supreme court building 1209701 1280 696x464 1

Se modifica regulamentul de procedura al Curtii Europene de Justitie

2 minute • Ana-Maria Udriste • 22 august 2016


In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO L 217, 12.8.2016, s-a publicat Modificarea Regulamentului de procedură al Curții de Justiție.

Astfel, se introduce un nou articol, 190a, dupa cum urmeaza:

Articolul 190a

Tratamentul informațiilor sau al înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în fața Tribunalului în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al acestuia

(1)   În cazul în care se declară recurs împotriva unei decizii a Tribunalului adoptate în cadrul unei proceduri în cursul căreia o parte principală a prezentat informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, iar acestea nu au fost comunicate celeilalte părți principale, grefa Tribunalului pune informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă respective la dispoziția Curții, în condițiile prevăzute în decizia vizată la alineatul (11) al articolului menționat.

(2)   Informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă vizate la alineatul (1) nu se comunică părților din procedura aflată pe rolul Curții.

(3)   Curtea veghează ca datele confidențiale conținute în informațiile sau în înscrisurile ori mijloacele materiale de probă vizate la alineatul (1) să nu fie divulgate nici în decizia prin care se finalizează judecata, nici, dacă este cazul, în concluziile avocatului general.

(4)   Informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă vizate la alineatul (1) se restituie părții care le-a prezentat în fața Tribunalului imediat după notificarea deciziei prin care se finalizează judecata în fața Curții, cu excepția cazului în care cauza este trimisă Tribunalului spre rejudecare. În acest din urmă caz, informațiile sau înscrisurile ori mijloacele materiale de probă în cauză sunt puse din nou la dispoziția Tribunalului, în condițiile prevăzute în decizia vizată la alineatul (5).

(5)   Curtea adoptă, prin decizie, normele de securitate pentru protecția informațiilor sau a înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă vizate la alineatul (1). Această decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Modificarea intra in vigoare din ziua publicarii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *