confidential.jpg.size custom crop.1086x0

Secretul corespondenței

2 minute • Alexandra Enachescu • 24 septembrie 2017


Art. 28 din Constituția României prevede: “Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.”

 
 
 
 

s
ecretul corespondenței este un drept fundamental aflat în strânsă corelație cu dreptul la viață intimă și privată a persoanei. Viața privată și intimitatea unei persoane nu pot fi respectate fără o protecție a corespondenței private a acesteia. .

Secretul corespondenței vizează nu numai conținutul comunicărilor interumane, indiferent de modul prin care acestea se realizează – scrisori, telegrame, alte trimiteri poștale, convorbiri telefonice ș.a., dar și integritatea unora dintre aceste mijloace.

Pe temeiul acestui drept, este sancționată nu numai deschiderea corespondenței adresată cuiva, dar și distrugerea, reținerea sau întârzierea voluntară a remiterii corespondenței, fotocopierea plicului sau a cărții poștale etc.

LIMITELE acestui drept trebuie să se înscrie în prevederile art. 53 din Constituție referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți. Există, de asemenea, și legi care reglementează situații speciale în care acestui drept i se pot aduce limitări, spre exemplu, interceptarea convorbirilor telefonice în cazurile de criminalitatea organizată sau terorism sau utilizarea unei corespondențe personale ca probă în procese.
O situație specială este cea referitoare la cazul anumitor persoane care, prin natura funcției lor, intră în contact cu anumite date sau informații ce constituie obiect al secretului corespondenței (poștașul– în cazul unei telegrame; telefonistul– în cazul în care realizează anumite conexiuni telefonice).

Aceste persoane au obligația profesională de a NU divulga informațiile aflate.

Astfel, le este interzisă stocarea datelor obținute ca urmare a serviciului prestat. Legea penală (art. 302 NCP) sancționează orice faptă de natură a divulga, păstra sau utiliza datele obținute ca urmare a unei funcții prin care se pot afla anumite date și informații personale, confidențiale.
Bibliografie:

  • Drept constituțional, Ștefan Deaconu, Editura C.H. Beck

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *