pexels photo 111962 696x464 1

Redactarea notificării de dare în plată adresată creditorului conform Legii Dării în Plată

9 minute • Anca Dascalu • 25 iulie 2016


Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 330, din data de 28.04.2016 și a intrat in vigoare la data de 13 mai 2016 (în continuare “Legea Dării în Plată”).

[/vc_column_text][ultimate_fancytext fancytext_effect=”ticker” strings_tickerspeed=”200″ ticker_show_items=”1″ fancytext_tag=”h1″ fancytext_strings=”Căror contracte li se aplică Legea Dării în Plată?” strings_font_size=”desktop:30px;” strings_line_height=”desktop:35px;” fancytext_color=”#df5461″ strings_font_family=”font_family:Ovo|font_call:Ovo”][vc_column_text]

Deși există multe controverse legate de această temă, incluzând excepții de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor, Legea Dării în Plată se aplică:

  • atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi
  • contractelor încheiate după această dată.

[/vc_column_text][mpc_quote preset=”mpc_preset_3″ background_color=”#75cdde” author_font_preset=”mpc_preset_20″ author_font_color=”#ffffff” author_font_size=”16″ author_font_transform=”uppercase” author_font_align=”left” author=”Anca Dascalu” quote_font_preset=”mpc_preset_1″ quote_font_color=”#f3f3f3″ quote_font_size=”18″ quote_font_line_height=”1.5″ quote_font_align=”left” padding_css=”padding:40px;” mpc_ribbon__disable=”true” mpc_ribbon__style=”corner” mpc_ribbon__alignment=”bottom-left” mpc_ribbon__size=”small” mpc_ribbon__corners_color=”#e23474″ mpc_ribbon__font_preset=”mpc_preset_15″ mpc_ribbon__font_color=”#f7f7f7″ mpc_ribbon__font_size=”16″ mpc_ribbon__font_line_height=”1.5″ mpc_ribbon__font_transform=”uppercase” mpc_ribbon__font_align=”center” mpc_ribbon__text=”COOL” mpc_ribbon__background_color=”#e23474″ mpc_ribbon__padding_divider=”true” mpc_ribbon__padding_css=”padding-top:15px;padding-right:10px;padding-bottom:15px;padding-left:10px;” mpc_ribbon__margin_divider=”true”]

Așadar, consumatorul aflat într-un raport juridic (de regulă un contract de credit ipotecar) cu o instituție de credit, o instituție financiară nebancară sau cu cesionarul creanței deținute asupra acestuia se poate libera față de creditorul său prin stingerea datoriilor izvorâte din contractul de credit cu tot cu accesorii prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului.

[/mpc_quote][ultimate_fancytext fancytext_effect=”ticker” strings_tickerspeed=”200″ ticker_show_items=”1″ fancytext_tag=”h1″ fancytext_strings=”Cum trebuie transmisă notificarea?” strings_font_size=”desktop:30px;” strings_line_height=”desktop:35px;” fancytext_color=”#df5461″ strings_font_family=”font_family:Ovo|font_call:Ovo”][vc_column_text]

Notificarea trebuie transmisă creditorului în scris, prin intermediul unui:

  1. executor judecătoresc;
  2. avocat;
  3. notar public.

Prin intermediul acestei notificări consumatorul informează creditorul că decide să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorâtă din contractul de credit ipotecar respectiv.

Recomandăm ca această notificare să fie adresată creditorului doar cu scopul dării în plată a imobilului ipotecat, fără a face referire la potențiale negocieri cu creditorul, nemulțumiri legate de prevederile contractuale, rate lunare excesive sau orice alte probleme referitoare la contractul de credit.

Având în vedere faptul că creditorul poate contesta în instanță notificarea primită, este indicat ca aceasta să fie cât mai fidelă prevederilor Legii Dării în Plată pentru a evita posibila admitere de către instanță a contestației.

[/vc_column_text][ultimate_fancytext fancytext_effect=”ticker” strings_tickerspeed=”200″ ticker_show_items=”1″ fancytext_tag=”h1″ fancytext_strings=”Condiții de admisibilitate” strings_font_size=”desktop:30px;” strings_line_height=”desktop:35px;” fancytext_color=”#df5461″ strings_font_family=”font_family:Ovo|font_call:Ovo”][vc_column_text]

Totodată, notificarea trebuie să detalieze și îndeplinirea condițiilor de admisibilitate prevăzute de art. 4 din Legea Dării în Plată, după cum urmează:

[/vc_column_text][mpc_accordion preset=”mpc_preset_5″ content_preset=”_mpc_preset_1″ auto_indent=”” opened=”2″ title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#ffffff” title_font_size=”20″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”justify” title_background_type=”gradient” title_background_gradient=”#81d8d7||#80e0d4||0;100||180||linear” title_border_css=”border-width:0px;border-color:#eeeeee;border-style:solid;border-radius:0px;” title_padding_divider=”true” title_padding_css=”padding-top:7px;padding-right:10px;padding-bottom:7px;padding-left:10px;” title_margin_divider=”true” title_margin_css=”margin-top:10px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” hover_title_color=”#ffffff” hover_title_background_type=”gradient” hover_title_background_gradient=”#81d8d7||#80e0d4||0;100||180||linear” content_font_preset=”mpc_preset_19″ content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” content_background_type=”gradient” content_background_gradient=”#84e8d9||#80e0d4||0;100||359||linear” content_border_css=”border-width:0px;border-color:#eeeeee;border-style:solid;border-radius:0px;” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:10px;padding-right:30px;padding-bottom:30px;padding-left:30px;” content_margin_divider=”true” content_margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” border_css=”border-radius:0px;” margin_divider=”true” margin_css=”margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;” mpc_icon__transition=”slide-down” mpc_icon__icon=”eti eti_plus_alt2″ mpc_icon__icon_color=”#ffffff” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__border_divider=”true” mpc_icon__padding_css=”padding:10px;” mpc_icon__hover_icon=”eti eti_minus_alt2″ mpc_icon__hover_icon_color=”#ffffff” mpc_icon__hover_border_divider=”true”][mpc_accordion_tab title=”creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea Dării în Plată, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;”][vc_column_text]

Cu referire la aceasta condiție, cel care transmite notificarea trebuie să arate că face parte din categoria consumatorilor, așa cum este aceasta definită prin  Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori și prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.

Consumatorul este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

În acest sens, este dezirabil ca persoana care transmite notificarea să arate că, la momentul încheierii contractului de credit, aceasta acționa în calitatea sa de consumator, iar contractarea creditului era realizată în scopuri personale din afara oricăror activități comerciale, industriale, de producție etc.

Considerăm că este necesară o detaliere a statutului de consumator al persoanei sau persoanelor care transmit notificarea, cu atașarea de documente justificative dacă este posibil și nu doar simpla menționare a statului de consumator la momentul încheierii contractului de credit.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;”][vc_column_text]

Cuantumul sumei împrumutate nu este o condiție aptă să creeze probleme la redactarea notificării aceasta reieșind, în mod evident, din dispozițiile contractului de credit ipotecar.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;”][vc_column_text]

Este util ca, în cuprinsul notificării, consumatorul să aduca o dovadă în sensul că imobilul achiziționat este folosit cu destinație de locuință de către el însuși, familia sa, sau orice altă persoană. Simpla mențiune a îndeplinirii condiției de la acest punct nu este suficientă.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][mpc_accordion_tab title=”consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. “][vc_column_text]

Pentru îndeplinirea acestei condiții este necesară atașarea la notificare a certificatului de cazier judiciar emis de secția de poliție competentă.

[/vc_column_text][/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion][vc_column_text]

Notificarea prevăzută va trebui să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul legal sau convenţional al instituţiei de credit se va prezenta la un notar public propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului (principal, dobânzi, penalităţi) izvorând din contractul de credit ipotecar.

[/vc_column_text][mpc_alert preset=”mpc_preset_9″ icon=”etl etl-magnifying-glass” icon_color=”#ffffff” icon_size=”48″ icon_background_color=”#82b8e3″ icon_padding_divider=”true” icon_padding_css=”padding-top:50px;padding-right:50px;padding-bottom:50px;padding-left:50px;” font_preset=”mpc_preset_13″ font_color=”#ffffff” font_size=”24″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” content_padding_divider=”true” content_padding_css=”padding-top:50px;padding-right:50px;padding-bottom:50px;padding-left:50px;” background_color=”#8ac4f1″ border_divider=”true” padding_divider=”true” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:0px;”]

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

[/mpc_alert][vc_column_text]

În cuprinsul notificării este indicat a se face și mențiunea din art. 5, alin (4) a Legii Dării în Plată,  și anume cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată.

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”alert-warning”]

Toate costurile notariale, cu executorul judecătoresc sau avocațiale vor fi suportate de consumator!

[vc_column_text]

În final, aducem în discuție prevederile OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – MO nr. 0488 din 30 Iunie 2016 care prevede la art. I, pct. 2 scutirea de impozit pentru orice operațiune de dare în plată realizată în condițiile Legii 77/2016 începând cu data publicării acestei ordonanțe în Monitorul Oficial. Această scutire de impozit se acordă, însă, o singură dată, astfel încât, dacă același consumator dorește darea în plată a unui al doilea imobil, acesta va fi supus impozitării obișnuite la transferul de proprietate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *