Avocatoo RO

Revizuirea Constitutiei. Propunere legislativa privind initiativa cetateneasca de revizuire.

3 minute • Cosmin Cojocariu • 25 februarie 2017


A fost înregistrată la Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă cu nr. 127/2017 prin care se doreşte revizuirea art. 48 din Constituţia României în sensul stabilirii la nivel constituţional a faptului că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie.

„Art. 48: Familia

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Care sunt paşii ce trebuie urmaţi în vederea revizuirii Constituţiei la iniţiativa cetăţenilor?

  1. Se constituie un comitet de iniţiativă format din minim 10 cetăţeni cu drept de vot care va reprezenta cetăţenii susţinători ai propunerii legislative (art. 2 din Legea 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni);
  2. Comitetul de iniţiativă întocmeşte propunerea legislativă şi o trimite spre avizare Consiliului Legislativ (art. 3 din L. 189/1999);
  3. Publicarea propunerii legislative în Monitorul Oficial, Partea I, împreuna cu avizul Consiliului Legislativ şi componenţa comitetului de iniţiativă;
  4. Strângerea de semnături ale susţinătorilor. În cazul iniţiativelor privind revizuirea Constituţiei sunt necesare 500.000 semnături ale cetăţenilor cu drept de vot provenind din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe trebuie întregistrate cel puţin 20.000 semnături (art. 150 din Constituţie);
  5. Se înregistrează la Parlament propunerea legislativă împreună cu expunerea de motive şi cu listele de semnături (art. 6 din L. 189/1999);
  6. Iniţiativa este trimisă la Curtea Constituţională a României în vederea verificării condiţiilor de exercitare (art. 7 din L. 189/1999). Curtea verifică dacă iniţiativa legislativă respectă condiţiile impuse de art. 150 şi 152 din Constituţie (întrunirea numărului minim de susţinători, respectarea dispersiei teritoriale şi limitele revizuirii) şi dacă au fost respectate condiţiile privind publicarea, dar nu se pronunţă cu privire la oportunitatea iniţiativei legislative. CCR a pronunţat Decizia nr. 580/2016 prin care arată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 150 şi art. 152 din Constituţie;
  7. După comunicarea hotărârii de către CCR, propunerea urmează procedura legislativă parlamentară, cu diferenţa că va trebui adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere (art. 151 alin. 1 din Constituţie);
  8. Revizuirea trebuie aprobată prin referendum, potrivit art. 151 alin. 3 din Constituţie. Cetăţenii care vor participa la referendum vor răspunde cu DA sau NU la întrebarea “Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *