purtarea abuziva

Purtarea abuzivă

8 minute • Donna Danila • 13 ianuarie 2018


Purtarea abuzivă
????art. 296 din Codul penal????
(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.
 

Ce presupune infracțiunea de purtare abuzivă?

Infracțiunea de purtare abuzivă constă în întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Atunci când fapta este săvârșită prin amenințare ori lovire sau alte violențe față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, aceasta constituie varianta agravată.
 

Cine poate săvârși infracțiunea de purtare abuzivă?

Subiectul activ – persoana care a săvârșit sau a participat la săvârșirea infracțiunii – poate fi orice persoana fizică aflată în exercițiul atribuțiilor de serviciu, inclusiv funcționarul public sau persoanele asimilate funcționarului public ori funcționarii privați.
❕Autorul infracțiunii de purtare abuzivă își poate desfășura activitatea de serviciu la orice persoană juridică de drept public sau privat ori la o persoană fizică.

????Orice persoană aflată în exercițiul atribuțiilor de serviciu – poate să fie subiect activ al infracțiunii de purtare abuzivă orice angajat, nemaifiind cerută vreo altă condiție.

????Funcționar public este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

✒️exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești, precum: deputații, senatorii, Președintele României, membrii Guvernului, judecătorii și procurorii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii ș.a.;

✒️exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice naturăprecum: funcționarii publici propriu-ziși sau cei cu statut special, funcționarii publici din cadrul administrației centrale sau locale, funcționarii parlamentari, primarii, președinții de consilii locale sau județene, polițiștii ș.a.

✒️exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

????Persoană asimilată funcționarului public este persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu publicprecum: administratorul judiciar, lichidatorul etc.

????Funcționar privat este persoana care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice ori în cadrul oricărei persoane juridice.

Infracțiunea de purtare abuzivă mai poate fi săvârșită și de către:
????expertul tehnic judiciar [Decizia ICCJ nr. 20/2014];
????medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate [Decizia ICCJ nr. 26/2014];
????profesorul din învățământul preuniversitar de stat [Decizia ICCJ nr. 8/2017]
????funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României [Decizia ICCJ nr. 18/2017].
 

În ce condiții poate fi săvârșită purtarea abuzivă?

Pentru a putea fi reținută această infracțiune este necesar ca persoana care întrebuințează expresii jignitoare, respectiv insulte, să se afle în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Pentru a putea fi reținută varianta agravată a infracțiunii, subiectul activ trebuie să recurgă la amenințare ori lovire sau alte violențe; și în această situație, persoana care comite fapta prevăzută de legea penală trebuie să se afle în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Dacă subiectul activ nu este o persoană aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atunci se va reține doar comiterea infracțiunii de amenințare ori lovire sau alte violențe.
❗️În situația în care, imediat după folosirea de expresii jignitoare sau după amenințare, făptuitorul exercită acte de violență asupra victimei, se va reține doar forma agravată prevăzută în teza a II-a a alin. (2).
❗️Infracțiunea de purtare abuzivă, în forma agravată, are caracterul unei infracțiuni complexe, ceea ce înseamnă că amenințarea ori lovirea sau alte violențe vor fi absorbite în conținutul acesteia.
❗️Atunci când actele de violență sunt exercitate asupra unei persoane aflate în curs de cercetare în scopul obținerii de declarații, se va reține numai infracțiunea de cercetare abuzivă, care absoarbe purtarea abuziv, doar dacă persoana care exercită acțiunile de violență îndeplinește condițiile prevăzute de lege, respectiv este organ de cercetare penală, procuror sau judecător.
 

Cu ce formă de vinovăție poate fi săvârșită infracțiunea de purtare abuzivă?

Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea de purtare abuzivă poate fi comisă atât cu intenție directă, cât și cu intenție indirectă.
 

Când o faptă a fost încadrată ca fiind purtare abuzivă?

???????? Săvârșirea unor acte de violență împotriva unei persoane de către șeful postului de poliție, pentru motivul că nu s-a prezentat la chemările anterioare spre a fi cercetat într-o cauză aflată în curs de urmărire penală, constituie infracțiunea de purtare abuzivă și în cazul în care este săvârșită într-o zi nelucrătoare [Curtea Supremă de Justiție, Secția penală, Decizia nr. 3418/1999].
???????? La data de 13 mai 1996, la U.M. 01581 Dorohoi s-a constatat dispariția unui pistol mitralieră, eveniment care a determinat constituirea unei comisii de anchetă din care au făcut parte inculpații, care a avut rolul ca pe cale administrativă să se stabilească condițiile în care s-a produs faptul. Persoanele vătămate au fost bănuite ca fiind vinovate, începându-se o anchetă, efectuată pe timp de noapte; s-au exercitat violențe cu scopul obținerii unor declarații din care să rezulte implicarea lor în eveniment. Fapta inculpaților a fost încadrată ca fiind purtare abuzivă [Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția penală, Decizia nr. 5059/2004].
???????? S-a reținut în esență, ca situație de fapt, că, la data de 7 mai 2009, inculpatul, primarul comunei Darova, a adresat cuvinte jignitoare consilierului local N.D., în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Darova, reproșându-i acestuia că este hoț pentru că a furat apă de la SMT și l-a insultat făcându-l mincinos și nebun [Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, Decizia penală nr. 711R/2011].
???????? Fapta inculpatului care, în calitate de pădurar, având statutul de funcționar public, în timp ce participa la efectuarea unei inspecții în cantonul de care răspunde împreună cu alți doi funcționari publici din cadrul Ocolului Silvic, a amenințat-o pe persoana vătămată și i-a aplicat lovituri în urma cărora aceasta a suferit leziuni ce au necesitat un număr de 4-5 zile de îngrijiri medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă [Curtea de Apel Cluj, Secția penală și de minori, Decizia nr. 1378/2015].
???????? Fapta inculpatului care, la 18 ianuarie 2011, în jurul orei 3:30, în calitate de agent de pază în cadrul P.P. PROTECT S.R.L., aflându-se în exercițiul atribuțiilor de serviciu, a agresat-o fizic pe persoana vătămată, producându-l acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 25-30 de zile de îngrijiri medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă [Judecătoria Cluj-Napoca, Sentința penală nr. 1737/2015].
???????? Fapta inculpatului care, în calitate de angajat al unei unități de învățământ, ocupând postul de profesor de educație fizică și sport, își exercita atribuțiile de serviciu ce revin cadrelor didactice, conform fișei postului, în timp ce se afla pe holul principal al corpului de clădire B, a activat soneria de intrare a elevilor la clase, moment în care unul dintre elevii care se aflau pe holul de la intrare a afirmat faptul că  s-a sunat mai devreme cu 2 minute; pentru acest motiv, fiind enervat că a fost apostrofat de către elevi, inculpatul s-a îndreptat către minorul X, elev în clasa a VI-a,  care se afla în imediata apropiere a soneriei și l-a agresat fizic, bruscându-l (potrivit certificatului medico-legal, persoana vătămată a prezentat o leziune traumatică ce a necesitat pentru vindecare o perioadă de o lună și două zile de îngriji medicale). Instanța a constatat că fapta inculpatului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă. [Judecătoria Slobozia, Sentința penală nr. 929/2015].
 

Sancțiunea

Pentru forma tip a infracțiunii, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.
În ipoteza în care infracțiunea s-a săvârșit prin amenințare, pedeapsa este închisoarea de la 4 luni la 10 luni sau amenda.
În situația în care persoana aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu a recurs la loviri sau alte violențe, pedeapsa este închisoarea de la 4 luni la 1 an și 2 luni sau amenda; dacă este reținută forma agravată a acestei infracțiuni, pedeapsa este închisoarea de la 5 luni la 2 ani și 2 luni sau amenda.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *