businessstartup

Start-up nation Romania: ultimele modificari

3 minute • Bianca Moga • 01 mai 2017


Legea privind aprobarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi IMM a ajuns pe masa presedintelui Iohannis pentru a fi promulgata.

De programul «Start-up Nation – Romania» vor beneficia întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse.

Astfel, se acordă un ajutor individual în sumă maximă de 200.000 lei unui număr anual de 10.000 de beneficiari IMM. Aceste sume necesare implementării Programului se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi/sau din fonduri externe.

Persoanele fizice trebuie sa nu aiba si sa nu fi fost asociat/actionar intr-o alta societate cu acelasi CAEN pentru care se aplica acum

Beneficiarii sunt întreprinderile înfiinţate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau de asociat într-un alt IMM care desfăşoară sau care a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii.

Întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis are şi obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului.

În ceea ce privește procedura pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze şi să completeze online planul de afaceri. La sfârșit, acestuia îi este atribuit un punctaj conform datelor completate.

În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligaţia păstrării locurilor de muncă pe perioada prevăzută, au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul sau au schimbat destinaţia acestuia ori se constată că nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat, inclusiv dobânda aferentă acestuia.

Solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului «Start-up Nation – Romania» o singură dată.

Având în vedere anexa atașată, se disting următoarele punctaje în funcție de domeniul de activitate:

  • Producţie: 40
  • Programare IT: 40
  • Industrii creative: 35
  • Servicii: 30
  • Comerţ şi alte activităţi: 25

Mai mult, pentru cel puţin două locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/ şomeri este prevăzut un punctaj de 25, în timp ce pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel obligatoriu – un punctaj de 20.

Programul «Start-up Nation – Romania» este o modalitate de stimulare a economiei naționale prin încurajarea inițiativei economice, acestea având ca urmări crearea de locuri de muncă în domenii indispensabile societății actuale românești, menținerea unei legături de comunicare și de interdependență între popor și executiv și, în ultimă instanță, creșterea încrederii în administrația centrală a statului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *