introducere pe piata a unor produse care contin soia modificata genetic

Introducerea pe piață a unor produse care conțin soia modificată genetic

3 minute • Andreea Georgiana Ion • 28 aprilie 2018


1. Numărul cauzei

Cauza T-33/16 privind introducerea pe piață a unor produse care conțin soia modificată genetic

2. Situația de fapt

Între 2007 și 2010, societățile Pioneer Overseas și Monsanto Europe au solicitat să poată introduce pe piață produse alimentare, ingrediente alimentare și furaje care conțin soia modificată genetic.
Pentru fiecare dintre aceste cereri, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a considerat în esență că soia modificată genetic era, în contextul utilizărilor prevăzute ale acesteia, la fel de sigură ca omoloaga sa nemodificată genetic în ceea ce privește efectele sale potențiale asupra sănătății umane și animale sau asupra mediului.

Pe baza acestui aviz al EFSA, Comisia a autorizat, prin deciziile din 24 aprilie 2015, introducerea pe piață a produselor vizate.
TestBioTech, organizație neguvernamentală care se opune introducerii acestor produse pe piață, a solicitat Comisiei, pe baza regulamentului Uniunii care permite organizațiilor neguvernamentale să participe la luarea deciziilor în domeniul mediului („Regulamentul Aarhus”), să efectueze o reexaminare internă a deciziilor de autorizare din 24 aprilie 2015.

Prin decizia din 16 noiembrie 2015, Comisia a respins în mare parte cererea de reexaminare, apreciind în esență că aspectele legate de evaluarea sanitară a produselor alimentare sau a furajelor modificate genetic nu pot fi examinate în cadrul Regulamentului Aarhus întrucât aceste aspecte nu privesc evaluarea riscurilor pentru mediu, ci mai degrabă domeniul sănătății.

3. Legislație europeană invocată în speță

  Regulamentul (CE) nr. 1829/ 2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
•  Articolul 10 din Regulamentul nr. 1367/2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și pentru organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului

4. Decizia Tribunalului (Camera a șaptea)

Tribunalul (Camera a șaptea) declară și hotărăște:
1) Anulează scrisoarea membrului Comisiei Europene însărcinat cu sănătatea și cu siguranța alimentară din 16 noiembrie 2015, cu referința Ares(2015) 5145741, privind cererea de reexaminare internă, întemeiată pe articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, a deciziilor de punere în aplicare care autorizează introducerea pe piață a tipurilor de soia modificate genetic MON 87769, MON 87705 și 305423.
2) Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de TestBioTech eV.
3) Monsanto Europe, Monsanto Company, Pioneer Overseas Corp. și Pioneer Hi Bred International, Inc. suportă propriile cheltuieli de judecată.

5. Legislație națională incidentă în speță

• Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
 Ordonanța de urgență nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *