export 696x446 1

Se aprobă normele pentru înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

2 minute • Ana-Maria Udriste • 12 iulie 2016


[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

În cazul operatorilor economici care sunt stabiliţi în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente:

a)certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b)certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de organul fiscal competent, după caz;

c)documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul/certificatele prezentat(e);

În situaţia persoanelor altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea de acordare a numărului EORI este însoţită de următoarele documente:

a)documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;

b)certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de organul fiscal competent, după caz;

c)documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b).

[vc_message message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-hand-pointer-o” css_animation=”appear”]De ținut minte! Înscrierea în registrul operatorilor intracomunitari se poate face doar după obținerea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]

Sursa: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1886 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, publicat în M. Of. nr. 500 din data de 5 iulie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *