Regulament UE

REGULAMENTUL (act legislativ)

2 minute • Adelina Voicu • 12 februarie 2017


Regulamentul este actul juridic ce are aplicabilitate generală, obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate țările Uniunii Europene. Regulamentul face parte din dreptul secundar al UE. Acesta este adoptat de instituțiile europene în temeiul tratatelor de bază. Obiectivul regulamentului este de a asigura aplicarea uniformă a legislației UE în toate țările UE.

Regulamentul se caracterizează prin următoarele trăsături:

 ➡ are aplicabilitate generală, având ca destinatari toate statele membre.

 ➡ este obligatoriu în toate elementele sale:

  • este obligatoriu cu privire la scopul de atins;
  • este obligatoriu cu privire la forma, mijloacele utilizate în atingerea scopului prevăzut de regulament.

Așadar, este interzisă aplicarea sa incompletă sau selectivă.

 ➡ se aplică în mod direct în fiecare stat membru: nu este nevoie de o normă internă care să-l preia în ordinea juridică a statelor membre. Rezultă că particularii pot invoca în mod direct dispozițiile unui regulament în fața unei instanțe naționale. Cu alte cuvinte, el creează drepturi și obligații în favoarea sau în sarcina particularilor.   

Potrivit art. 288 din TFUE, regulamentele se bucură de aplicare directă și de efect direct. Așadar, regulamentele pătrund în ordinea juridică a statelor membre, fără a fi necesară o normă de preluare/de transpunere. Astfel, orice normă națională adoptată în vederea transpunerii sau implementării regulamentelor este contrară aplicării directe a regulamentului. Aplicarea directă a regulamentelor a fost consacrată și pe cale jurisprudențială încă de la începutul construcției comunitare (hotărârea pronunțată în cauza Comisia c./ Italia, 39/72).

În ceea ce privește efectul direct al regulamentelor, din interpretarea prevederilor din tratat rezultă că toate normele dintr-un regulament se bucură de efect direct în condițiile în care dispozițiile unui astfel de act juridic sunt complete sunt complete din punct de vedere normativ (hotărârea pronunțată în cauza Muñoz, 253/00).

Surse:

  1. art. 288 din TFUE
  1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3Al14522
  2. Mihaela Augustina Dumitrașcu, Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia, Ed. Universul Juridic, București, 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *