google search 840x560 1

Scutirea angajatilor din IT de impozitul pe venit incepand cu 1 iulie

5 minute • Ana-Maria Udriste • 26 iunie 2017


In data de 22 iunie 2017, s-a publicat in Monitorul Oficial ordinul comun nr. 409/4.020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

Ce coduri CAEN sunt eligibile pentru scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor pentru angajatii sai?

CAEN 5821 – Activitati de editare a jocurilor de calculator 5821

CAEN 5829 – Activitati de editare a altor produse software

CAEN 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)

CAEN 6202 – Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

CAEN 6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Ce conditii trebuie sa indeplineasca angajatii/compania pentru a beneficia de aceste conditii?

 • posturile pe care sunt angajați corespund urmatoarelor pozitii: administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic.
 • dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată – nu este necesar ca diploma obtinuta sa fie din domeniul IT – pot fi scutite, de exemplu, si persoanele care au terminat marketing, dar lucreaza pe una din pozitiile enumerate anterior.
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 • veniturile de mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Dar daca ma infiintez anul acesta, beneficiez de scutire?

Da, societățile care se înființează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la sunt exceptate de la îndeplinirea condiției de 10.000 euro pentru fiecare angajat scutit de impozit, atat pentru anul înființării, cat și pentru anul fiscal următor.

Ce inseamna crearea de programe pentru calculator?

Activitatea de creare de programe pentru calculator reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate anterior.

Ce documente trebuie sa ai la indemana in cazul unui control?

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației Naționale, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul“ a contractului individual de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea inițierii procesului de creare de programe pentru calculator – de exemplu (a) situatia in care o companie mama din afara face outsourcing in Romania si ii cere societatii din Romania sa creeze un program pentru ea sau (b) situatia mai frecventa in care o persoana fizica/juridica solicita unei companii crearea unui soft;
 • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Documentele vor trebui tinute la sediul angajatorului in format fizic. In masura in care ele se tin in format electronic, trebuie semnate prin intermediul unei semnaturi digitale extinse (de tipul CertSign, DigiSign, AlfaSign etc.)

Modalitatea de aplicare

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit de 10.000 euro.

Probleme ….

Ce intelegem prin “comanda interna”? Decizia companiei de a crea un program pe calculator, chiar daca nu are o comanda externa in acest sens este suficienta pentru a da nastere unei “comenzi interne” valabile?

Companiile care nu efectueaza soft pe baza de comanda nu beneficiaza de scutire?

De exemplu companiile care creeaza soft-uri generice pentru firmele de contabilitate, audit, juridic etc.

De cand se aplica?

De la 1 iulie 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *