AVIZUL FINAL AL COMISIEI DE LA VENETIA5 1

Reutilizarea pe alt website a unei fotografii are nevoie de acordul autorului

4 minute • Bianca Maria Barbu • 11 august 2018


Domnul Dirk Renckhoff, fotograf, a permis operatorilor unui website de călătorii să îi publice una din fotografiile sale pe acest site. Un elev la liceul Land North Rhein-Westphalia din Germania (Gesamtschule de Waltrop) a descărcat aceasta poză de pe site-ul de călătorii (pe care era accesibilă gratuit) pentru a o folosi la o prezentare școlară.
Domnul Renckhoff a intentat o acțiune impotriva liceului Land North Rhein-Westphalia în fața Curții germane, dorind să primească un ordin prin care se va interzice reproducerea fotografiei sale. De asemenea, acesta dorește și despăgubiri în cuantum de 400 de euro.
Domnul Renckhoff susține că el a oferit doar operatorilor de pe site-ul de călătorii dreptul de a utiliza fotografia și, astfel, postarea acesteia și pe site-ul școlii este o încalcare a drepturilor sale de autor.
În acest context, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție din Germania) a cerut opinia Curții de Justiție Europene pentru a interpreta Directiva privind drepturile de autor, în care se menționează că autorul unei lucrări are dreptul exclusiv de a permite sau interzice orice comunicare a lucrării sale către public.
Bundesgerichtshof dorește să știe dacă acest concept de ”comunicare către public” acoperă și cazul postării pe un website a unei fotografii publicate anterior pe un alt website, acesta din urmă neavând nicio restricție în ceea ce privește descărcarea fotografiei și față de care autorul și-a dat acordul.
Curtea analizează întrebarea primită.
În primul rând, Curtea susține că o fotografie poate fi protejată de legile privind drepturile de autor (acest aspect fiind constatat de curțile naționale), pentru că acea creație intelectuală a autorului surprinde personalitatea acestuia și exprimă alegerile sale libere și creative de a produce acea fotografie.
Curtea continuă spunând că, sub rezerva excepțiilor și limitărilor prevăzute exhaustiv în Directivă, orice utilizare a lucrării de către o terță parte, fără un astfel de acord, trebuie să fie încadrată ca o încălcare a drepturilor de autor.
În situația de față, postarea unei fotografii pe un website, care a fost publicată anterior pe alt website, după ce a fost copiată inițial pe un server privat, trebuie considerată ca o ”punere la dispoziție” (aducere la cunoștință) și, prin urmare, ”un act de comunicare” cum este prevăzut în art. 3(1) din Directiva nr. 29/2001 privind armonizarea anumitor aspecte privind dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională.
Astfel postarea pe internet permite vizitatorilor site-ului pe care este afișată (în speță, site-ul școlii) să acceseze fotografia pe site-ul respectiv.
Mai mult decât atât, postarea unei lucrări protejate de drepturi de autor pe un alt website decât cel pe care a fost acordat inițial acordul de către autor, precum în speță, trebuie să se considere ca o punere la dispoziție (aducere la cunoștință) către un public nou. În aceste circumstanțe, publicul luat în considerare de deținătorul dreptului de autor atunci când și-a dat acordul la comunicarea lucrării sale pe website este compus exclusiv din utilizatorii acelui website și nu din (1) utilizatori ai website-ului pe care lucrarea a fost publicată ulterior fără acordul deținătorului dreptului sau (2) alți utilizatori de pe internet.
În această privință, Curtea constată faptul că a posta o fotografie trebuie să se distingă de da click pe un link care trimite la website-ul care a primit inițial acordul. Spre deosebire de hyperlink-uri, care ajută la o mai bună funcționare a internetului, publicarea unei lucrări pe un site fără autorizarea de către deținătorul dreptului de autor  nu contribuie în aceeași măsură la acest scop.
În cele din urmă, Curtea susține că este puțin important, ca și în prezentul caz, dacă deținătorul dreptului de autor nu limitează opțiunile prin care fotografia poate fi folosită de ceilalți utilizatori de pe internet.
Bibliografie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *