AkankashaD March2015 Workinghours

Reforme juridice în pregătire în Belgia: muncă flexibilă și funcțională

3 minute • Cristiana-Maria Druță • 14 ianuarie 2017


  Cele mai recente evoluții tehnologice au schimbat radical metodele de lucru folosite de angajați și au dus la apariția unor noi nevoi ale acestora. De asemenea, aceste schimbări au avut impact și asupra modului în care angajații privesc raportul muncă-viață personală.

Evoluțiile recente solicită mai multă flexibiltate atât în ceea ce privește mediul de lucru, pentru a asigura competitivitatea și productivitatea, cât și în ceea ce privește cadrul juridic privind desfășurarea muncii.

Cu toate acestea, actuala legislație a muncii din Belgia nu permite aplicarea unui program de lucru flexibil și nu oferă întotdeauna un cadru juridic compatibil cu noile metode de lucru. Pentru a rezolva această problemă, un proiect de lege intitulat ”Muncă flexibilă și funcțională” va fi în curând transmis către Camera Reprezentanților din Belgia. Acest proiect de lege vizează creșterea competitivității pe piața muncii din Belgia prin modernizarea anumitor prevederi din legislația muncii.

Pe de-o parte, proiectul de lege își propune să instituie un cadru juridic mai flexibil, prin care condițiile de angajare să poată fi adaptate la nevoile specifice de afaceri și la noile metode de muncă. Pentru a asigura cât mai multă flexibilitate, proiectul de lege  are în vedere în primul rând revizuirea condițiilor de angajare la nivel sectorial sau de companie. Pentru a realiza acest lucru, regulamentele interne ale angajatorului vor fi instrumentul prin care se va maximiza flexibilitatea condițiilor de angajare.

Pe de altă parte, proiectul își propune să asigure un mediu de lucru echilibrat și funcțional pentru angajați, prin punerea la dispoziția lor a unor instrumente suplimentare prin care își pot personaliza condițiile de muncă și parcursul profesional.

Conform proiectului de lege, o muncă mai flexibilă ar trebui asigurată pentru:

  • creștrerea perioadei în timpul căreia trebuie respectate limitele timpului mediu de muncă, așa-zisa „anualizare” a muncii
  • introducerea unui cadru legislativ pentru așa-zisul „program de lucru variabil”, care presupune că începutul și sfârșitul unei zile de lucru pot fi alese de angajat, într-o anumită măsură
  • înnoirea regulilor privind orele suplimentare, prin care acestea pot fi prestate și în alte situații decât cele prevăzute de lege
  • simplificarea lucrului part-time

O muncă funcțională ar trebui asigurată pentru:

  • încurajarea pregătirii continue a angajaților
  • introducerea posibilității de a lucra ocazional la distanță
  • facilitarea lucrului pentru angajatorii afiliați la ”grupuri de angajatori” recunoscute
  • introducerea unui sistem de „economii de carieră”, prin care timpul liber acordat, dar de care angajatul nu a beneficiat, ar putea fi folosit într-o perioadă ulterioară din cariera sa
  • extinderea drepturilor salariatului la suspendarea muncii[1] și la concediu medical paliativ

[1] În Belgia, angajații din sectorul privat au dreptul de a-și întrerupe în mod voluntar și fără un motiv anume cariera pe o perioadă de un an, dar care poate fi prelungită, în anumite condiții, până la cinci ani. Angajații pot opta să beneficieze de acest „concediu” dintr-o dată, sau în diferite perioade. În timpul concediului, acestora le sunt protejate drepturile și sunt remunerați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *