back in 2007 i wrote a short comedy piece for the rejection hotline or qW3XGH clipart

Raspunderea disciplinara a angajatului sau ce faci cand nu mai ai unde pleca de acasa

5 minute • Cosmin Cojocariu • 05 ianuarie 2017


Să ne imaginăm un scenariu: Ai un loc de muncă unde îţi face plăcere să lucrezi şi chiar eşti bun în domeniul respectiv. Din păcate, câteodată mai ajungi cu întârziere din diferite motive: nu te înţelegi prea bine cu orele matinale sau…ţi se întâmplă în fiecare zi să întârzie metroul sau…orice alt motiv matur şi serios poţi găsi. Într-o zi, exact când ajungi tu la 08:43, te cheamă şeful la el în birou. Ştii că el e cam invidios pe tine pentru că în multe situaţii ai dat dovadă de mai multe cunoştinţe în domeniu decât el, aşa că nu te aştepţi la ceva bun.

Îţi arată o foaie cu titlul „Decizie de concediere nr. 1/2017” şi îţi spune că e pentru tine. Pff…şi ţi-ai propus de revelion să nu mai întarzii la serviciu. Mai mult, pare să fie şi formulată serios (…)În temeiul dispoziţiilor art. 61. lit. a) din Legea 53/2011Codul Muncii, în urma sâvârşirii a N  abateri disciplinare, dispun desfacerea Contractului Individual de Muncă nr. x/y al salariatului (…) aşa că te gândeşti că e perfect legală şi că nu mai ai ce face. Asta este…zi tristă. Pleci, cumperi un ziar şi începi să te uiţi la anunţuri de angajare. Apoi intri pe blog.avocatoo.ro şi găseşti articolul de faţă. Ce întâmplare, nu? Aici găseşti informaţii exact despre răspunderea disciplinară a salariatului şi îţi dai seama că şeful nu a procedat corect şi că poţi contesta decizia de concediere. Poftim.

Când salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, adică atunci când nu respectă contractul, regulamentul intern, ordinele şefilor sau normele legale referitoare la relaţiile de muncă, angajatorul îi poate aplica anumite sancţiuni disciplinare:

 1. avertismentul scris;
 2. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 3. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Legea protejează salariatul şi de aceea, de regulă, angajatorul nu îl poate concedia doar pentru că a întârziat de câteva ori.

Sancţiunea disciplinară se stabileşte în funcţie de gravitatea abaterii avându-se în vedere următoarele criterii:

 1. împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. consecinţele abaterii disciplinare;
 4. comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Angajatorul, pentru a aplica o sancţiune disciplinară, trebuie să emită o decizie în acest sens în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de când a aflat despre săvârşirea abaterii, dar în orice caz înainte să treacă 6 luni de la data săvârşirii faptei, altfel intervine prescripţia răspunderii disciplinare. Astfel, dacă au trecut 6 luni de când ai întârziat ultima dată şi încă nu ai fost sancţionat, poţi sta liniștit. Mai mult, pentru a emite o decizie de sancţionare, angajatorul va trebui întâi să efectueze o cercetare disciplinară, fără de care decizia va putea fi anulată. În cadrul acestei cercetări te vei putea prezenta cu un avocat sau cu un reprezentant al sindicatului din care faci parte şi îţi vei putea prezenta apărarea în faţa comisiei sau persoanei împuternicite de angajator să realizeze cercetarea. Dacă nu te prezinţi şi nu ai un motiv obiectiv care te-a împiedicat să o faci, angajatorul poate lua decizia fără efectuarea cercetării. Cu alte cuvinte: nu întarzia şi la întâlnirea la care se desfăşoară cercetarea disciplinară. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat în cadrul unui Recurs în Interesul Legii, prin Decizia nr. 16/2012 că termenul de 30 zile menţionat anterior se calculează de la data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare.

Trebuie să ştii şi că decizia va trebui să cuprindă, altfel va putea fi anulată, următoarele:

 1. descrierea faptei care constituie abatere disciplinară (angajatorul nu va putea invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere);
 2. precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
 3. motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
 4. temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
 5. termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 6. instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Dacă ai fost sancţionat disciplinar, vei putea contesta decizia angajatorului în 30 de zile de la data la care ţi-a fost comunicată, la tribunalul în circumscripţia căruia ai domiciliul ori la tribunalul în circumscripţia căruia lucrezi, la alegerea ta.

În cazul în care ai fost concediat şi instanţa va hotărî că decizia de concediere a fost luată în mod nelegal sau netemeinic, va dispune anularea ei şi îl va obliga pe angajator să îţi plătească salariile pe care ar fi trebuit să le încasezi. La cererea ta, va dispune şi reintegrarea ta în funcţia pierdută. În lipsa acestei solicitări contractul va înceta de drept de la data râmânerii definitive a hotârârii judecătoreşti.

P.S. Sper să nu te aflii în situaţia de mai sus şi că ai citit articolul din orice alt motiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *