Baby drinking milk

Orice reclama la inlocuitorii pentru laptele matern va fi interzisa. Legea nr. 207/2016

6 minute • Redactia • 10 mai 2017


Obligativitatea materialelor informationale

Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern introduce obligativitatea introducerii materialelor informationale referitoare la nutritia sugarilor sau a copiilor sub 2 ani

Materialele informaţionale şi educaţionale referitoare la nutriţia sugarilor sau a copiilor de vârstă până la 2 ani, scrise, auditive sau vizuale, trebuie să includă informaţii clare, amănunţite şi corecte, referitoare la:

a) nutriţia mamei şi pregătirea pentru alăptare, precum şi continuarea alăptării;

b) avantajele şi superioritatea alăptării;

c) dezavantajele înlocuirii alăptării şi eventualele riscuri;

d) efectul negativ asupra alăptării prin utilizarea biberonului în alimentaţia complementară;

e) dificultatea revenirii asupra deciziei de a nu alăpta;

f) importanţa iniţierii cât mai precoce a alăptării, importanţa alăptării exclusive până la vârsta de 6 luni şi importanţa continuării alăptării până la vârsta de 2 ani;

g) cazurile în care utilizarea înlocuitorilor laptelui matern este necesară: copiii cărora alăptarea le este contraindicată de medic, mamele care prezintă contraindicaţia de a alăpta, copiii a căror mamă a decedat şi copiii adoptaţi;

h) implicaţiile sociale şi financiare ale utilizării înlocuitorilor laptelui matern, în cazurile prevăzute la lit. g), riscurile utilizării neadecvate a alimentelor sau metodelor de alimentaţie asupra sănătăţii, precum şi, în mod special, riscurile utilizării formulelor ori înlocuitorilor care nu sunt necesari sau adecvaţi pentru sănătate. Aceste materiale nu trebuie să folosească desene sau texte care să idealizeze utilizarea înlocuitorilor laptelui matern.

Materialele informaţionale şi educaţionale  trebuie avizate de Ministerul Sănătăţii în termen de 30 de zile de la data primirii documentaţiei aferente. În cazul în care Ministerul Sănătăţii consideră necesară consultarea unor specialişti din alte instituţii – institute de cercetare, universităţi, alte ministere – acest termen poate fi prelungit cu încă 30 de zile, în vederea asigurării elaborării unui aviz corect documentat.

Interdictiile referitoare la publicitate

Legea prevede ca plasarea, reclama şi orice altă formă de promovare a produselor vizate către publicul larg sunt interzise.

Este, de asemenea, interzis producătorilor sau distribuitorilor să realizeze activităţi de reclamă sau de plasare a produselor vizate la punctele/structurile de vânzare, precum şi orice acţiuni de promovare a produselor vizate la nivelul comerţului cu amănuntul sau alte activităţi cu privire la oferte speciale, cupoane de reducere, loterii publicitare, vânzări speciale, vânzări legate, premii, cadouri, pachete promoţionale, etalări speciale la vânzare, distribuire de mostre sau orice alte practici asemănătoare.

Este interzisă realizarea de activităţi de reclamă şi orice alte acţiuni de promovare a produselor vizate atât de către vânzători direcţi, cât şi cu ocazia vânzării la distanţă a produselor.

Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vânzările cu preţ redus nu pot fi precedate sau însoţite de publicitate.

Reducerile de preţ, precum şi orice alte politici ori practici comerciale sau de stabilire a preţurilor nu pot fi folosite de producători sau distribuitori ca mecanism de reclamă sau de promovare a produselor vizate.

Este, totodata, interzisă oferirea, distribuirea sau furnizarea de mostre de produse vizate ori de cadouri prin care să se promoveze produsele vizate sau să se facă reclamă la acestea, de către producători ori distribuitori, direct sau indirect, publicului larg, gravidelor, mamelor de sugari sau de copii de vârstă până la 2 ani sau membrilor familiilor acestora ori personalului din sistemul de sănătate.

Personalul de marketing, în exerciţiul funcţiei sale, nu are dreptul să contacteze, direct sau indirect, gravidele, mamele de sugari ori de copii de vârstă până la 2 ani sau membrii ai familiilor acestora ori personalul din sistemul de sănătate.

Interdictiile se aplica atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice!

Cum vor trebui sa arate ambalajele si etichetele inlocuitorilor pentru lapte matern?

Ambalajele produselor vizate sau etichetele acestora trebuie să conţină următoarele menţiuni:

a) avertismentul “Foarte important”;

b) menţiunea “Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copilul tău”;

c) menţiunea “Se recomandă alăptarea exclusivă cu lapte matern pentru sugarii cu vârstă de până la 6 luni”;

d) o referire la faptul că produsele vizate trebuie utilizate numai la indicaţia medicului sau prin intermediul asistentului medical şi numai după instruirea mamei privind utilizarea lor, în cazul produselor vizate destinate nutriţiei sugarilor sau a copiilor de vârstă până la 2 ani;

e) instrucţiuni pentru prepararea şi utilizarea corespunzătoare a produselor vizate;

f) avertizări cu privire la riscurile pentru sănătate ce decurg din depozitarea, prepararea şi utilizarea improprie a produselor vizate;

g) vârsta la care este recomandat produsul, precum şi menţiuni care să permită consumatorilor să facă o distincţie clară între aceste produse, în cazul produselor vizate destinate nutriţiei sugarilor sau a copiilor de vârstă până la 2 ani;

h) compoziţia produsului.

Ambalajul şi eticheta produselor vizate nu vor conţine imagini, texte sau alte elemente de natură să idealizeze utilizarea produselor vizate, să încurajeze utilizarea acestora, să sugereze ori să inducă ideea că utilizarea lor este echivalentă sau superioară alăptării ori să descurajeze alăptarea.

Este interzisă folosirea pe ambalajul şi eticheta produselor vizate a fotografiilor sau imaginilor cu sugari sau copii.

Pot fi incluse reprezentări grafice care să faciliteze identificarea sau descrierea produsului ori să ilustreze metodele de preparare sau de utilizare a produselor vizate.

Ambalajul şi eticheta produselor vizate nu pot conţine termenii “umanizat”, “maternizat” sau alţi termeni similari, care ar putea induce ideea că produsele vizate destinate nutriţiei sugarilor sau a copiilor de vârstă până la 2 ani sunt echivalente laptelui matern.

Toate menţiunile de pe etichetă sau ambalaj trebuie să fie redactate în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi, marcate vizibil, lizibil, uşor de înţeles şi într-un mod ce nu permite ştergerea. Nu se inscripţionează în locuri obscure sau întrerupte prin inscripţii ori imagini.

Sanctiuni

Nerespectarea prevederilor legii, dacă nu sunt săvârşite astfel încât să constituie infracţiuni conform legii penale, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoane fizice;

b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoane juridice.

In Monitorul Oficial nr. 343 din 10 mai 2017 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 35/2017 prin care s-a prorogat termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern cu 36 luni, urmand ca legea sa intre in vigoare abia in anul 2020.

Citeste Legea nr. 207/2016 in integralitate pe JURIO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *