Pastil erori materiale titluri de proprietate

Stiai ca pentru anumite erori materiale din titlurile de proprietate nu mai trebuie sa mergi in instanta?

2 minute • Ioana Grosu • 11 septembrie 2016


Ce fel de erori se îndreaptă?

Oficiile teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (“OCPI“) pot soluţiona cereri de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate dacă în urma verificărilor se constată că:

 1. erorile sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informaţiile de pe procesul-verbal de punere în posesie sau
 2. erorile rezultă din documentele care au stat la baza punerii în posesie şi se referă la:

  • erori de scriere a numelui şi prenumelui faţă de procesul-verbal şi anexe;
  • erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producţie (UP);
  • erori cu privire la vecinătăţi;
  • erori ale suprafeţelor parcelelor, fără modificarea suprafeţei total atribuite;
  • alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei.

Ce acte sunt necesare?

 • cerere a solicitantului (care să indice numărul și date emiterii titlului de proprietate ce necesită corectat);
 • referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul-şef şi aprobat de director, care trebuie să conţină numărul şi data hotărârii comisiei judeţene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială şi conţinutul corectării;
 • titlul de proprietate în original.

!

Îndreptarea unei astfel de erori materiale este (a) imprescriptibilă (adică poate fi solicitată oricând) şi (b) este scutită de plata tarifului cerut de OCPI.

Un răspuns

 1. Bună seara am cumpărat cu nora mea un apartament 1/5noi și 1/5 nora mea noi ne-am hotărît să trecem partea noastră fiului nostru dar s-a făcut o greșeală doamna notar cînd a făcut contractul de vînzare cumpărare a trecut o și pe nora noastră în jumătate noastră iar fiul nostru a rămas cu un sfert din apartament se poate face rectificarea contractului de vînzare cumpărare?Mulțumim mult dacă puteți să mi dați un sfat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *