building joy planning plans 696x463 1

Scutiri de impozit pentru anumite cladiri. Proiect de modificare a Codului Fiscal.

2 minute • Cosmin Cojocariu • 25 noiembrie 2016


Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal

L486/2016

Stadiu – adoptată de Senat pe 1.11.2016; trimisă la dezbateri în Camera Deputaţilor

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se completează după cum urmează:

1. La Art. 456 alineatul (1), după litera w), se introduce o literă nouă, litera y), având următorul cuprins:

Art. 456 – Scutiri (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: (…)

y) Clădirile, construcţie nouă, edificate de o societate sau o persoană fizică autorizată, în condiţiile legii, exclusiv în scopul comercializării, potrivit obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.”

[ulp id=’q8hcMHzmRyFnyoXV’]

  1. La Art. 456, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, (5), având următorul cuprins:

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. y), scutirea operează de la data finalizării construcţiei, în condiţiile legii, şi până la prima vânzare sau, după caz, până la începerea utilizării, de către constructor sau de o altă persoană, prin cedarea folosinţei, clădirile fiind considerate marfă. După prima vânzare, respectiv, după începerea utilizării, se datorează impozitul prevăzut în prezentul capitol.” Iniţiatorul compară situaţia dezvoltatorului imobiliar cu situaţia producătorului de mijloace de transport şi arată că acestea sunt identice în sensul că marfa produsă de ambele părţi (clădiri/mijloace de transport) este destinată comercializării şi supusă înregistrării. Diferenţa dintre cele două este că mijloacele de transport sunt supuse impozitării după prima înmatriculare/înregistrare, pe când, în cazul clădirilor, înregistrarea şi impozitarea se face, obligatoriu, de la momentul finalizării construcţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *