conventii

Regimul matrimonial,privit in general

4 minute • IoanaS • 15 ianuarie 2019


      Ce este regimul matrimonial ?
  Sintagma “regimuri matrimoniale” desemnează raporturile dintre soți, precum și raporturile dintre aceștia și terțele persoane.
Regimul matrimonial indică statutul patrimonial al soților, ansamblul de norme juridice care guvernează raporturile dintre soți cu privire la drepturile și obligațiile vieții conjugale, precum și relațiile care privesc gestionarea acestora.
Codul civil în vigoare al României, intrat în vigoare la dată de 1 octombrie, anul 2011, a reglementat posibilitatea opțiunii în ceea ce privește regimul matrimonial, posibilitate care nu a existat în țară noastră vreme de șaizeci de ani, Codul familiei de la 1953 prevăzând un unic regim matrimonial legal.
         Care este fundamentul regimului matrimonial ?

 •       Căsătoria este izvorul regimului matrimonial.
 •       Nu există regim matrimonial fără căsătorie, existând o legătură indisolubila intre regimul matrimonial și căsătorie.
 •      Conform art. 313 alineatul 1 din Codul civil, între soți, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei, iar art. 319 alineatul 1 precizează faptul că regimul matrimonial încetează prin nulitatea, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei.
 •     În afară căsătoriei pot există doar regimuri patrimoniale caracteristice unor parteneriate, nu veritabile regimuri matrimoniale.

        Care este natura regimului matrimonial ?
Regimurile matrimoniale cuprind anumite trăsături comune, susceptibile să imprime o natură juridică unitară, în pofida controverselor juridice existente.
Așadar, indiferent de bunurile deținute, soții sunt supuși unui regim matrimonial.
Prin urmare, regimul matrimonial este reprezentat de totalitatea normelor juridice care guvernează efectele patrimoniale ale căsătoriei.
       Câte tipuri de regimuri matrimoniale există?
      Viitorii soți pot alege, ca regim matrimonial, comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională.

 •      Regimul matrimonial legal cuprinde bunurile dobândite de soți, pe parcursul  casatoriei, excluzând categoria bunurilor proprii ale fiecăruia dintre soți.
 •       Regimul se aplică în ipoteza în care viitorii soți nu aleg regimul separației de bunuri ori regimul comunității convenționale.
 •       Regimul separației de bunuri este definit prin faptul că fiecare dintre soți este proprietar asupra bunurilor sale, pe care le deține efectiv, cât și în ceea ce privește bunurile pe care le-ar achiziționa pe parcursul relației maritale.
 •      Regimul comunității convenționale asigura posibilitatea de a restrânge ori de a largi comunitatea de bunuri, derogand de la regimul comunității legale.

       Este aplicabil principiul libertății de alegere și modificare a regimului matrimonial ?
Libertatea alegerii regimului matrimonial oferă posibilitatea optarii unui regim matrimonial în acord cu nevoile soților.
În cazul în care nu s-a ales un regim matrimonial, este aplicabil regimul matrimonial legal.
       Când se aplică regimul matrimonial?

 •     În conformitate cu art. 313 alineatul 1 din Codul civil, între soți regimul matrimonial produce efecte  numai din ziua încheierii căsătoriei.
 •     În conformitate cu articolul sus citat, regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei.
 •     Oricare dintre soți, separat, ori împreună, pot solicită instanței de tutela să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separației în fapt.
 •     În conformitate cu art. 304 din Codul civil, în ipoteza căsătoriei putative, sunt aplicabile regulile privitoare la divorț.
 •    În conformitate cu art. 320 din Codul civil, încetarea regimului matrimonial intervine la data introducerii cererii de divorț ori la data separației în fapt, în cazul divorțului prin acord, ultima situație enunțată fiind una de excepție.
 •    Regimul matrimonial încetează prin bună învoială ori, în caz de neînțelegere, pe care judiciară, hotărârea judecătorească definitivă ori înscrisul autentic fiind actul de lichidare.
 •   Modalitatea de împărțeală este diferită, în funcție de regimul matrimonial.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *