Simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana

4 minute • Ana-Maria Udriste • 22 august 2016


In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, JO L 200, 26.7.2016a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Care este scopul acestui regulament?

În conformitate cu principiul încrederii reciproce și în scopul promovării liberei circulații a persoanelor în interiorul Uniunii, prezentul regulament ar trebui să stabilească un sistem prin care să se simplifice în continuare formalitățile administrative privind circulația anumitor documente oficiale și a copiilor certificate ale acestora, atunci când documentele oficiale respective și copiile lor certificate sunt eliberate de o autoritate dintr-un stat membru spre a fi prezentate într-un alt stat membru.

Simplificarea cerințelor referitoare la prezentarea într-un stat membru a unor documente oficiale eliberate într-un alt stat membru ar trebui să aducă beneficii tangibile cetățenilor Uniunii. Având în vedere natura lor juridică diferită, documentele emise de către persoane private ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Documentele oficiale eliberate de către autorități din țări terțe ar trebui, de asemenea, să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, inclusiv în cazul în care acestea au fost deja acceptate drept autentice de către autoritățile unui stat membru. Excluderea documentelor oficiale eliberate de autoritățile din țările terțe ar trebui extinsă și la copiile certificate realizate de autoritățile unui stat membru după documentele oficiale eliberate de autoritățile dintr-o țară t

Scopul prezentului regulament nu este de a modifica dreptul material al statelor membre referitor la naștere, faptul că o persoană este în viață, deces, nume, căsătorie (inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă), divorț, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat (inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat), desfacerea parteneriatului înregistrat, separarea de drept sau anularea parteneriatului înregistrat, filiație, adopție, domiciliu și/sau reședință, cetățenie, absența cazierului judiciar sau la documentele oficiale a căror prezentare poate fi impusă de un stat membru unui candidat la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile municipale organizate sau unui alegător în cadrul acestor alegeri care este cetățean al statului membru respectiv. În plus, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze recunoașterea într-un stat membru a efectelor juridice asociate conținutului unui document oficial eliberat într-un alt stat membru.

Ce acte sunt vizate?

Prezentul regulament se aplică în ceea ce privește documentele oficiale eliberate de autoritățile unui stat membru în conformitate cu dreptul său intern care trebuie să fie prezentate autorităților altui stat membru și al căror scop principal este de a stabili unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

 • nașterea;
 • faptul că o persoană este în viață;
 • decesul;
 • numele;
 • căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
 • divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
 • desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiația;
 • adopția;
 • domiciliul și/sau reședința;
 • cetățenia;
 • absența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.

Ce acte sunt excluse?

 • documentele oficiale eliberate de autoritățile dintr-un stat terț; sau
 • copiile certificate ale documentelor menționate la litera (a) întocmite de autoritățile unui stat membru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *