat. În acest scop, periodic, la intervale de timp rezonabile, procurorul este obligat să verifice menținerea condițiilor care au determinat luarea acestora. În cazul în care constată dispariția situțiilor care au condus la dispunerea măsurilor, acestea se ridică, încetând astfel și calitatea de martor amenințaț.
Atât acordarea statului de martor amenințat și luarea unor măsuri de protecție, cât și încetarea aplicării acestor măsuri se dispun prin ordonanță motivată.
Dacă starea de pericol apare în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de camera preliminară, din oficiu sau la sesizarea procurolui, dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile unumerate mai sus.

Potrivit art. 127 din Codul de procedură penală, în cursul judecății, acordarea statului de martor amenințaț se dispune, prin incheiere, de instanță, din oficiu sau la cererea procurorului, a martorilor, a părților sau a persoanei vătămate. Odata cu acordarea statutului de martor amenințaț, instanța va dispune, prin aceeași încheiere, aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri de protecție:
a) supravegherea și paza locuinței martorului sau asigurarea unei locuințe temporare; această măsură de protecție se comunică autorităților statului care pot aduce la executare conținutul măsurii;
b) însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor de către autorități desemnate în acest sens;
c) nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării martorului;
d) ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente;
e) protecția datelor de identitate și acordarea unui pseudonim, sub care acesta va depune mărturie.

În cazul în care acordarea statutului de martor amenințat se face ca urmare a solicitării procurorului, propunerea acestuia va cuprinde numele martorului care urmează a fi ascultat în faza de judecată și față de care se dorește dispunerea măsurii de protecție și motivarea concretă a gravității pericolului și a necesității măsurii.
Dacă acordarea statutului de martor amenințat este solicitată de martor, părți sau persoana vătămată, instanța de judecată poate dispune ca procurorul să efectueze de urgență verificări cu privire la temeinicia cererii de protecție.
Cererea se soluționează în camera de consiliu, fără participarea persoanei care a formulat cererea. Participarea procurorului este obligatorie.
Instanța se pronunță asupra acordării statutului de martor amenințaț prin încheiere motivată, care nu este supusa căilor de atac și care se păstrează în condiții de confidențialitate.
Potrivit art. 129 din Codul de procedură penală, în situațiile prevăzute de art. 126 alin. (1) lit. d) (audierea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente) și art. 127 lit. d) (ascultarea martorului fără ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente), audierea martorului se poate efectua și prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar.
Cu toate acestea, subiecții procesuali principali, părțile, avocații acestora pot adresa întrebări martorului a cărui identitate este protejată. Organul judiciar respinge întrebările care pot conduce către identitatea martorului.
Declarația martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video și audio și se redă integral în formă scrisă.
În cursul urmăririi penale, declarația martorului a cărui identitate este protejată se semnează de organul de urmărire penală ori, după caz, de judecătorul de drepturi și libertăți și de procurorul care a fost prezent la audirea martorului și se depune la dosarul cauzei. Declarația martorului, transcrisă, va fi semnată și de acesta și va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în condiții de confidențialitate.
În cursul judecății, declarația martorului se semnează de președintele completului de judecată.
Suportul pe care a fost înregistrată declarația martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instanței de judecată în fața căreia s-a făcut declarația se păstrează în condiții de confidențialitate. Suportul care conține înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale este înaintat la terminarea urmăririi penale instanței competente, împreună cu dosarul cauzei, și este păstrat în aceleași condiții privind confidențialitatea.

Potrivit art. 130 din Codul de procedură penală, sunt martori vulnerabili:
a) martorul care a suferit o traumă ca urmare a săvârșirii infracțiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al suspectului sau al inculpatului;
b) martorul minor

În cursul urmăririi penale, procurorul dispune acordarea statutului de martor vulnerabil prin ordonanță motivată. Odată cu acordarea statutului de martor vulnerabil, procurorul poate dispune prin aceeași ordonanță, din oficiu sau la cererea martorului, a uneia dintrea părți sau a unui subiect procesual principal, aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri de protecție:

  1. însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
  2. audierea martorului fară ca acesta să fie prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.

În cursul judecății, acordarea statutului de martor vulnerabil se poate dispune prin încheiere de instanță, din oficiu sau la cererea procurorului, a martorului, a părților sau a persoanelor vătămate. Odată cu acordarea statutului de martor vulnerabil, instanța va putea dispune prin aceeași încheiere aplicarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri de protecție:

  1. însoțirea și asigurarea protecției martorului sau a membrilor de familie ai acestuia în cursul deplasărilor;
  2. nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării martorului;
  3. ascultatea martorului fără ca acesta să fie prezent în sala de judecată, prin intermediul mijloacelor audiovideo de trasmitere, cu vocea și imaginea distorsionate;
  4. protecția datelor de identitate ale martorului și acordarea unui pseudonim sub care acesta va depune mărturie.

Ascultarea martorului vulnerabil se realizează fără ca acesta să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere.  Distorsionarea vocii și a imaginii nu este obligatorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *