Image391

Ești șomer și vrei să te angajezi în altă localitate? Află cum poți beneficia de o primă de 12.500 lei de la stat!

8 minute • Redactia • 15 decembrie 2016


Pentru stimularea ocupării forței de muncă în România, în data de 3 decembrie 2016 a intrat în vigoare OUG nr. 60/2016 care introduce măsuri suplimentare de sprijin pentru șomerii aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și pentru angajatorii acestora.

Se încurajează astfel mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, încadrare sau instalare) sau decontarea navetei. Totodată, prin OUG  nr. 60/2016 se majorează și cuantumul sunvențiilor acordate angajatorilor.

Banii provin din fonduri externe, nerambursabile, şi din fonduri publice naţionale. Măsurile vizează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi pe românii din Diaspora.

Avantajele acordate salariaților 

 • Prima de activare

Șomerii înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

!Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute de art.73^1 alin.(1), respectiv  la art. 75.

!Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare prevăzută la art. 74.

!Nu beneficiază de prima de activare persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

!Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

 • Prima de încadrare

În situația în care șomerii se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni.

 • Prima de instalare

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acestei, vor beneficia de o primă de instalare, care se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

 1. 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;
 2. 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3.  în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
 4. în situația în care persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autoritățile publice locale sau centrale, locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele 1. și 3. și 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul 2.

!Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la libera circulației a lucrătorilor în spațiul UE și SEE pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

!Prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute la art. 74 şi 75, nu se cumulează!

!Prima de instalare, în cuantumurile de la punctele 1), 2) și 3) se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul 4. se acordă într-o singură tranșă.

!Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite în temeiul primelor de activare, încadrare și instalare, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 3 luni de la data încadrării în muncă (pentru prima de activare) și într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă (pentru prima de încadrare și cea de instalare), în temeiul următoarelor prevederi:

a) art. 55 lit. b, art. 56 alin. (1) lit. f) şi  h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 31 alin. (3 )din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;

c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

!Nu beneficiază de prima de încadrare si de cea de instalare:

 1. persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
 2. persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 3. persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 4. persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);
 5. absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
 6. absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Avantaje acordate angajatorilor

OUG nr. 60/2016 majorează cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor, prin plata unei valori nominale, astfel:

 • angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 900 lei;
 • angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;
 • angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durata, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
 • angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
 • angajatorii care încadrează în muncă, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;
!Prin tânăr NEET  se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională
!Subvențiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *