a stack of paperwork

Redeschiderea procesului penal

6 minute • Donna Danila • 02 ianuarie 2018


Redeschiderea procesului penal este o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia se urmărește desființarea hotărârii pronunțate în lipsa persoanei condamnate, pentru a i se acorda acesteia posibilitatea de a participa la procesul penal pornit împotriva sa, în vederea asigurării dreptului la un proces echitabil.

Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoștință, prin orice notificare oficială, că s-a desfășurat un proces împotriva sa.

Redeschiderea procesului penal vizează doar hotărârile prin care s-a soluționat fondul cauzei.
Așa cum a fost statuat în Expunerea de motive a proiectului Legii nr. 135/2010, dreptul de a compărea în persoană în fața instanței nu este necesar numai pentru respectarea dreptului la apărare, ci conferă, totodată, posibilitatea instanței, pe de o parte, de a-și forma o impresie nemijlocită cu privire la acuzat, iar, pe de altă parte, de a asculta declarațiile pe care acesta intenționează să le facă.
Când poate fi solicitată redeschiderea procesului penal?
✏ în cazul hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea inculpatului, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei;
✏ în cazul hotărârilor prin care s-a aplicat minorului o măsură educativă;
❗ nu poate fi solicitată redeschiderea procesului penal în cazul hotărârilor de achitare sau de încetare a procesului sau în cazul hotărârii prin care s-a soluționat acordul de recunoaștere a vinovăției.
Care sunt condițiile pentru redeschiderea procesului penal?
????Persoana condamnată să fi fost judecată în lipsă;
????Persoana condamnată să nu fi cerut judecata în lipsă;
????Motivele pe care este fundamentată cererea de redeschidere a procesului penal să nu fi fost prezentate anterior într-o altă cerere de redeschidere, deja soluționată.
Care sunt situațiile în care poate fi solicitată redeschiderea procesului penal?
1⃣ Persoana condamnată care a fost judecată în lipsă nu a fost citată la proces și nu a luat cunoștință în niciun alt mod oficial despre acesta.

✔Persoana care nu a fost citată la proces este acea persoană căreia nu i s-a comunicat personal citația potrivit căreia are calitatea de inculpat. În practica judiciară sunt posibile situații în care persoana află prin diferite mijloace despre existența procesului penal îndreptat împotriva sa, dar niciodată pe cale oficială (spre exemplu: citațiile sunt primite de membrii familiei sale, care afirmă că inculpatul a fugit după ce a comis infracțiunea și nu știu unde se află, însă i-au comunicat despre existența procesului atunci când acesta i-a contactat).

⛔Persoana căreia în cursul urmăririi penale i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect sau inculpat, precum și obligația de a aduce la cunoștința organelor judiciare schimbarea domiciliului și care ulterior s-a sustras, fiind judecat în lipsă, nu va putea solicita redeschiderea procesului penal.

❗Persoana judecată în lipsă este acea persoană care a lipsit de la întregul proces penal. O persoană care a lipsit doar de la judecarea apelului nu poate fi considerată judecată în lipsă, întrucât se presupune că ea a fost citată, prezentă sau reprezentată în instanță, având, în consecință, cunoștință de proces.

‼În cazul în care persoana care a fost notificată despre existența unui proces penal pornit împotriva sa nu a fost citată în cursul judecății în primă instanță, aceasta va putea formula apel. Dacă nerespectarea procedurii de citare vizează faza apelului, aceasta va putea formula contestație în anulare, iar nu o cerere de redeschidere a procesului penal.

2⃣ Persoana condamnată, care deși a avut cunoștință despre proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei și nu a putut încunoștința instanța.

✔Persoana condamnată este considerată judecată în lipsă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

▪a avut cunoștință de proces, prin orice notificare oficială;

▪s-a aflat în imposibilitate obiectivă de a se prezenta;

▪s-a aflat în imposibilitate de a încunoștința instanța că nu se poate prezenta.

❗Acest caz de redeschidere se aplică doar în cazul în care persoana condamnată, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei în primă instanță și nu a putut încunoștința instanța, imposibilitate care s-a extins și în ceea ce privește formularea apelului.

❗În situația în care persoana condamnată, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei în primă instanță și nu a putut încunoștința în acest sens, imposibilitate care nu s-a extins și în ceea ce privește formularea apelului, ea va avea la dispoziție posibilitatea formulării acestei din urmă căi de atac.

‼În cazul în care persoana condamnată, deși a avut cunoștință de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea apelului și nu a putut încunoștința instanța, ea va avea la dispoziție posibilitatea formulării unei contestații în anulare, iar nu o cerere de redeschidere a procesului penal.

Când nu este considerată o persoană ca fiind judecată în lipsă?
⛔️Nu este considerată ca fiind judecată în lipsă persoana condamnată care și-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceștia s-au prezentat oricând în cursul procesului.
⛔️De asemenea, nu se consideră judecată în lipsă persoana care, după comunicarea sentinței de condamnare, nu a declarat apel, a renunțat la declararea lui ori și-a retras apelul.
⛔️Inculpatul a solicitat să fie judecat în lipsă, astfel încât renunțarea neechivocă și voluntară la dreptul de a fi prezent și de a se apăra duce la respingerea cererii de redeschidere a procesului penal.
‼️Inculpatul care a formulat apel nu poate solicita redeschiderea procesului penal.
Cine poate solicita redeschiderea procesului penal?
Singura persoană care poate solicita redeschiderea procesului penal este inculpatul față de care s-a dispus o soluție de condamnare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei ori căruia i s-a aplicat o măsură educativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *