john schnobrich FlPc9 VocJ4 unsplash

Reprezentanțele în România- digitalizare și reguli noi aduse de Ordonanța 18/2022

4 minute • Alina Roxana Croitoru • 28 octombrie 2022


Funcționarea reprezentanțelor în România era până de curând sub imperiul decretului-lege nr. 122/1990, ceea ce înseamnă că nu au mai fost aduse îmbunătățiri necesare simplificării înregistrării și prelungirii funcționării acestora de 32 de ani. Pentru că regulile erau învechite și neadaptate lumii digitale în care trăim, în final, în luna august a acestui an, a apărut Ordonanța nr.18/2022 ce trasează perspectivele digitalizării procedurilor privind reprezentanțele.

1. Modificările aduse prin ordonanță. De ce era nevoie de toate acestea?

Înainte, procesul în ceea ce privește reprezentanțele era unul destul de anevoios. Prin noutățile aduse:

  • se digitalizează sistemul autorizării și funcționării societăților și organizațiilor economice străine;
  • asta simplifică procesul înregistrării, prelungirii, modificării sau radierii acestora, prin intermediul unei platforme electronice speciale;
  • împrospătarea decretului-lege din 1990 contribuie la stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri, necesară atât pentru stat, cât și pentru reprezentanțe.

1.1. Elementul principal de noutate – autorizarea. De ce este cea mai importantă această parte a actului normativ?

🔎 Conform reglementărilor decretului-lege de acum 32 de ani, autorizarea în sine reprezenta un proces amplu, care prevedea o cerere adresată Ministerului Comerțului Exterior, unde se anexau acte suplimentare, prelungirea autorizației nefiind stipulată în niciun articol.

După ce platforma online va fi operaționalizată actele necesare înființării se vor depune direct online. Din luna august au început să curgă cele 180 de zile pentru implementarea platformei digitale, deci, probabil la început de 2023 va fi on.

Dosarul cu șină 🤭 se transformă în documente depuse pe platforma digitală, iar destinatarul se schimbă (pe decretul vechi Ministerul Comerțului Exterior ➡️ acum Ministerul Antreprenoriatului și Turismului).

❗ Pentru obținerea autorizației se plătește o taxă de 1000 de euro pe an, echivalentul in lei, calculat la cursul Băncii Naționale a României, conform zilei în care se efectuează plata. Noua condiție este prezentă pentru a se încadra în „realitatea economică a bugetului de stat”, iar această sumă se va plăti în fiecare an, dacă autorizația este prelungită.

2. Ordonanța 18/2022. Alte noutăți prezente

Din cele 19 articole ale noului act normativ, iată cu ce este musai să rămâi:

Reglementarea (conform art. 1)Este prezentat cadrul legal necesar reprezentanțelor în România. De asemenea, se introduce noua autoritate responsabilă, care primește cererile de înființare – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT (legea veche prezenta Ministerul Comerțului Extern)
Eliberarea autorizațiilor (conform art. 5, alin. 1)Eliberarea se realizează de către MAT. Se instituie o platformă electronică, taxa de înființare este de 1000 de euro, ce se achită la organul fiscal competent de pe raza sediului reprezentanței. În cerere se precizează în plus față de legea veche următoarele: lit. a) – cere suplimentar denumirea entității străine și codul de înregistrare fiscală. Lit. d) – solicită numele reprezentantului reprezentanței în relațiile cu terții. Lit. e) – cere sediul reprezentanței.
Anexele cerute pentru eliberarea autorizațiilor (conform art. 5, alin. 2) Se observă digitalizarea procesului, actele originare cu semnătură olografă sunt înlocuite cu documentele semnate electronic, se anexează și dovada plății de 1000 de euro, inexistentă până la noua lege, lit. f) solicită dovada existenței sediului reprezentanței pe teritoriul României pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a autorizației sau cu perioada pentru care se solicită prelungirea autorizației, element nespecificat in decretul- lege. De asemenea, documentele întocmite într-o limbă străină vor avea alături o traducere autorizată.
Prelungirea valabilității autorizației (conform art. 12)Prelungirea valabilității autorizației de funcționare se face numai la cererea reprezentanței, adresată Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării, prin completarea formularului electronic din cadrul platformei electronice.
Inaugurarea platformei (conform art. 18, alin. 2)Platforma electronică va deveni operațională în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe (adică de la data de 4 august 2022).

Concluzie

Așteptăm deci începutul anului 2023 ca să vedem concret modul de funcționare al platformei online. Până una alta, știm din ordonanță că Ministerul va trebui să aprobe sau să respingă cererea în cel mult 30 de zile.


Fotografie de John Schnobrich pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *