platile pentru proiectele posdru vor fi reluate de saptamana viitoare

Refacerea înscrisurilor pierdute și a hotărârilor dispărute

3 minute • Laura Diaconescu • 19 octombrie 2017


 

Procedura aceasta își găsește aplicare doar în acele situații de excepție în care se constată dispariția unor acte din dosarul cauzei sau chiar dispariția hotărârii pronunțate ori chiar a întregului dosar.

 
Dosarele sau înscrisurile privitoare la o pricină în curs de judecată, dispărute în orice mod, se pot reface de însăși instanța învestită cu judecarea cauzei.
 

  • Această procedură se regăsește reglementată  în Capitoul III, art. 1053- 1055 NCPC.

Procedura de refacere  se declanșează din oficiu sau la cererea părților interesate; în ipoteza în care litigiul se află în curs de judecată, refacerea înscrisurilor sau a dosarului se efectuează de instanța sesizată cu acțiunea principală.
Instanța va fixa termen, chiar din oficiu, citând părțile și ,după caz, martorii și experții; va cere copii de pe înscrisurile ce i-au fost trimise de autorități și de care părțile s-au folosit sau de pe înscrisurile depuse de părți, dispunând totodată să se scoată din registrele instanței toate datele privitoare la înscrisurile ce se refac.
La refacerea dosarului pot servi copiile legalizate de pe înscrisurile dispărute ce se află în posesia ori a altor persoane sau a autorităților. Încheierea nu va putea fi atacată decât odată cu fondul.
 

  • Înscrisurile refăcute țin locul originalelor, până la găsirea acestora.

 
→  Dacă dosarul sau înscrisurile dispărute priveau o pricină în care se pronunțase o hotărâre, această hotărâre se va reface de către instanța care a pronunțat-o, după cel de-al doilea exemplar al hotărârii păstrat la mapă, iar dacă și acel exemplar ar fi dispărut, vor putea servi la refacere copiile legalizate de pe hotărâre, ce s-au încredințat părților sau altor persoane.
Astfel instanța va putea dispune, din oficiu, să se facă publicații într-un ziar de largă răspândire, cu invitația ca orice posesor al unei copii de pe hotărâre să o depună la grefa instanței care a ordonat publicația.

  • Dacă hotărârea nu se poate reface pe această cale, se va trece la refacerea ei de către instanța care a pronunțat-o.

 
În situația în care dosarul, inclusiv hotărârea, nu se pot reface nici de către instanța care a pronunțat-o, iar cauza se află în apel, instanța de apel va judeca din nou pricina în fond. Pentru judecata din nou a cauzei, părțile sunt obligate să facă dovada că între ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecării și că acesta a fost soluționat prin hotărâre judecătorească.
Dovada se va face cu orice înscrisuri sau extrase din registrele ori din alte evidențe ale instanței judecătorești sau ale altor autorități.
 
Când procesul se află în recurs, iar dosarul, inclusiv hotărârile date în prima instanță sau apel, nu pot fi refăcute nici de instanța care a pronunțat-o, instanța de recurs va trimite cauza instanței de apel pentru a proceda conform art. 1054 alin. 4 NCPC.
Dacă în cursul judecării a fost găsită hotărârea dispărută, cererea de refacere va fi respinsă.
!!!  Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care se solicită refacerea unei hotărâri definitive.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *