Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 10 Cod procedură civilă. Condiții de admisibilitate

2 minute • Ana-Maria Udriste • 12 iulie 2016


[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

”Potrivit art. 322 alin. (1) pct. 10 C.proc.civ., invocată ca temei al revizuirii „Revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere (…) dacă, după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acestei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.”

Înalta Curte observă că, prin introducerea pct. 10 al art. 322 C.proc.civ., legiuitorul a reglementat calea de atac a revizuirii unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în cauzele în care a fost ulterior admisă o excepţiei de neconstituţionalitate, în scopul acordării mijloacelor de apărare în vederea realizării drepturilor şi intereselor părţilor în faţa justiţiei.

Se constată, prin urmare, că pentru a fi admisibilă revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 10 C.proc.civ., este necesar ca, după pronunţarea unei hotărâri definitive într-o cauză în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe, sau a unor dispoziţii legale dintr-o lege sau ordonanţă, Curtea Constituţională să se pronunţe în sensul admiterii excepţiei de neconstituționalitate invocate în acea cauză.”

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, decizia nr. 86 din 21 ianuarie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *