Stat unitar vs Stat federal

Stat unitar vs Stat federal

2 minute • Andreea Bisca • 30 septembrie 2017


Prin structură de stat se înțelege modul în care puterea statală este organizată pe teritoriul statului respectiv. Puterea statală este exercitată de autoritățile statului. Există 3 forme ale structurii de stat:

 1. Statul unitar
 2. Statul federal
 3. Asociațiile de state
Statul unitar:

Într-un stat unitar există un singur rând de organe centrale de stat care își exercită autoritatea asupra întregii populații. Astfel, într-o țară cu o astfel de structură:

 • există o singură cetățenie
 • există o singură constituție
 • dreptul se aplică uniform pe întregul teritoriu al statului.

Majoritatea statelor prezintă o astfel de structură – unitară (Franța, România, Spania, Polonia etc). Statele cu o structură unitară se pot clasifica și în:

 1. State unitare simple

– într-un astfel de stat, autoritatea organelor centrale se exercită în mod egal pe întregul său teritoriu.
 

 1. State unitare complexe

– se recunoaște o anumită autonomie administrativă pentru unele regiuni.
 

 1. State centralizate

– există un sistem centralizat al organelor statale, autoritățile centrale exercită puterea, iar autoritățile locale sunt subordonate celor centrale, executând deciziile instituțiilor centrale.
 

 1. State descentralizate

– autoritățile locale pot avea competență decizională proprie, diferită de cea a autorităților centrale.  

Statul federal:

Acest tip de stat se compune prin unirea a două sau mai multe state, care duc la nașterea unei federații – stat nou, această federație fiind subiect distinct de drept.  Trăsăturile unei federații sunt:

 • existența unei constituții federale și a unei constituții pentru fiecare stat federat în parte
 • existența unei cetățenii federale și a cetățeniilor fiecărui stat federat
 • puterea este exercitată de autoritățile centrale federale, dar există și autorități centrale pentru fiecare stat federat
 • poate exista un sistem juridic al întregii federații și un sistem juridic pentru fiecare stat federat în parte
 • parlamentul federal este bicameral – o cameră reprezintă federația, iar cealaltă cameră reprezintă statele federate
 • statul federal (federația) este subiect de drept internațional
 • între statul federal și statele federate se instituie raporturi de drept constituțional (intern).

*stat federat = statul care face parte dintr-o federație
Exemple de state federale sunt: SUA, Rusia, Australia, Canada, Brazilia, Argentina.
 
BIBLIOGRAFIE: Instituții Politice, Ștefan Deaconu, Ediția a2-a, Ed. C.H. Beck
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *