beach blue sky cheerful clouds 452738 1280x840 1

S-au publicat normele pentru terase și plaje

12 minute • Ana-Maria Udriste • 30 mai 2020


In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0462 din 30 Mai 2020, s-au publicat urmatoarele Ordine de aplicare:

 • Ordin pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați
 • Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică
 • Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

[embeddoc url=”http://avocatoo.ro/wp-content/uploads/2020/05/Ordin-plaja-HoReCa-competitii-sportive.pdf” viewer=”google”]

Pe care le poți descărca de mai jos:

În domeniul HORECA

Începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

Măsuri
de protecție privind procedurile alimentare

Măsuri
anterioare reluării activităților de preparare

Operatorii
economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților
de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice
și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor
unităților de alimentație publică, au următoarele obligații:

 1. verificarea stării de întreținere
  a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, inclusiv a ustensilelor ce
  se utilizează pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea
  alimentelor către consumatorul final;
 2. revizuirea planurilor și
  procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea
  frecvenței acestor operațiuni și implementarea procedurilor de bune practici de
  igienă bazate pe principiile HACCP și, acolo unde este cazul, revizuirea
  planurilor HACCP;
 3. asigurarea de dispozitive și
  produse biocide avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide necesare
  dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților,
  echipamentelor și ustensilelor utilizate;
 4. verificarea stocurilor de
  alimente, materii prime existente în unitate și eliminarea celor pentru care nu
  se poate garanta siguranța alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă
  modificări organoleptice, care au fost păstrate în condiții necorespunzătoare,
  cu data durabilității minimale/data-limită de consum depășită sau pentru care
  nu se poate realiza trasabilitatea, astfel încât să fie preîntâmpinată apariția
  unor cazuri de toxiinfecții alimentare;
 5. igienizarea și dezinfecția cu
  substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și
  ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și
  servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt servite alimentele către
  consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din
  cadrul unităților de alimentație publică și a celor utilizate de clienți;
 6. reinstruirea sub semnătură a
  personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie
  respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru
  obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra
  măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului
  SARS-CoV-2;
 7. triajul observațional al
  angajaților la intrarea în unitatea de alimentație în conformitate cu
  prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
  interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de
  protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor
  pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
  și nepermiterea accesului la locul de muncă a personalului care prezintă
  simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare
  generală alterată);
 8. asigurarea supravegherii stării de
  sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
  privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările
  ulterioare, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fișelor de
  aptitudini pentru personalul lucrător și interzicerea manipulării alimentelor
  de către persoane ce nu dețin aceste documente;
 9. revizuirea circuitelor funcționale
  de producție și livrare, acolo unde este necesar, astfel încât să se respecte
  măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu virusul
  SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar care să nu afecteze siguranța
  alimentelor;
 10. întocmirea unui plan de prevenire
  a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a
  riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea alimentelor
  și până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta
  normă, precum și desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;
 11. monitorizarea permanentă a stării
  de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de
  alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice
  unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile, precum și
  trimiterea la domiciliu a personalului la care în timpul programului de lucru
  apar simptome respiratorii specifice;
 12. existența unui registru de
  evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz
  de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de
  alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată
  ancheta epidemiologică;
 13. asigurarea distanțării fizice în
  rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de preparare a alimentelor
  îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite
  măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de
  lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor,
  distanțarea stațiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru
  pentru a reduce interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de
  protecție); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producție nu
  permite distanțarea fizică, dotarea angajaților cu echipamente de protecție
  precum măști, viziere, combinezoane și realizarea de proceduri repetate de
  igienizare și dezinfecție;
 14. asigurarea că personalul lucrător
  are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă,
  conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului
  educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea
  Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a
  personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu
  modificările și completările ulterioare.

Păstrarea documentației corespunzătoare

La
finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității de preparare,
servire și consum, operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul
unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile
prevăzute la lit. a)-k). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor
de control, ori de câte ori se solicită.

Activitatea propriu-zisă de preparare, servire și consum

După
reluarea activității de preparare, servire și consum al produselor alimentare,
băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din
exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, operatorii economici
trebuie să realizeze:

 1. respectarea planurilor și
  procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate
  prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unității,
  cât și în relația cu clienții;
 2. creșterea frecvenței operațiunilor
  de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri
  documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor
  utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor,
  sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a
  grupurilor sanitare din cadrul unităților de alimentație publică utilizate de
  personalul lucrător și de către clienți;
 3. monitorizarea permanentă a stării
  de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de
  alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice
  unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
 4. instruirea și informarea
  personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului
  SARS-CoV-2 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor
  adecvate de igienă și de protecție sanitară, cum ar fi igiena mâinilor,
  distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea
  igienei respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a
  solicita asistență medicală, dacă prezintă simptome respiratorii specifice
  bolii (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);
 5. limitarea numărului de persoane
  care lucrează pe circuitul funcțional de producție și servire;
 6. informarea direcției de sănătate
  publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există
  suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situație
  în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
 7. în cazul în care din cadrul
  anchetelor epidemiologice efectuate de direcția de sănătate publică județeană,
  respectiv a municipiului București rezultă că un client al unității de
  alimentație a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura
  igienizării corespunzătoare a întregii unități de alimentație publică;
 8. aplicarea măsurilor de igienizare
  corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost
  depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

Măsuri
de servire la terase și alte spații exterioare

 1. la intrarea în spațiul special
  amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă) se va
  face un triaj observațional al clienților (accesul clienților cu semne vizibile
  de infecție respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului
  sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind
  instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului
  epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
  contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 2. se vor asigura că la intrarea în
  spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație
  publică (terasă) și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide
  avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienților, precum și informarea
  acestora cu privire la modul de utilizare;
 3. se recomandă stabilirea de
  circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în interiorul spațiului
  special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică
  (terasă), astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (exemplu:
  înspre și dinspre toaletă);
 4. se va
  interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de
  pe o masă pe alta
  . Acestea vor fi dezinfectate după
  plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri
  de unică folosință;
 5. se interzice
  consumul de produse în picioare
  , pentru a minimiza
  circulația clienților în interiorul terasei;
 6. în unitățile cu plata la casa de
  marcat se vor instala panouri de protecție din plexiglas;
 7. va fi încurajată plata cu cardul,
  fie la casă, fie către personalul de servire;
 8. se asigură că normele de
  distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil
  interacțiunea fizică cu și între clienți; se stabilește un număr de maximum 4
  clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m
  între persoane, excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii,
  care au același domiciliu;
 9. se asigură respectarea unei distanțe de minimum 2 m între
  ocupanții scaunelor meselor alăturate;
 10. în funcție de amplasarea meselor
  cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numărul maxim de
  locuri care pot fi ocupate în cadrul spațiului special amenajat din exteriorul
  clădirii unității de alimentație publică (terase);
 11. ocuparea locurilor se va face cu
  rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în
  unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz
  de îmbolnăvire între clienții localului;
 12. se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și
  mănuși
  ; mănușile utilizate la servire nu vor fi
  utilizate la pregătirea mesei;
 13. informează clienții asupra
  regulilor de igienă, dezinfectare și distanțare fizică, precum și a necesității
  limitării timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul;
 14. asigură curățarea și dezinfecția
  cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor/suprafețelor unde au acces
  clienții, precum și a ustensilelor utilizate în timpul servirii mesei;
 15. se asigură o protecție suplimentară a
  produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate în spațiile de
  servire și consum
  , limitând accesul clienților la
  produse și preparate, acestea fiind servite de personal care asistă servirea
  produselor din vitrine sau bufete;
 16. se asigură că se efectuează
  dezinfecția meselor, după fiecare client/grup, cu produse biocide care necesită
  un timp minim de contact, avizate de către Comisia Națională pentru Produse
  Biocide;
 17. utilizarea de semnalizări
  verticale pentru a direcționa clienții terasei pe benzi, dacă este posibil,
  pentru a facilita circulația pe terasă, menținând în același timp distanța de 2 m.

Poza de Artem Beliaikin pe Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *